BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 867/BXD-GĐ
V/v : Trả lời công văn xin ý kiến của Bộ GTVT về phối hợp giải quyết một số vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ công trình cầu Cần Thơ

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Bộ Giao thông Vận tải.

Trả lời công văn số 2143/BGTVT-CGĐ ngày 4/4/2008 của Bộ Giao thôngVận tải đề nghị phối hợp giải quyết một số vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự áncầu Cần Thơ (Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ tại văn bản số 2132/BGTVT-CGĐ ), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về khối lượng cát gia tải và bùlún nền đường:

Theo thiết kế đã được phê duyệt,công tác thi công nền đường dẫn qua khu vực có địa chất yếu thuộc gói thầu số 1và gói thầu số 3 dự án xây dựng cầu Cần Thơ có phần việc đắp cát gia tải và đắpbù lún nền đường. Đây là việc làm thông thường không có gì mới trong việc thicông đường ở Việt Nam. Tuy vậy, theo Bộ Giao thông Vận tải, trong quá trình lậphồ sơ dự thầu nhà thầu đã không đưa chi phí cho khối lượng công việc bù lún vàgia tải nói trên vào đơn giá hạng mục đắp nền đường. Thực chất, nhà thầu phảichịu chi phí này và Bộ Giao thông Vận tải cần rút kinh nghiệm trong quá trìnhxét thầu. Để tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị bổsung chi phí thực hiện các công việc trên vào gói thầu số 1 và số 3. Nhằm đảm bảochất lượng của phần đắp bù lún nền đường, Bộ Xây dựng cho rằng khối lượng côngviệc này có thể xem xét bổ sung chi phí. Riêng khối lượng cát gia tải phải sử dụngluân chuyển sau khi khấu trừ tỷ lệ hao hụt. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo cácđơn vị liên quan xác định cụ thể khối lượng của từng loại để quyết định và chịutrách nhiệm về quyết định của mình.

Về việc thay đổi vật liệu đắp lớpđỉnh nền:

Bộ Xây dựng đồng ý với ý kiến củaBộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuậnviệc thay đổi vật liệu đắp lớp đỉnh nền do các nguyên nhân khan hiếm vật liệu tạikhu vực miền Tây Nam Bộ. Bộ Giao thông Vận tải cần yêu cầu các đơn vị liên quanthực hiện các thử nghiệm cần thiết để có cơ sở khẳng định loại vật liệu thay thếdùng đắp lớp đỉnh nền đường đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của dự án và phảiđược tư vấn thiết kế chấp thuận.

Về việc xây dựng chỉ số giáriêng cho vật liệu thép:

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tưsố 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 về hướng dẫn điều chỉnh giá và Hợp đồng xây dựngdo biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng đềnghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ quy định tạiThông tư nói trên và các quy định của Hợp đồng để thực hiện việc điều chỉnh giávật liệu xây dựng của công trình nói chung và vật liệu thép nói riêng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải trong việc phối hợp giải quyết một số vướngmắc để đẩy nhanh tiến độ công trình cầu Cần Thơ. Đề nghị Bộ Giao thông vận tảinghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban QLDA Mỹ Thuận,
- Lưu VP, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Văn Liên