BỘ THUỶ SẢN
CỤC QUẢN LÝ CL, ATVS
&TYTS
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/CLTY-CL
V/v danh sách các DN Hàn Quốc, Trung Quốc xuất khẩu TS sang Việt Nam và danh sách DN Việt Nam xuất khẩu TS sang EU, Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2007

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Cục Quản lý Chất lượng, An toànvệ sinh và Thú y thủy sản (NAFIQAVED) xin gửi tới Tổng Cục Hải quan lời chàotrân trọng và hân hạnh được thông báo như sau:

1. Liên quan đến danh sách cácdoanh nghiệp chế biến thủy sản Hàn Quốc và Trung Quốc được phép xuất khẩu vàoViệt Nam.

- Ngày 28/3/2007, Cục Quản lýChất lượng, ATVS&TYTS đã nhận được công thư của Cục Thanh tra Chất lượngThuỷ sản Quốc gia Hàn Quốc (NFPQIS) đề nghị sửa đổi thông tin cho 01 doanhnghiệp và bổ sung 03 doanh nghiệp Hàn Quốc vào danh sách các doanh nghiệp chếbiến thủy sản Hàn Quốc được phép xuất khẩu vào Việt Nam nâng tổng số doanhnghiệp Hàn Quốc trong danh sách này lên 26 (xin xem Phụ lục 1 gửi kèm). Danhsách này có hiệu lực từ ngày 10/4/2007.

Ngày 10/4/2007, Cục Quản lýChất lượng, ATVS&TYTS đã nhận được công thư của Cục Quản lý Chứng nhận vàCông nhận (CNCA) - Nước Công hòa nhân dân Trung Hoa đề nghị xóa tên 01 doanhnghiệp, sửa đổi thông tin cho 05 doanh nghiệp và bổ sung 107 doanh nghiệp TrungQuốc vào danh sách các doanh nghiệp chế biến thủy sản Trung Quốc được phép xuấtkhẩu vào Việt Nam nâng tổng số doanh nghiệp Trung Quốc trong danh sách này lên294 (xin xem Phụ lục 2 gửi kèm). Danh sách này có hiệu lực từ ngày 10/4/2007.

2. Liên quan đến Danh sách cácdoanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trườngEU và Hàn Quốc.

Căn cứ vào đề nghị củaNAFIQAVED, ngày 06/4/2007, Tổng Vụ Bảo vệ Sức khỏe và Người tiêu dùng (DGSANCO) thuộc Uỷ ban Châu Âu cũng đã chính thức chấp thuận và công bố trên trangwebsite danh sách cập nhật 245 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu thủysản vào EU (xin xem Phụ lục 3 - gửi kèm). Danh sách này có hiệu lực từ ngày06/4/2007.

- Ngày 09/4/2007, Cục Quản lýCL, ATVS&TYTS đã nhận được công thư của NFPQIS thông báo chấp thuận danhsách cập nhật 323 doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩuthủy sản sang Hàn Quốc (xin xem Phụ lục 4 gửi kèm). Danh sách này có hiệu lựctừ ngày 16/4/2007.

Để tiện cho việc theo dõi vàtrao đổi thông tin, 04 danh sách nói trên đều đã được đăng tải trên trang tinđiện tử của Cục tại địa - chỉ:http://www.nafiqaved.gov.vn/nafi/news/chatluong.aspx.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợitrong hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản của các doanh nghiệp, Cục Quản lýCL, ATVS&TYTS trân trọng đề nghị Tổng Cục Hải Quan thông báo danh sách cậpnhật 26 doanh nghiệp Hàn Quốc được phép xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam, danhsách 294 doanh nghiệp chế biến thủy sản Trung Quốc được phép xuất khẩu vào ViệtNam, danh sách 245 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu thủy sản sang EUvà danh sách 323 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu thủy sản sang HànQuốc tới các Hải Quan cửa khẩu.

Xin trân trọng cảm ơn.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tử Cương

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH 26 DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦYSẢN HÀN QUỐC ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU SANG VIỆT NAM(Kèm theo công văn số: 870/CLTY CL ngày13/4/2007)

Approval No.

Name of establisments

Address

Products

KVN-001

DAE RIM Corp.

692-13, Nambumin-dong, Seo-gul Busan

Frozen

KVN-002

CHARMSON FOODS CORPORATION

739, Amnam-dong, Seo-gu, Busan

Frozen

KVN-003

SAMJIN GLOBAL NET Co., LTD.

481, Shinpyung-dong, Saha-gul Busan

Frozen

KVN-004

SUNG JIN FISHERY Co., LTD.

523-521 Nambumin-dong, Seo-gu, Busan

Frozen

KVN-005

SUNG JIN FISHERY Co., LTD.

167-23 Machun-dong, Jinhae-city, Kyungnam

Frozen

KVN-006

SILLA SEA FOOD Co., LTD.

343-2, Samfac-dong, Sasang-gu, Busan

Frozen, Seasoned

KVN-007

F & F

508, Angol-dong, Jinhae-city, Kyungnam

Frazen

KVN-008

OYANG Corp.

689-3, Nambumin-dong, Seo-gu, Busan

Frozen

KVN-009

HAEJIN MOOLSAN Co., LTD.

1650-1, Songjung-dong, Gangseo-gu, Busan

Frozen

KVN-010

HEE CHANG TRADING Co., LTD.

523-29, Nambumin-dong, Seo-gu, Busan

Frozen

KVN-011

SUNG JIN TRADING Co., LTD.

444-3, Cheongho-dong, Sokcho-city, Kangwon-do

Frozen, Seasoned

KVN-012

SAM YOUNG FISHERY Co.

1207-20, Kyohang-ri, Jumunjin-eup, Kangnung-city,
Kangwon-do

Frozen

KVN-013

WOOIL FISHERIES Co.,LTD.

450-20 Wonsu-li, Janghang-eup, Seachun-kun chungnam

Frozen

KVN-015

SAMHONG INDUSTRIAL Co., LTD.

1062, Hupo-ri, Hupo-myeon, Ulchin-kun, Kyunbuk

Frozen

KVN-016

HANSUNG FISHERIES Co., LTD.

181, Byungpo1-ri, Guryongpo-up, Nam-gu, Pohang
City, Kyungbuk

Salted Frozen

KVN-017

YANGPO FOODS Co., LTD.

247, Yangpo-ri, Janggi-myeon, Nam-gu, Pohang City, Kyungbuk

Canned

KVN-024

YOUNG GANG MARINE FOOD Co., LTD.

1770-10, Songjeong-dong, gangseo-gu, Busan

Frozen

KVN-025

COLD STORAGE INTER-BURGO II Co., LTD.

716, Amnam-dong, Seo-gu, Busan

Frozen

KVN-026

HAEWON COLD STORAGE Co.,LTD.

722-1, Amnam-dong, Seo-gu, Busan

Frozen

KVN-027

DAEBINGO Co.,LTD.

252-135, Beomil 5-dong, Dong-gu, Busan

Frozen

KVN-028

WOO SHIN COLD STORAGE Co.,LTD.

523-37, Nambumin-dong, Seo-gu, Busan

Frozen

KVN-029

DONGWON FISHERIES Co.,LTD. BUSAN PLANT

569-34, Sinpyeong-dong, Saha-gu, Busan

Frozen

KVN-030

woo shln COLD STORAGE Co.,LTD.

721, Amnam-dong, Seo-gu. Busan

Frozen

KVN-031

POSUNG COLD STORAGE Co.,LTD

7141 Amnam-dong, Seo-gu, Busan

Frozen

KVN-032

SUNG JIN FISHERY Co., LTD.

719, Amnam-dong, Seo-gu, Busan

Frozen

KVN-033

YOUNG HWAN COLD STORAGE

24-29, Gupyeong-dong, Saha-gu, Busan

Frozen

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH 294 DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶSẢN TRUNG QUỐC ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU SANG VIỆT NAM(Kèm theo công văn số 870/CLTY-CL ngày 13/4/2007)

No.

Est.No.

Tham khảo

Est.Name

Tham khảo

Est.Address

(Products)

1

1300/02002

Hebei Cangzhou No.1 Frozen Factory

Nanpaihe Huanghua Hebei

Fishery Products

2

1300/02224

Qinhuangdao Yinbei Foods Company Ltd.

The Middle of Coastal Road Qinghuangdao to Shanhaiguan

Fishery Products

3

1300/02227

Changli Luquan Aquatic Products Co., Ltd.

Xiaopuhe Village, Dapuhe Town, Changli County, Hebei

Fishery Products

4

1300/02244

ChangLi Jiahui Aquatic Products Co., Ltd.

No.28,Golden Coast Development Zone, Changli, Qinhuangdao,China

Fishery Products

5

210002188

Dailan Minghua Seafoods Co., Ltd

No 818, Bishui Coast Development Zone, Dailan

Fishery Products

6

210002299

Dailan Tianbao Green Foods Co., Ltd

646 Yongzheng St. Sanli Village, Jinzhou Disticts Dalian, Liaoning Prov. China

Fishery Products

7

210002442

Dalian Pagoda Seafood Co., Ltd

No. 128 Longwangmiao Village, Youyi Street, Jinzhou Dist, Dlian, China

Fishery Products

8

210002888

Dalian Lucky Seafood Co., Ltd

Zoujia Village Xingshutun Town, Jinzhou District, Dalian

Fishery Products

9

3100/02051

Shanghai Haidell Foods Co.,Ltd.

Fengxian Modern Agriculture Park,Shanghai,China

Fishery Products

10

3100/02053

Xiamen Seafood Imp. & Exp. Trading Co., Ltd.

No.26, Lone 2545, Hongqiao Road,Shanghai,China

Fishery Products

11

3100/02056

Shanghai Zhenchu Specific Aquatic Products Breeding Co., Ltd.

No.18 Building A, Jinwen Rd. Zhuqiao Town, Nanhui District, Shanghai, China

Fishery Products

12

3100/02059

Shanghai Smiling Food Co., Ltd.

No.173, Jining Road, Baoshan District, Shanghai, China

Fishery Products

13

3100/02060

Shanghai Hanxia Industry Co., Ltd.

Guangfeng Road, Fengxian Modern Agriculture Park, Shanghai,China

Fishery Products

14

3200/02002

Ganyu County Jinshuiwan Foodstuff Frozen Factory

No.28 Haizhou Road, Luoyang Town, Ganyu County, Jiangsu Province

Fishery Products

15

3200/02239

Nantong Haida Aquatic Food Co., Ltd.

26 Youyi Road (W), Rudong County, Nantong City, Jiangsu Province

Roasted Seaweed, Seasoned Seaweed

16

3200/02328

Lianyungang FuYu Foods Co., Ltd.

QingLuo Road, Ganyu County, Jiangsu Province

Fishery Products

17

3200D02165

Nantong Haida Aquatic Food Co., Ltd.

26 Youyi Road (W), Rudong County, Nantong City, Jiangsu Province

Dried Seaweed

18

3300/01003

Zhoushan Weizhou Foodstuff Co., Ltd

No.265 Xinjian Road Putuo Zhoushan Zheijang China

Fishery Products

19

3300/01064

Zhoushan Putuo KeNaLe Food Co., Ltd

No.8 Taisha Road TaiMen industrial Zone LiuHeng PuTuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

20

3300/02001

Aquatic Products Processing Factory of China National Zhoushan Marine Fisheries Company

Pingyangpu Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

21

3300/02002

Zhoushan Haitai Aquatic Products Co., Ltd

Zimatou Ganlan Dinghai Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

22

3300/02003

Zhoushan Industrial Co., Ltd Cold Storage Factory

Degan Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

23

3300/02004

Zhoushan Zhenyang Developing Co., Ltd

865 Xingjian Road Putuo District Zhoushan Zheijang China

Fishery Products

24

3300/02005

Zhoushan Dinghai Bangyi Aquatic Products Co., Ltd

Dongxiezhi Conntry Lincheng Street Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

25

3300/02007

Zhoushan Kyoei Foods Co., Ltd

Oceanic Food Industry Zone Ganlan Dinghai Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

26

3300/02008

Zhoushan Xifeng Aquatic Co., Ltd

Ximatou Dinghai Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

27

3300/02011

Zhejiang Zhengsheng Import & Export Co., Ltd

Songbei, Songmen, Wenling, Zhejiang, China

Fishery Products

28

3300/02015

Zhoushan Toka Foods, Co., Ltd

Cengang Dinghai Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

29

3300/02017

Zhounshan A Dage Foods Co., Ltd

No 25 Weizha Road Baiquan Dinghai Zhejiang China

Fishery Products

30

3300/02018

North Supreme Seafood (zhejiang) Co., Ltd

XiaoShan economic and technology development zone Hangzhou Zhejiang China

Fishery Products

31

3300/02021

Zhejiang Evernew Seafood Co., Ltd Storage Plant

775 Xingjian Road Shenjiamen Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

32

3300/02029

Zhejiang Zhoufu Food CO., Ltd

No 318 Xufu RD. Gaoting Daishan Zhejiang China

Fishery Products

33

3300/02030

Zhejiang Yueteng Aquatic Food Co., Ltd

Ten Workshop Section Inning Xiaoshan Zhejiang China

Fishery Products

34

3300/02032

Zhoushan Huading Seafood Co., Ltd

Shiliuen Dinghai Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

35

3300/02033

Zhoushan Jingzhou Aquatic Foods Co., Ltd

No. 14 Processing Factory Lujiazhi Shenjiamen Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

36

3300/02034

Zhoushan City Shengtai Aquatic Co., Ltd. Zhangzhou Cold Storage Plant

Zhujiajian Puttuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

37

3300/02035

Zhoushan Changguo Foods Co., Ltd

No. 58 Aotoupu Huiming Bridge Dinghai Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

38

3300/02037

Zhoushan Industrial Co., Ltd Food Processing Factory

Dagan Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

39

3300/02039

Zhoushan Hongxin Seafood Co., Ltd

Sanjiang Maao Dinghai Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

40

3300/02040

Zhoushan Haichang Food Co., Ltd

Pingyang Industry Zone Shenjiamen Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

41

3300/02041

Shengsi Maguan Aquatic Products Cold Storage Plant

Guan'ao Village Caiyuan Town Shengsi Zhejiang China.

Fishery Products

42

3300/02042

Zhoushan Lizhou Fishery Co , Ltd.

No.118 Qingleitou Rd. Dinghai Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

43

3300/02051

Zhoushan Banchang Frozen Seafoods Co., Ltd.

Marine Organisms Industry zone Shenjiamen Potuo Zhoushan China

Fishery Products

44

3300/02053

Zhoushan Mingzhu Economic and Trading Company

Pingyangpu Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

45

3300/02057

Zhoushan Junhua Aquatic Products Co., Ltd.

No.67 Sanyi Road Puxi Industrial Zone Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

46

3300/02058

Daishan Tongqu Aquatic
Food Co., Ltd.

No.42 Binghai Rd. Daodou Daishan Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

47

3300/02070

Zhoushan City Putuo Changlong Aquatic Products Industry Co., Ltd.

Industrial District Pingyang Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

48

3300/02074

Zhejiang Daishan Baofa Aquatic Product Co., Ltd.

Duigangshan Gaoting Daishan Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

49

3300/02076

Wenling Longsheng Aquatic Products Co., Ltd.

Jiaoshan, Songmen, Wenling, Zhejiang, China

Fishery Products

50

3300/02078

Zhoushan Gangming Foods Co,. Ltd

Puxi Economic Zone Goushan Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

51

3300/02083

Zhoushan Genho Food Co., Ltd.

No.88 Hailisheng RD.Lincheng Newly Area Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

52

3300/02091

Zhejiang New Century Aquatic Food Co., Ltd.

618# Gongren West Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

Fishery Products

53

3300/02101

Zhejiang Zhenglong
Foodstuff Co., Ltd.

Huiming Bridge Lincheng Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

54

3300/02103

Zhoushan Shichuang Aquatic Co., Ltd.

Sanjiang Maao Dinghai Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

55

3300/02155

Wenling Xingdi Aquatic Products Co., Ltd.

Shitang, Wenling, Zhejiang, China

Fishery Products

56

3300/02162

Wenling Shatou Sea Food Cold Storage Plant

Diaobang, Wenling, Zhejiang. China

Fishery Praducts

57

3300/02181

Taizhou Haierbao Aquatic Products Co., Ltd.

Songmen, Wenling, Zhejiang, China

Fishery Products

58

3300/02188

Wenling City Jinlong Aquatic Products Co., Ltd.

Jingang Road, Songmen Town, Wenling, Zhejiang, China

Fishery Products

59

3300/02190

Zhejiang Zhoushan Haisilk Fishery Products Co., Ltd.

Donggang Development Zone Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

60

3300/02192

Zhoushan Putuo Haizhiyuan Aquatic Products Co., Ltd.

Houshatou Taohua Putuo Zhoushan Zhejiang

Fishery Products

61

3300/02197

Zhoushan Hongming Aquatic Products Co.,Ltd.

Marine Organisms Industry Zone Shenjiamen Putuo Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

62

3300/02199

Zhoushan Guotai fisheries Co,. Ltd.

Puxi Development Zone Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

63

3300/02206

Zhoushan Putuo Huafa Marine Products Co., Ltd.

Marine Organisms Industry zone Putuo Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

64

3300/02212

Zhoushan Zhengye Food Co., Ltd. Putuo Divide Factory.

No.52 Xingjian Road shenjiamen Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

65

3300/02214

Zhoushan Xinhong Aquatic Co., Ltd

Shiliumen Chengdong Street Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

66

3300/02215

Zhoushan Putuo Hongyuan Aquatic Products Co., Ltd.

Pingyangpu Shenjiamen Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

67

3300/02216

Zhoushan Wanshida Marine Foods Co., Ltd.

No.52 Xingjian Road shenjiamen Putuo Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

68

3300/02217

Daishan Caomen Aquatic Products Co., Ltd.

No.190 Xindaotou Dongsha Daishan Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

69

3300/02218

Zhoushan Zaohai Aquatic Products Co., Ltd.

Seafood Trade Market Inside Daishan Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

70

3300/02219

Zhejiang Heng An Seafoods Co., Ltd.

Xiaosa Maozhi Dinghai zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

71

3300/02221

Daishan Yinfa Aquatic Products Cold Storage Factory

Daishan Economic Development Zone Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

72

3300/02222

Zhoushan Minfu Aquatic Products Co., Ltd.

No.521 Yangang Road Gangting Daishan Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

73

3300/02223

Zhoushan Putuo Huaxing Marine Products Co., Ltd.(Cotd Storage Facto

Mantoushan Lujiazhi shenjiamen Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

74

3300/02226

Daishan Wanyun Aquatic Food Co., Ltd.

Gaoting Daishan County Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

75

3300/02228

Zhejiang Dayang Aquatic Products Co., Ltd.

Ximatou Ganlan Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

76

3300/02229

Gold Star Fishery Zhoushan Co., Ltd.

Shenjiamen Halobios Industry Area Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

77

3300/02230

Zoushan Yuantai Foodstuff
Co., Ltd.

No.265 Xingjian Road shenjiamen Zhoushan Zhejiana China

Fishery Products

78

3300/02231

Zhoushan Putuo Zhuohai Marine Products Co., Ltd.

68 San Yi Road Puxi Development Area Putuo Zhoushan Zhejiang China.

Fishery products

79

3300/02232

Zhoushan Putuo Hailong Aquatic Product Co., Ltd.

Putuo Pingyan Industrial Zone Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

80

3300/02235

Zhoushan Haimeng Foods Co ,Ltd.

Development Area Pu Xi Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

81

3300/02236

Chinese-foreign Joint Venture Zhoushan Industrial Co., Ltd. Products Processing Factory

Dagan Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

82

3300/02237

Chinese-foreign Joint Venture Zhoushan Industrial Co Ltd. Squid Processing Factory

Dagan Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

83

3300/02238

Zhejiang Fuzhenwang Food Co ,Ltd.

Haifu Yancang Subarea Dinghai Industry Zone Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

84

3300/02239

Zhoushan Zhenda Fishery Products Co., Ltd.

865 Xing Jian Road Putuo Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

85

3300/02243

Zhoushan KATOKA Food Co., Ltd.

Puxi Economic Development Zone Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

86

3300/02245

Zhoushan Putuo Hongyun Auatic Frozen Co.,Ltd.

Zhujiajian Putuo Zhoushan Zhejiang China

Físhery Products

87

3300/02247

Zhoushan Bandd Foods Co Ltd.

Sanjiang Maao Dinghai Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

88

3300/02248

Zhoushan Penglai Aquatic Co Ltd.

No.258 Langjizui Oceanic Industrial Park Gaoting Daishan Zhejiang China.

Fishery Products

89

3300/02249

Zhoushan Yuanxin Food Co., Ltd

Ocean Industry Areas Dagan Shenjiamen Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

90

3300/02250

The HaiZhen Freezing Limited Company of Zhoushan City

No.96 Wanghai Road Qushan Daishan Zhejiang China

Fishery Products

91

3300/02251

Zhoushan Thousand-Islands Aquatic Produds Co., Ltd.

Daishan Ocean Industrial Zone Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

92

3300/02252

Hairoad Food Zhejiang Co., Ltd.

66 Sanyi Road Putuo
Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

93

3300/02253

Zhoushan Xiangyun Aquatic Products Co., Ltd

No.52 Xingjian Road Putuo Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

94

3300/02254

Daishan Leda Aquatic Products Co., Ltd.

No.130 Yangang West Road Gaoting Daishan Zhejiang Chinạ

Fishery Products

95

3300/02256

Zhoushan Jinyuan Aquatic Foods Co., Ltd.

Puxi Develoment Zone Putuo Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

96

3300/02257

Zhoushan Putuo Haichen Aquatic Products Co., Ltd.

Halbios Industry Zone Shenjiamen Putuo Zhoushan China

Fishery Products

97

3300/02258

Shengsi Huali Aquatic Co., Ltd.

Lixi Village Gouqi Shengsi Zhejiang China

Fishery Products

98

3300/02259

Zhoushan Zhoufeng Seafoods Co. , Ltd.

No.20 Xinhua Road Puxi Development Zone Putuo Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

99

3300/02260

Taizhou Yilida Aquatic Product Co., Ltd.

300, Gongren Road, Jiaojiang,Taizhou, Zhejiang, China

Fishery Products

100

3300/02261

Zhoushan Chuhaku Aquatic Co., Ltd.

Ocean Industrial Areas Shenjiamen Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

101

3300/02262

Zhoushan Yueyang Food Co., Ltd.

The North of Xinzhou Road Industry 1 D Dinghai Zhoushan Zhejiana China

Fishery Products

102

3300/02263

Zhoushan Zhenyang Deep-Sea Fishe Co., Ltd.

865 Xingjian Road Putuo Zhoushan Zhe China

Fishery Products

103

3300/02265

Zhoushan Jiuzhou Aquatic Product Co., Ltd.

Halobios Industry Area Shenjiamen Zhoushan China

Fishery Products

104

3300/02266

Hangzhou Tianhai Aquatic Food Co.,Ltd.

Hengpeng Garden Nanyang Economic Development Zone Xiaoshan Zhejiang China

Fishery Products

105

3300/02258

Zhoushan Nitsho Food Co., Ltd.

Halobios Industry Area Shenjiamen Zhoushan China

Fishery Products

106

3300/02273

Zhoushanyida Sanhe
Auatic Food Co.,Ltd.

Langjizui Gaoting Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

107

3300/02275

Zhoushan Haizhou Aquatic Products Co.,Ltd. Foods
Processing Factory

Shenjiamen Halobios Industrial Zone Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

108

3300/02276

Zhejiang Tongxinrong Seafood Co.,Ltd.

No.60 Sanyi road Goushan Industrializate Area Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

109

3300/02277

Zhoushan Chengfeng Seafood Co., Ltd.

Yancang Dinghai Industry Zone Zhoushan Zhejiang China

Fishery Produđs

110

3300/02278

Zhoushan Lianghong Aquatic Foods Co., Ltd.

Halobios Industry Area Shenjiamen Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

111

3300/02279

Zhoushan City Shengtai Aatic Co., Ltd.

Yulong Zhujiajian Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

112

3300/02280

Zhoushan Qianghong Aquatic Foods Co.,Ltd.

(Dahuangyan) Huangsha village Zhujiajian Putuo Zhoushan Zhejiang China

Fishery Products

113

3300/02331

Yuhuan Minzhu Freezing Plant

Kanmen Steamship Wharf, Yuhuan, Zhejiang

Fishery Products

114

3300/02356

Wenling Hotai Marine Processing Corp.

Jingang Industrial Zone, Songmen Town, Wenling, Zhejiang, China.

Fishery Products

115

3300/02379

Zhejiang Huangyan Hailong Aquatic Products Co., Ltd.

207, Luting Road, Huangyan, Zhejiang, China

Fishery Products

116

3300/02430

Zhejiang Haizhiwei Aquatic Products Co., Ltd.

Yingbin Avenue, Songmen, Wenling, Zhejing, China

Fishery Products

117

3300/02535

Pingyang Xinye Aquatic Products Co., Ltd.

Aojiang Pingyang Wenzhou Zhejiang China

Fishery Products

118

3300/02559

Zhoushan Juntai Foods Co., Ltd.

Puxi Development Zone Zhoushan Zhejiang China.

Fishery Products

119

3300/02562

Ruian Huasheng Aquatic Products Factory

Dongshan Fishing Port Wharf Ruian Zhejiang China

Fishery Products

120

3302/02065

Ningbo Jiangbei Dahua Aquatic Processing Plant

Building 18, No.261 Daquing North Road, Jiangbei, Ningbo, China

121

3400/02002

Anhui Huaxiang Foodstuffs Co.,Ltd.

North of Shouxian, Anhui Province, China

Fishery Products

122

3400/02013

Huoshan Newthree-gold Food Co.,Ltd.

163 Fuziling West Road Chengguan Huoshan Anhui

Fishery Products

123

3400/02018

Anhui Chaohu Daxin Foodstuffs Co.,Ltd.

Zhegao Chaohu, Anhui

Fishery Products

124

3400/02019

Anhui Province Wuwei County Huakang Foodstuff Co.,Ltd

No.88 Xudong Road,Wucheng, Wuwei County,Anhui Province,China

Fishery Products

125

3400/02024

Hefei FengLi Green Foods Co.Ltd.

No.8 Donggang He’an Road Hefei

Fishery Products

126

3400/02026

Huangshan WeiNiBoShi Food Ltd.Company.

No68,Song Luo Rd,Hai Yang Town.Xiuning County,Huangshan, Anhui

Fishery Products

127

3400/02027

Anhui Fuhuang Chaohu Sanzhen Co.,Ltd

Huanglu Town, Chaohu City,Anhui,China

Fishery Products

128

3400/02028

Anhui Shouxian Zhengyuan Aquatic Processing

Zhengyang, Shouxian, Anhui

Fishery Products

129

3400/02029

Anhui Tongxin Aquatic Product & Food Co.,Ltd

Weidang Village Tongda Town Lujiang County,Anhui Province

Fishery Products

130

3400/02030

Hefei Fenglian Green Food Co.,Ltd.

No.288 Hehuai Road HeFei .China.

Fishery Products

131

3400/02031

Chaohu Shingan Aquatic Products Co., Ltd.

No.38,Guanwei Road,Chaohu,Anhui,China

Fishery Products

132

3400/02032

Bengbu Hongye Meat Processing Complex Limited

76, East Road of Fengyang, Bengbu City, Anhui

Fishery Products

133

3400/02033

Anhui Jinyuan Foodstuffs Co.,Ltd.

Wabu Town, Shou County, Anhui Province, China

Fishery Products

134

3500/01113

Dongshan Dongyi Foods Co., Ltd.

No.891, Dongxing Road, Tongling Town, Dongshan, Fujian, China

Fishery Products

135

3500/02029

Lianjiang Changsheng Aquatic Products Co., Ltd.

No.169, Yuhedong Road, Fengcheng Town, Lianjiang County, Fujian, China

Fishery Products

136

3500/02036

Fuqing Yihua Aquatic Food Co., Ltd.

Longtian Town, Fuqing City, Fujian, China

Fishery Products

137

3500/02040

Changle Jiacheng Food Co., Ltd.

Wenling Village, Wenling Town, Changle, Fujian, China

Fishery Products

138

3500/02042

Fujian Meihua Aquatic Processing Factory

Meixin, Meihua Town, Changle City, Fujian, China

Fishery Products

139

3500/02046

Dongshan Shunda Seafoods Co., Ltd.

No.378, Daao Road, Tongling Town, Dongshan, Fujian, China

Fishery Products

140

3500/02047

Fujian Haipeng Marine Industry Co., Ltd.

Shuijingtou Industrial Region, Qinyu Town, Fuding, Fujian, China

Fishery Products

141

3500/02048

Licheng Aquatic Product Foodstuff Co., Ltd. Shishi

Xiangzhi Ocean Scientific Zone of Shishi, Fujian, China

Fishery Products

142

3500/02049

Jinsheng Aquatic Product Co., Ltd. Ningde Fujian

Erdu, Feiluan Town, Ningde, Fujian, China

Fishery Products

143

3500/02061

Jinjiang Fuhong Aquatic Co., Ltd. Fujian

Fishery Quay of Shenhu Town, Jinjiang City, Fujian, China

Fishery Products

144

3500/02078

Dongshan Dongxing Aquatic Processing Co., Ltd.

No.892, Dongxing Road, Tongling Town, Dongshan, Fujian, China

Fishery Products

145

3500/02086

Fujian Huasheng Group Sanming Frozen Food Co., Ltd.

Yangkouzi, Yangxi Town, Meilie District, Sanming City, Fujian, China

Fishery Products

146

3500/02087

Fuzhou Hongli Food Co., Ltd.

Aojiang Investment Zone, Lianjiang, Fujian, China

Fishery Products

147

3500/02090

Fuzhou Qishun Frozen Foods Co., Ltd.

Kuiqi Mawei, Fuzhou, Fujian, China

Fishery Products

148

3500/02091

Fujian Fuding Seagull Fishing Food Co., Ltd.

No.809, Kanghu Street, Qinyu Town, Fuding, Fujian, China

Fishery Products

149

3500/02093

Fuqing Longwei Aquatic Foodstuff Co., Ltd.

Xiadian Dongting Village, Longtian Town, Fuqing, Fujian, China

Fishery Products

150

3500/02097

Sanming Sanhua Food Co., Ltd.

Yangfang Private Industrial Park, Shaxian County, Sanming, Fujian, China

Fishery Products

151

3500/02099

Changle Juquan Foods Co., Ltd.

Liyushan, Heshang Town, Changle City, Fujian, China

Fishery Products

152

3500/02100

Longhai Jiarong Foods Co., Ltd.

Gangwei Town, Longhai City, Fujian, China

Fishery Products

153

3500/02105

Changle Minfa Food Aquatic Product Co., Ltd.

Tantou, Changle, Fujian, China

Fishery Products

154

3500/02108

Fujian Dongshan Haikui Aquatic Products Group Co., Ltd.

Dongshan County Economic and Technology Development Area, Fujian, China

Fishery Products

155

3500/02112

Dongshan Xinfu Aquatic Processing Co., Ltd.

Xipu Industrial Area, Dongshan, Fujian, China

Fishery Products

156

3500/02113

Dongshan Dongwang Aquatic Products Freezing Co., Ltd.

No.890, Dongxing Road, Tongling Town, Dongshan, Fujian, China

Fishery Products

157

3500/02117

Dongshan Yanxing Haiyang Zhenwei Co., Ltd.

Haigang Road, Tongling Town, Dongshan, Fujian, China

Fishery Products

158

3500/02118

Dongshan Yongfa Aquatic Co., Ltd.

Dongshan Xipu Industrial and Trade Zone, Fujian, China

Fishery Products

159

3500/02120

Liancheng (Longhai) Freezing Co., Ltd.

Pingling Development Area, Bangshan Town, Longhai City, Fujian, China

Fishery Products

160

3500/02125

Fujian Dongshan County Shunfa Aquatic Product Co., Ltd.

Gongmao Zone, Xipu Town, Dongshan County, Fujian Province, China

Fishery Products

161

3500/02129

Minnan Aquatic Development Co., Ltd. Jinjiang City

Jinnan Development District of Longhu Town, Jinjiang City, Fujian, China

Fishery Products

162

3500/02133

Yuehai Fishery Corp.

Feiluan Town, Jiaocheng, Ningde, Fujian, China

Fishery Products

163

3500/02134

Fuqing Chaohui Aquatic Food Co., Ltd.

Longtian Industrial Estate, Fuqing, Fujian, China

Fishery Products

164

3500/02135

Dongshan Rich Beauty Food Co., Ltd.

Dongshan County Economic and Technology Development Area, Fujian, P.R.China

Fishery Products

165

3500/02140

Dongshan Lante Seafood Processing Co., Ltd.

Daao Harbor, Tongling Town, Dongshan County, Fujian, China

Fishery Products

166

3500/02141

Longsheng Dongshan Aquatic Products Co., Ltd.

Baishi Street, Xipu Town, Dongshan County, Fujian, China

Fishery Products

167

3500/02145

Dongshan Dongya Aquatic Products Co., Ltd.

Houyao Village, Chencheng Town, Dongshan County, Fujian, China

Fishery Products

168

3500/02151

Dongshan Dongsheng Food Co., Ltd.

Xipu Industrial Zone, Dongshan County, Fujian Province, China

Fishery Products

169

3500/02153

Fujian Zhaoan Donghan Industry Co.

Houhu, Meiling Town, Zhaoan County, Fujian, China

Fishery Products

170

3500/02154

Zhangzhou Hsien-pin Frozen Foods Co., Ltd.

Chi-Shing (seven star) Industrial Park, Yunxiao, Zhangzhou, Fujian, P.R.China

Fishery Products

171

3500/02157

Dongshan Xinhefa Food Co., Ltd.

Trade and Industrial Zone, Tongling Town, Dongshan County, Fujian, China

Fishery Products

172

3500/02158

Changle Fuquan Foods Co., Ltd.

Liyushan, Heshang Town, Changle City, Fujian, China

Fishery Products

173

3500/02161

Fuqing Maowang Seafood Developing Co., Ltd.

Gaozhong Industrial Area, Gaoshan Town, Fuqing City, Fujian, China

Fishery Products

174

3500/02165

Fuzhou Dongshui Foods Co., Ltd.

Taoyuan Industrial Zone, Meihua Town, Changle City, Fujian, China

Fishery Products

175

3500/02167

Fuqing Dongwei Aquatic Products Industry Co., Ltd.

Longtian Industrial Estate, Fuqing, Fujian, China

Fishery Products

176

3500/02171

Fuqing City Huasheng Aquatic Food Co., Ltd.

Donghua Village, Longtian Town, Fuqing City, Fujian, China

Fishery Products

177

3500/02174

Dongshan Huachang Foodstuff Co., Ltd.

Dongshan Economy and Technology Development Zone, Fujian, China

Fishery Products

178

3500/02179

Shishi Zhengyuan Aquatic Product Science & Technology Development Co., Ltd.

Southern side of Nanhuan Road, Jindai Village, Yongning Town, Shishi City, Fujian, China

Fishery Products

179

3500/02180

Fuzhou Lucky Foods Co., Ltd.

No.246, 815 Road, Dinghai Village, Lianjiang, Fujian, China

Fishery Products

180

3500/02185

Ningde Xiawei Food Co., Ltd.

No.21, Industrial Park Mindong Overseas Chinese Economic Development Zone, Ningde, Fujian, China

Fishery Products

181

3500/02186

Dongshan Dongxiecheng Seafoods Co., Ltd.

Trade & Industry Zone, Tongxing Village, Tongling Town, Dongshan County, Fujian, China

Fishery Products

182

3500/02187

Haili Aquatic Co., Ltd. Zhaoan Fujian

Sidu Town, Zhaoan County, Fujian Province, China

Fishery Products

183

3500/02189

Zhangzhou Changshan Haizhiwei Frozen Food Co., Ltd.

Wuyuan. Administration Block, Changshan Development Zone, Zhanzhou, Fujian, China

Fishery Products

184

3500/02191

Dongshan Quanlian Refrigerate Food Co., Ltd.

Dongshan County Economic &Technology Development Area, Fujian, China

Fishery Products

185

3500/02193

Zhaoan Anbang Aquatic Foods Co., Ltd.

Industrial Park of Meiling Town, Zhaoan County, Fujian, China

Fishery Products

186

3500D02001

Fujian Province Ningde City HaoShun Aquiculture Co., Ltd.

Qitou Chengnan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian, China

Fishery Products

187

3500D02013

Tengyuan Aquatic Products Co., Ltd of Ningde City

Wuliting, Ningde, Fujian, China

Fishery Products

188

3500D02020

Fujian Fuding Seagull Fishing Food Co., Ltd. Yushan Branch

No.1, Tianhu Road, Mazu Village, Yushan Town, Fuding, Fujian, China

Fishery Products

189

3500D02022

Ningde Jiaocheng District Jiaonan Yangfu Freeze Factory

Huandao Industrial Zone, Jiaonan, Jiaocheng, Ningde City, Fujian, China

Fishery Products

190

3700/02041

Qingdao Kangda Foodstuffs Co.,Ltd. No.2 Refrigeration Factory

No.83 Tieshan East Road, Jiaonan,Qingdao, China

Fishery Products

191

3700/02078

Shandong Shidao Aquatic Supply And Marketing Group General Corporation No.1 Refrigeration Works

No.19 Jianshe Road,Shidao Town,Rongcheng City,Shandong Province

Fishery Products

192

3700/02089

Rongcheng Taixiang Aquatic Food Products Co., Ltd.

No.18 Yudao Road,Shidao Town, Rongcheng City, Shandong China

Fishery Products

193

3700/02130

Yantai Sealucky Foodstuffs Co.,Ltd

NO.889, Round Road, Yangma Island ,Muping District, Yantai,China

Fishery Products

194

3700/02136

Yantai Aquatic Products Supplying And Marketing Co.Aquatic Products Fazhan Branch

No.10, Daguan Street,Zhifu District, Yantai ,China

Fishery Products

1 95

3700/02139

China National Fisheries Yantai Marine Fisheries Corp. Fishery Products Processing Factory

No.17, Beima Road, Zhifu District, Yantai, Shangdong,China

Fishery Products

196

3700/02140

Yantai Huake Foodstuffs Co., Ltd.

No.29 Huanhai Road, Yantai,China

Fishery Products

197

3700/02160

Yantai Minglong Food Co., Ltd

Chuwang Village,Dajijia Street Office, Yantai Etdz.,Shandong, China

Fishery Products

198

3700/02306

Rizhao Meijia Aquatic Foodstuff Co.,Ltd.

119 The First Haibin Road,Rizhao

Fishery Products

199

3700/02314

Rizhao Rirong Aquatic Products And Foods Co.,Ltd.

Shijiu Haigang Road Rizhao

Fishery Products

200

3700/02317

Rizhao Jinfeng Foodstuffs Co., Ltd

86 Haiquzhong Road Rizhao, Shandong , China

Fishery Products

201

3700/02381

Yantai Foreign Trade No.2 Refrigerator Factory

No.11, Xingfu South Road, Zhifu District, Yantai,China

Fishery Products

202

3700/02430

Qingdao Canning & Foodstuff Co., LTD.

No. 63 ShangHe Road, Qingdao, China

Fishery Products

203

3700/02446

Qingdao YiLuFa Foodstuffs Co., LTD.

Qingda Industrial Park, JiHongTan, ChengYang District, Qingdao

Fishery Products

204

3700/02498

Qingdao XiYuan Refrigerate Food Co., LTD.

XiYuanZhuang Village Tongji Street Office, Jimo, Qingdao

Fishery Products

205

3700/02595

Rizhao Changhua Aquatic Foodstuff Co., Ltd.

Andongwei Lanshan Rizhao Shandong China

Fishery Products

206

3700/02603

Yantai M And K Foods Co., Ltd.

Dajijia, Yantai Etdz. China

Fishery Products

207

3700/02607

Rizhao Huayang Farming and Aquatic Products Co., Ltd.

Tonghai Road Lanshan Rizhao Shandong China

Fishery Products

208

3700/02620

Yantai Aquatic Products Supplying Marketing Co., Haifa Food Branch

No.20, Zhuji Road ,Yantai,China

Fishery Products

209

3700/02626

Rongcheng Jiarong Foods Co., Ltd.

Hushan Town,Rongcheng City,Shandong Province

Fishery Products

210

3700/02632

Penglai Huaguang Foodstuff Co.,Ltd

Ha Er Bin Road Penglai Economic Development Zone, Shandong Province,China

Fishery Products

211

3700/02661

Yantai New Ocean Food Processing Factory

No.761 ,Yongda Street, Fushan Advanced Technological Industry District, Yantai,China

Fishery Products

212

3700/02662

Qingdao A&K Foods Co., LTD

No. 300 YanQing Road, Jimo, Shandong, China

Fishery Products

213

3700/02703

Yantai Zhaoyang Aquatic Products Co., Ltd.

Dajijia town Yantai Etdz, Shandong,China

Fishery Products

214

3700/02718

Rongcheng Lijiang Aquatic Foods Co., Ltd.

Lijiang,Yatou Town,Rongcheng City,Shandong Province

Fishery Products

215

3700/02719

Rizhao Rikai Industry and Trading Co., Ltd.

65 Haiqu East Road Rizhao, Shandong ,China

Fishery Products

216

3700/02803

Yantai Zhengwang Seafood Co., Ltd.

Dajijia, Yantai Etdz, Shandong China

Fishery Products

217

3700/02825

Qingdao BiWan Foods Co., LTD.

Eastern Bridge, ShaZiKou, LaoShan, Qingdao, China

Fishery Products

218

3700/02829

Laiyang Frank Foodstuff Co., Ltd.

Laiyang Food Processing Industry Zone,Shandong,China

Fishery Products

219

3700/02855

Qingdao GO-RISING Food Industry Ltd

NO.90 Lianjiang Road, Qingdao ETDZ China

Fishery Products

220

3700/02856

Rizhao Rongxing Co.,Ltd

Gaokeji Gongyeyuan Rizhao Shandong China

Fishery Products

221

3700/02863

Qingdao FUYA Foods Co., Ltd

Tieshan West RD Jiaonan, Qingdao

Fishery Products

222

3700/02867

Yantai Kanwa Food CO.,Ltd

Shengquan Industrial Park,Laishan District, Yantai,China

Fishery Products

223

3700/02892

Haiyang Huahai Cold Storage Factory

No.129 ,Xuejiazhuang Village,Dongcun Town,Haiyang City,Shandong,China

Fishery Products

224

3700/02910

Yantai Water_star Foodstuff Co.,Ltd.

Bajiao Industrial Park,Yantai Etdz,China

Fishery Products

225

3700/02911

Yantai Fuxingkang Foodstuff Co.,Ltd.

Laiyang Food Processing Industry Zone,Shandong, China

Fishery Products

226

4400/02024

Shantou Freezing Factory

No.25 Honglingjin Road, Shantou, Guangdong, China

Fishery Products

227

4400/02031

Gallant Ocean, Lianjiang, Co., Ltd.

Yingzi Town, Lianjiang City, Guangdong, China

Fishery Products

228

4400/02042

Zhongshan Foodstuffs And Aquatic Import And Export (Group) Company Of Guangdong Xinxing Aquatic Products Processing Factory

Mao,an Industrial Base, Jidongyi, Xiaolan Town, Zhongshan, Guangdong, China

Fishery Products

229

4400/02054

Yangjiang Wanshida Seafood Co.,Ltd

Jianshan Technological and IndustriaL Park,Yangjiang Hi-tech Development Zone,Guangdong Provience,China

Fishery Products

230

4400/02102

Shantou SEZ Xu Hao Fastness Freeze Aquatic Factory Co., Ltd.

Xiapeng Guandai Industrial District, Longhu District, Shantou, Guangdong, China

Fishery Products

231

4400/02109

Shantou SEZ, Dafeng Aquatic Product Enterprise Co. Ltd.

No.53 Jinhu Road, Shantou, Guangdong, China

Fishery Products

232

4400/02111

Yangxi Shunxing Sea Fishery Co.,Ltd.

NO .2 Xincheng Ecotype Private Scientific And Technological Garden Yangxi Town,Yangjiang, Guangdong, China

Fishery Products

233

4400/02173

Shantou Longfeng Foodstuff Co.,Ltd.

No.3 Zhufeng Road, Shantou, Guangdong, China.

Fishery Products

234

4400/02175

Shantou Jinping District Mingfeng Quick-Frozen Factory

45-50 Hudi Road, Shantou, Guangdong, China

Fishery Products

235

4400/02181

Shantou Zhiyuan Aquatic Industrial Co.,Ltd

Huanghe Road No.46 Shantou, Guangdong, China

Fishery Products

236

4400/02184

Leizhou Zhulian Food Co.,Ltd

Leinan Load, Leizhou, Guangdong, China

Fishery Products

237

4400/02202

Xiashan Cold Storage Plant of Zhanjiang Foodstuffs I/E Co.of Guangdong

1 Xinshang Road, Xiashan, Zhanjiang, Guangdong, China

Fishery Products

238

4400/02206

Shantou Wanya Foods Fty. Co., Ltd.

No. 11 Building, Experimental Industry City, Shengping Industry Park, Shantou, Guangdong, China

Fishery Products

239

4400/02210

Zhanjiang Baohui Sea Products PTE Co , Ltd.

29 Jianshe Road,Xiashan District, Zhanjiang, Guangdong, China

Fishery Products

240

4400/02213

Zhanjiang Shiyu Aquatic Product Co.,Ltd.

Nanliu Rood, Xiashan, Zhanjiang , Guangdong, China

Fishery Products

241

4400/02214

Zhanjiang Universal Seafood Corp.

No.27 South Yongping Road, Development District, Zhanjiang, Guangdong, China

Fishery Products

242

4400/02229

CNF Zhanjiang (Tonglian) Fisheries Co.,Ltd.

No.11 Tiaoshun Road, Zhanjiang, Guangdong Province, P.R. China

Fishery Products

243

4400/02246

Savvy Seafood Inc.

No 8, Yong Ping Nan Rd, Zhanjiang, Guangdong, China

Fishery Products

244

4400/02250

(Zhanjiang) Company, Limited

Yong Ping South Road, Zhanjiang Economic & Technological Developing Zone, Guangdong, China

Fishery Products

245

4400/02251

Shantou Ruiyuan Industry Co. Ltd

No 7 Shengye Road Shengping Industry District Shantou, Guangdong, China

Fishery Products

246

4400/02254

Shantou Red Garden Food Processing Co.,Ltd.

West Side Of Taishan Road, Shantou, Guangdong, China

Fishery Products

247

4400/02259

Shantou Wanya Foods Fty. Co., Ltd. (Branch Factory)

No. 11 Building, Experimental Industry City, Shengping Industry Park, Shantou, Guangdong, China

Fishery Products

248

4400/02262

Shantou Jinhang Aquatic Industry Co., Ltd.

Longsheng Industry Region, Longhu District, Shantou, Guangdong, China

Fishery Products

249

4400/02267

Foshan Shunde Haiye Aquatic Product Developing Co.,Ltd.

No.3 Xiaobu Yanjiang Road, Lecong Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

Fishery Products

250

4400/02271

Guangzhou Lingshan AquaticProduct Co., Ltd.

Huakeng Road, Shuangsha Town, huangpu District, Guangzhou, China

Fishery Products

251

4400/02277

Zhongshan Fishery & Agricultural Products Freezing Factory Co., Ltd.

Henghai Industrial Base, Xiaolan Town, Zhongshan, Guangdong, China

Fishery Products

252

4400/02287

Shantou Jiazhou Foods Industry Co.,Ltd.

No.40 Zhujiang Road, Shantou, Guangdong, China

Fishery Products

253

4400/02290

Shantou Longsheng Aquatic Product Foodstuff Co., Ltd.

Rongsheng Science And Technology Garden, Daxue Road, Shantou, Guangdong, China

Fishery Products

254

4400/02294

Thai Royal Frozen Food Zhanjiang Co.,Ltd.

South Changping Road, Zhanjiang E.&T. Development Zone, Zhanjiang, Guangdong, China

Fishery Products

255

4500/02002

BEIHAI AQUATIC PRODUCTS SUPPLY AND MARKETING GENERAL COMPANY COLD STORAGE PLANT.

NO.210, Haijiao Road, Beihai, Guangxi, China.

Fishery Products

256

4500/02003

BEIHAI WAILENG FOODS TRADING CO.,LTD.

NO.53 HAIJIAO STREET ,BEIHAI GUANGXI CHINA.

Fishery Products

257

4500/02010

Guangxi Zhengwu Marine Co.,Ltd.

No.55 South of Yunnan Road, Beihai,Guangxi, China.

Fishery Products

258

4500/02014

Beihai Tashare Seafood Co., Ltd.

West Beihu Bay Road, Beihai, Guangxi, China.

Fishery Products

259

4500/02023

BEIHAI WANJING MARINE PRODUCTS CO.,LTD.

THE NORTH OF YUNNAN ROAD,BEIHAI, GUANGXI, CHINA.

Fishery Products

260

4500/02024

Beihai Haicheng District Qihai Cold Storage Plant.

NO.82 Haijiao Road.Beihai, Guangxi, China.

Fishery Products

261

4500/02026

Beihai Haoyuan Seafood Trading Co., Ltd.

North of Yunnan Road, Beihai, Guangxi, China.

Fishery Products

262

4500/02028

BEIHAI HONE EN AQUATIC PRODUCTS CO., LTD.

NO.136 EAST BEIHAI BOULEVARD BEIHAI, GUANGXI, CHINA.

Fishery Products

263

4500/02029

Beihai Qinguo Frozen Foods CO,.LTD.

Qiaogang Peninsula Industry Developing Zone, Beihai, China.

Fishery Products

264

4500/02030

TAWFIQFANGCHENGGANGTRADE COMPANY LIMITED.

East Side In The End of Freeway Fangchenggang Port District Fangchenggang City,Guangxi,China.

Fishery Products

265

4500/02031

FANGCHENGGANG HAISHITONG FOODS CO., LTD.

NO.1 HEXI INDUSTRIAL ESTATE FANGCHENGGANG GUANGXI CHINA.

Fishery Products

266

4600/02007

Hainan Fruit Vegetable Food Allocation, Co., Ltd

No21, West Haryu Line, Xiuyin Area, Haikou, Hainan, China

Fishery Products

267

4600/02008

Haikou Quanyong Aquatic Frozen & Processing Co., Ltd.

Greenfood Town, Meilan District Newtown, Haikou, Hainan, China

Fishery Products

268

4600/02009

Hainan Quebec Ocean Fishing Co., Ltd

Junmin Road, Qinglan Industrial Development Zone, Wenchang City, Hainan

Fishery Products

269

4600/02010

Hainan Golden Spring Foods Co., Ltd

Industrial Zone of Guilinyang Economic Development Zone, Qiongshan City, Hainan

Fishery Products

270

4600/02012

Hainan Cereals Oils & Foodstuff Imp.& Exp.Corp. Freezing Factory

No.5, Dongfangyang Road, Xiuying Area, Haikou, Hainan, China

Fishery Products

271

4600/02013

Hainan Zhongyi Frozen Foods Co., Ltd.

No. 62-2, Binhai Road, Haikou City, Hainan, China

Fishery Products

272

4600/02014

Sanya Dongji Aquatic Products Co., Ltd.

No.838, Yugang Road, Sanya, Hainan, China

Fishery Products

273

4600/02016

Sanya Branch of Zhanjiang Runhai Food Limited Company

Wharf of Salt Trade Bureau, Nanbianhai Zone, Sanya, Hainan, China

Fishery Products

274

4600/02018

Danzhou Zhulian Freezing Co., Ltd.

The Eastern Area of the Avenue, Baimajing Economic Development Zone, Danzhou, Hainan, China

Fishery Products

275

4600/02019

Danzhou Yuan-Yuan Tong Aquatic Products Processing Co., Ltd.

The Food Freezing Plant of Hainan Sea Fishery Group, Danzhou, Hainan, China

Fishery Products

276

4600/02020

Hainan Hualu Food Freezing Co., Ltd.

Xiuying Avenue, Xiuying District, Haikou, Hainan, China

Fishery Products

277

4600/02021

Hainan Wenchang Yongli Fishery Trading Co., Ltd.

Qinglan Port, Wenchang City, Hainan, China

Fishery Products

278

4600/02023

Hainan Hailisheng Food Co., Ltd.

Industrial Area, Qinglan Economic Development Zone, Wenchang City, Hainan, China

Fishery Products

279

4600/02024

Homey Dongfang Aquatic Foods Co., Ltd.

Yinhaibei Road, Basuozhen, Dongfang City, Hainan

Fishery Products

280

4600/02025

Sanya Yuantiao Aquatic Products Trading Co., Ltd.

Qinyuan Road, Lizhigou Industrial Exporting Zone, Sanya, Hainan

Fishery Products

281

4600/02026

Hainan Taisheng Fishery Co., Ltd.

Jianlong Road, Dingan County, Hainan

Fishery Products

282

4600/02027

Hainan Jiadexin Foodstuff Co., Ltd.

No.1, Jiadexin Road, Jiangdong New Area, Haikou, Hainan

Fishery Products

283

4600/02028

Hainan Evernew Foods Co., Ltd.

Panshui Industrial Estate, Jiaji Town, Qionghai City, Hainan

Fishery Products

284

4600/02029

Hainan Dazhong Ocean Industry Co., Ltd.

Shalao Port, Changpo Town, Qionghai City, Hainan

Fishery Products

285

4600/02030

Hainan Dongfang Dongxin Aquatic Development Co., Ltd.

Yinhai Road, Basuo Town, Dongfang City, Hainan

Fishery Products

286

4600/02031

Sanya Shengda Seafood Co., Ltd.

Yuya Dadao Sanya City,Hainan Province, China

Fishery Products

287

4600/02032

Hainan Sky-Blue Ocean Foods Co., Ltd

Guilinyang Economical Development District, Haikou City, Hainan, China

Fishery Products

288

4600/02033

Hainan Sanya Yuanheng Aquatic Food Co., Ltd

Coconut Garden Luhuitou Village Sanya City, Hainan,China

Fishery Products

289

4600/02034

Hainan New Ocean Fisheries Farm

Sanjiang bay,Sanjiang farm,Sanjiang town,Haikou city, Hainan,China

Fishery Products

290

4600/02035

Hainan Gaoyuan Foods Co.,Ltd

Taling Development Zone Dingcheng Town,Ding'an County, Hainan Province, China

Fishery Products

291

4600/02036

Hainan Xiangtai Fishery Co., Ltd.

South of Yutang Road. Industing Avenue Laocheng Developping Zone. Chengmai City. Hainan proince, China

Fishery Products

292

4600/02037

Sanya Fugang Aquatic Industry Co.,Ltd

Harbor Bureau Wharf, Sanya City, Hainan, China

Fishery Products

293

4600/02038

Hainan Brich Aquatic Products Co., Ltd.

Guilinyang Economic Development Zone, Haikou, Hainan Province, China

Fishery Products

294

4600/02039

Hainan RuiYing Food Co.,Ltd

Yongwan Industrial Estate Haisheng Road, Haikou City, Hainan Province, China.

Fishery Products

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH 323 DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦYSẢN VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU VÀO HÀN QUỐC(Kèm theo công văn số:870/CLTY-CL ngày 13/4/2007)

TT

Tỉnh

Mã số

Tên cơ sở

Địa chỉ

Nhóm sản phẩm sản xuất

I. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 1

1

Quảng Ninh

DL 41

Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Quảng Ninh

35 Bến Tàu, tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đông lạnh

2

DL 49

Công ty cổ phần XK Thuỷ sản 2 Quảng Ninh

Xóm 7, đường 10, thị trấn Quảng Yên, Huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Đông lạnh

3

DL 415

Công ty cổ phần thủy sản Phú Minh Hưng

Đường 10, Thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Đông lạnh

4

Hải Phòng

DH 40

Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long

43 Lê Lai, quận Ngô Quyền, tp. Hải Phòng

Đồ hộp

5

DL 42

Nhà máy chế biến thủy sản số 42 - Chi nhánh Công ty Chế biến Thuỷ sản xuất khẩu Hải Phòng

101 Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Đông lạnh

6

DL 73

Công ty Cổ phần dịch vụ và XNK Hạ Long - Nhà máy chế biến xuất khẩu Hạ Long 2

409 Lê Lai, quận Ngô Quyền, tp. Hải Phòng

Đông lạnh

7

DL 93

Công ty TNHH Việt Trường

Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, tp. Hải Phòng

Đông lạnh

8

DL 168

Công ty SEASAFICO Hà Nội

Ngõ 201, đường Ngô Quyền, tp. Hải Phòng

Đông lạnh

9

DL 74

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Hạ Long, Công ty Cổ phần khai thác và dịch vụ khai thác thuỷ sản Hạ Long

409 Lê Lai, quận Ngô Quyền, tp. Hải Phòng

Đông lạnh

10

Hà Nội

DL 37

Xí nghiệp CB thủy đặc sản XK Hà Nội

Đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Đông lạnh

11

Nam Định

DL 55

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ, Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Hà Nội

Xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Đông lạnh

12

Thanh Hóa

DL 47

Công ty XNK thuỷ sản Thanh Hoá

Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Đông lạnh

13

DL 235

Công ty TNHH Lê Hồng Phát - Hải Bình

Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Đông lạnh

14

DL 39

Nhà máy chế biến thuỷ sản Hoằng Trường - Công ty XNK INTIMEX

Xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Đông lạnh

15

Nghệ An

DL 247

Công ty Cổ phần XNK thuỷ sản Nghệ An II

Xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Đông lạnh

16

DL 38

Công ty cổ phần XNK thuỷ sản Nghệ An

Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Đông lạnh

17

Hà Tĩnh

DL 45

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh

Khu công nghiệp Vũng áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Đông lạnh

II. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 2

18

Quảng Bình

DL 11

Công ty cổ phần XNK thủy sản Quảng Bình

8A Hương Giang, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Đông lạnh

19

DL 171

Nhà máy đông lạnh TSXK Sông Gianh

Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đông lạnh

20

Thừa Thiên Huế

DL 135

Công ty Cổ phần Phát triển thủy sản Thừa Thiên Huế

86 Nguyễn Gia Thiều, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đông lạnh

21

Đà Nẵng

DL 10

Phân xưởng 2 - Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang

Khu CN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Đông lạnh

22

DL 131

Xí nghiệp CBTS Thanh Khê, Công ty kinh doanh chế biến hàng xuất nhập khẩu Đà Nẵng

Lô C1, KCN và dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Đông lạnh

23

DL 172

Xí nghiệp CBTS Thuận Phước - Công ty kinh doanh chế biến hàng XNK Đà Nẵng

12/6 Đức Lợi, Thuận Phước, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng

Đông lạnh

24

DL 32

Công ty thủy sản và thương mại Thuận Phước

Số 64, đường 3 tháng 2, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng

Đông lạnh

25

DL 190

Phân xưởng I - Công ty chế biến XKTS Thọ Quang

Khu công nghiệp dịch vụ TS Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng

Đông lạnh

26

DL 164

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm D&N (DANIFOODS)

62 Yết Kiêu, Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng

Đông lạnh

27

DL 170

Công ty cổ phần thuỷ sản Đà Nẵng

Nại Hưng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng

Đông lạnh

28

HK 52

Phân xưởng hàng khô - Công ty TNHH Hải Thanh

Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Hàng khô

29

HK 94

Phân xưởng CB hàng khô Mỹ An, Công ty TNHH _TMTH Phước Tiến

358/11 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Hàng khô

30

Quảng Nam

DL 399

Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp TS Vinashin - Xí nghiệp CBTS xuất khẩu Quanashin

Lô 01, Khu Công nghiệp Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

31

HK 91

Phân xưởng hàng khô - Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Nam

580 Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Hàng khô

32

Quảng Nam

HK 63

Công ty TNHH Thủy sản Trung Hải

KCN Tam Hiệp, khu Kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Hàng khô

33

DL 71

Phân xưởng đông lạnh - Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Nam

580 Cửa Đại, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

34

DL 223

Công ty TNHH Hải Hà (ALPHASEA Co. Ltd)

Lô 7 Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

35

DL 169

Công ty TNHH Đông Phương

Lô 3 Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

Đông lạnh

36

DL 383

Phân xưởng hàng đông - Công ty TNHH Đông An

Khối An Tân, phường Cẩm An, Hội An, Quảng Nam

Đông lạnh

37

Quảng Ngãi

DL 388

Nhà máy CBTS XK - Công ty TNHH Đại Dương Xanh

Khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Đông lạnh

38

Bình Định

DL 16

Công ty cổ phần đông lạnh Qui Nhơn

Số 4 Phan Chu Trinh, tp. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Đông lạnh

39

DL 100

Công ty TNHH thực phẩm - xuất nhập khẩu Lam Sơn

Đường Tây Sơn, phường Quang Trung, tp. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Đông lạnh

40

DL 57

Nhà máy CBTSXK An Hải - Công ty cổ phần TS Bình Định

Số 2D Trần Hưng Đạo, tp. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Đông lạnh

41

DL 64

Xí nghiệp dịch vụ hậu cần nghề cá - Công ty cổ phần Tàu thuyền và Hải sản Cù Lao xanh

06 Phan Chu Trinh, tp. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Đông lạnh

42

HK 372

Công ty TNHH SX&KD Thủy hải sản Tân Phú Tài

Tổ 2, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Hàng khô

III. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 3

43

Khánh Hòa

DL 17

Nhà máy CBTS đông lạnh F.17 - Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F.17

58B Đường 2/4, phường Vĩnh Hải, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

44

DL 90

Nhà máy CBTS đông lạnh F.90 - Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F.90

01 Phước Long, phường Bình Tân, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

45

DL 70

Công ty cổ phần thủy sản Cam Ranh

09 Nguyễn Trọng Kỷ, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

46

DL 315

Công ty TNHH thực phẩm Anh Đào

28B Phước Long, Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hoà

Đông lạnh

47

DL 245

Nhà máy đông lạnh, Công ty TNHH Sao Đại Hùng

Lô A4 - A8, khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

48

DH 246

Nhà máy đồ hộp, Công ty TNHH Sao Đại Hùng

Lô A4 - A8, khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đồ hộp

49

HK 211

Công ty TNHH Khải Thông

580 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hoà

Hàng khô

50

Khánh Hòa

DL 115

Công ty cổ phần hải sản Nha Trang (Nha Trang FISCO)

194 Lê Hồng Phong, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

51

HK 212

Phân xưởng hàng khô, Xí nghiệp tư doanh CBTS Cam Ranh

60 Nguyễn Thái Học, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

Hàng khô

52

DL 207

Nhà máy đông lạnh - Xí nghiệp tư doanh CBTS Cam Ranh

Quốc lộ IA, Hiệp Thanh, Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

53

DL 191

Phân xưởng Đông lạnh - Xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hoà

10 Võ Thị Sáu, Bình Tân, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

54

HK 210

Xưởng chế biến thuỷ sản khô, Xí nghiệp khai thác và dịch vụ thủy sản Khánh Hoà

50 Võ Thị Sáu, Bình Tân, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Hàng khô

55

DL 95

Công ty TNHH thương mại Việt Long

2/7B Tân An, Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hoà

Đông lạnh

56

DH 203

Phân xưởng sản xuất đồ hộp số 2 - Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

6 Phước Long, Bình Tân, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Đồ hộp

57

DL 153

Nhà máy 1 - Công ty TNHH Trúc An

Lô A 12 - 13, Khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

58

DL 243

Công ty TNHH Thực phẩm YAMATO

17 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

59

HK 244

Công ty TNHH Vina B.K

Đông Hoà, Ninh Hải, Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Hàng khô

60

DL 316

Phân xưởng 3, Công ty TNHH Long Shin

Lô 4A, Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

61

HK 98

Công ty TNHH Hoàn Mỹ

45 đường Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà

Hàng khô

62

DL 179

Công ty TNHH thuỷ sản Nha Trang

Lô A9 - A10 Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

63

DL 318

Công ty TNHH Hải Vương

Lô B, đường số 1, khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

64

DL 314

Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang

Lô C3 - C6, khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hoà

Đông lạnh

65

Khánh Hòa

DL 350

Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam

Lô B10 - 11, Khu công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hòa

Đông lạnh

66

DL 361

Phân xưởng I & II-Công ty TNHH Long Shin

Lô B2-B3 KCN Suối Dầu, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

67

DH 358

Phân xưởng đồ hộp - Công ty TNHH Phillips Seafood (Viet Nam)

Lô B3-B4, KCN Suối Dầu, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Đồ hộp

68

HK 213

Công ty TNHH Huy Quang

256A Lê Hồng phong, Nha Trang, Khánh Hoà

Hàng khô

69

HK 112

DNTN Chín Tuy

69 Đường Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà

Hàng khô

70

DL 373

Nhà máy II - Công ty TNHH Trúc An

Lô A1 - 14, KCN Suối Dầu, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đông lạnh

71

DL 385

Xưởng chế biến thuỷ sản, Công ty TNHH Tín Thịnh

Thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Đông lạnh

72

DL 394

Phân xưởng II - Nhà máy chế biến thủy sản Bình Tân, Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods - F17

01 Phước Long, phường Bình Tân, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Đông lạnh

73

Ninh Thuận

DL 18

Công ty TNHH Hữu Sơn

24 Cao Bá Quát, Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

Đông lạnh

74

HK 80

Phân xưởng chế biến thủy sản khô - Công ty xuất khẩu nông sản Ninh Thuận

158 Bác ái, phường Đô Vinh, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Hàng khô

75

Phú Yên

HK 337

DN tư nhân Trang Thủy

Lô A12-Khu công nghiệp An Phú, Tuy An, Phú Yên

Hàng khô

76

DL 198

Công ty Cổ phần thuỷ sản Phú Yên

Khu công nghiệp Hoà Hiệp, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Đông lạnh

77

HK 214

Công ty TNHH kinh doanh và chế biến thuỷ sản Tae San

Lô B6, Khu công nghịêp Hoà Hiệp, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Hàng khô

IV. Khu vực Trung tâm CL, ATVS&TYTS vùng 4

78

Bình Thuận

DL 241

Xưởng chế biến thuỷ sản Phan Thiết, Công ty Cổ phần XNK Bình Thuận

77 Võ Thị Sáu, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đông lạnh

79

DL 125

Công ty TNHH Hải Nam

27 Nguyễn Thông, phường Phú Hải, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đông lạnh

80

HK 238

Phân xưởng hàng khô - Công ty TNHH Hải Nam

27 Nguyễn Thông, phường Phú Hải, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Hàng khô

81

Bình Thuận

DL 192

Công ty TNHH Hải Thuận

Lô 13&14, cảng cá Phan Thiết, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đông lạnh

82

DL 356

Xưởng Cảng cá Phan Thiết - Công ty TNHH Hải Nam

Lô 15, Cảng Cá Phan Thiết, phường Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đông lạnh

83

HK 48

Xưởng hàng khô, Xí nghiệp chế biến thủy sản Phan Thiết - Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Bình Thuận

77 Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Hàng khô

84

HK 393

Công ty TNHH xuất khẩu Thủy sản Hải Việt

A6 cổng số 2, cảng cá Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Hàng khô

85

Bình Dương

DL 150

Công ty TNHH Thanh An

Số 12, đường số 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Đông lạnh

86

DH 149

Công ty HIGHLAND Dragon

Số 15, đường số 6, Khu Công nghiệp Sóng Thần I, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Đồ hộp

87

DL 236

Công ty TNHH Việt Nhân

Số 5, đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Đông lạnh

88

DL 317

Công ty TNHH Hải Ân

7/9 Bình Đức, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Đông lạnh

89

DL 319

Công ty liên doanh chế biến và đóng gói thuỷ hải sản

Lô D1, đường 3, khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Đông lạnh

90

HK 233

Công ty TNHH Hoa Nam

14/21A, Trường Sơn, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Hàng khô

91

Bà Rịa Vũng Tàu

DL 34

Cty Cổ phần CBXNKTS - Bà Rịa - Vũng Tàu - XN CB TS XK số 1

Quốc lộ 51A, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

92

DL 20

Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu II (F 20) - Công ty Cổ phần CB XNK thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu

460 Trương Công Định, phường 8, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

93

DL 53

Công ty Cổ phần Thủy sản Phước Cơ

1738 đường 30/4, phường 12, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

94

DL 92

Doanh nghiệp Tư nhân Thu Trọng

1752, đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

95

Bà Rịa Vũng Tàu

DL 194

Công ty Cổ phần Hải Việt

167/10 Đường 30/4, phường 9, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

96

DL 195

Công ty TNHH Đông Đông Hải

1719A, đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

97

DL 197

Công ty TNHH Anh Nguyên Sơn

61A Phước Thắng, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

98

DL 266

Phân xưởng chế biến hải sản, Công ty TNHH Ngọc Tùng

1589 đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

99

DL 272

Công ty TNHH thủy sản ChangHua Việt Nam

1738 đường 30/4, phường 12, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

100

DL 302

Công ty TNHH thủy sản Bàn Tay Mẹ

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

101

DL 260

DNTN Mai Linh

1774A, đường 30/4, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

102

DL 82

Phân xưởng hàng đông, Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phạm (Phamfood)

1007/17 đường 30/4, phường 11, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

103

DL 332

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Mạnh Hà

1717 A đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đông lạnh

104

DL 286

Xí nghiệp chế biến Hải sản - Công ty Thủy sản & XNK Côn Đảo

1738 đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

105

DL 267

Công ty TNHH Hải Long

1752 đường 30/4, phường 12, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

106

DL 334

Phân xưởng II- Công ty TNHH chế biến thủy sản Tiến Đạt

ấp Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

107

DL 352

Nhà máy chế biến hải sản đông lạnh xuất khẩu - Công ty TNHH Phú Quý

Hẻm 97, đường Phước Thắng, phường 12, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

108

DL 357

Công ty TNHH Hải Hà

973 đường 30/4, phường 11, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

109

Bà Rịa Vũng Tàu

DL 362

Nhà máy HAVICO 2-Công ty cổ phần Hải Việt

KCN Đông Xuyên, phường 10, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

110

NM 330

Xí nghiệp Mắm Việt

1007/34 đường 30/4, phường 11, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nước mắm

111

DL 382

Công ty TNHH Thịnh An

Đường Láng Cát- Long Sơn, xã Hội Bài, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

112

DL 402

Công ty TNHH Chế biến kinh doanh hải sản Dương Hà

1705 đường 30/4, phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đông lạnh

113

DL 412

Xí nghiệp CBTP xuất khẩu Quốc Việt - Công ty TNHH cung ứng hàng thủy sản xuất khẩu Tứ Hải

80 Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

114

DL 413

Công ty TNHH Thế Phú

1743, đường 30/4, phường 12, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đông lạnh

115

Đồng Nai

DL 303

Công ty TNHH chăn nuôi C.P Việt Nam

Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Đông lạnh

116

DL 307

Công ty TNHH thực phẩm AMANDA

102/6 đường số 2, Khu công nghiệp Amata, phường Long Bình, tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Đông lạnh

117

TP.Hồ Chí Minh

DL 02

Xí nghiệp 2, Công ty Cổ phần Thuỷ đặc sản

213 Hoà Bình, Phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

118

DH 137

Xí nghiệp Đồ hộp, Công ty Cổ phần Thủy đặc sản

213 Hoà Bình, Phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Đồ hộp

119

DH 410

Công ty Cổ Phần Thủy đặc sản - Xí nghiệp chế biến đồ hộp cao cấp

213 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

Đồ hộp

120

HK 148

Xí nghiệp 1, Công ty Cổ phần Thủy đặc sản

213 Hoà Bình, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

121

DL 01

Phân xưởng 2, Công ty Cổ phần thuỷ sản số 1

536 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM

Đông lạnh

122

DL 157

Phân xưởng 3, Công ty Cổ phần thuỷ sản số 1

1004A Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

123

DL 06

Công ty liên doanh thuỷ sản Việt Nga (Seaprimfico)

Đường Trần Não, phường An Lợi Đông, quận 2, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

124

TP.Hồ Chí Minh

DL 04

Phân xưởng 1, Công ty Cổ phần thuỷ sản số 4

331 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

125

DL 05

Phân xưởng 1, Công ty Cổ phần Thủy sản số 5

100/26 Bình Thới, phường 14, quận 11, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

126

DL 103

Phân xưởng 3 - Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

127

DL 237

Xí nghiệp đông lạnh rau quả, Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải

32/4 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

128

DL 111

XN CB Thực phẩm XK Tân Thuận

ấp 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7, tp. HCM

Đông lạnh

129

DL 142

Xí nghiệp đông lạnh Thắng Lợi - Công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn

157 Hưng Phú, phường 8, quận 8, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

130

HK 156

Xí nghiệp Chế biến thực phẩm thủy sản Bình Thới - Công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn

Lô 4-6-8, đường 1A, KCN
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

131

DL 50

Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn

208 Nguyễn Duy, phường 9, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

132

DL 167

Xí nghiệp Chế biến thủy sản Trung Sơn - Công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Trung Sơn

Lô 2, đường Song Hành, khu CN Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

133

DL 105

Công ty TNHH nông hải sản xây dựng và thương mại Viễn Thẵng

Số 8 Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

134

HK 217

Phân xưởng hàng khô, Công ty CB THS XK Việt Phú

289 Luỹ Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

135

HK 218

Xí nghiệp nông hải sản thực phẩm xuất khẩu, Công ty XNK tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

58 Phú Thọ, phường 2, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

136

HK 221

Công ty cổ phần XNK Gia Định

285 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

137

DL 177

Phân xưởng đông lạnh - Công ty KEN KEN Việt Nam

208/8 ấp Hàng Sao, Phường Đông Hưng Thuận, quận 12, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

138

HK 155

Xí nghiệp CB thực phẩm thuỷ sản Chợ Lớn - Công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn

Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

139

TP.Hồ Chí Minh

DL 158

Công ty TNHH thương mại Phước Hưng

130-131 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

140

HK 222

Công ty TNHH thương mại cung ứng xuất khẩu Hoàng Lai

04 Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

141

DL 261

Công ty TNHH Thương mại Kiên Giang

81 Lã Xuân Oai, Trường Thạnh, quận 9, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

142

HK 224

Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Đông Phương

Khu Công nghiệp Tân Bình, Lô II-2, đường số 1, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

143

DL 242

Công ty TNHH thương mại Tám Giùm

Tổng kho 43, khu phố 3, phường Phước Long A, quận 9, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

144

HK 232

Công ty TNHH Tín Hải

449/1B Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

145

HK 234

Phân xưởng hàng khô, Công ty TNHH thương mại Nam Mai

78B Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

146

HK 220

Công ty TNHH Huy Sơn

7/1A Trần Não, quận 2, tp. Hồ Chí Minh

Hàng khô

147

DL 163

Công ty TNHH Việt Nam Norther Viking Technologies

Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

148

DL 175

Công ty TNHH thực phẩm công nghiệp HUA HEONG Việt Nam

D3A - D3B, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh

149

DL 176

Công ty TNHH thương mại chế biến thực phẩm Vĩnh Lộc

Lô C 38/I - Lô C 39/I , đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh

Đông lạnh