Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 8760 TCHQ-KTTT
NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
KIỂM TRA VIỆC ÁP DỤNG GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI
NGUYÊN LIỆU TRỰC TIẾP ĐƯA VÀO SẢN XUẤT, LẮP RÁP

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua phản ảnh của mộtsố doanh nghiệp sản xuất trong nước và ý kiến của Bộ Tài chính đề cập đến mộtsố doanh nghiệp kinh doanh lợi dụng việcưu tiên áp giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng đối với nguyên vật liệunhập khẩu trực tiệp đưa vào sản xuất, lắp ráp, để nhập khẩu nguyên vật liệu bánra thị trường nhằm trốn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Yêu cầu các cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiệnnghiêm túc "Quy chế xác định giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyênliệu vật tư nhập khẩu trực tiếp đưa vào sản xuất, lắp ráp", đã được cụ thể tạikhoản 3 phần A, phần C, phần E Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ ngày 12/8/1999 của Tổng cục Hải quan.

Tăng cường kiểm tra các điều kiện: - nợ thuế quá hạn; địnhmức tiêu hao thực tế; năng lực sản xuất của dây chuyền với nguyên liệu thực tếnhập khẩu, nguyên liệu tồn kho của những lô hàng quá thời hạn quy định

2) Trong quá trình kiểm tra việc áp dụng giá tính thuế đốivới nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất, nếu phát hiện doanh nghiệp có bánnguyên liệu ra thị trường để hưởng chênh lệch giá thì yêu cầu các Cục Hải quantỉnh, thành phố tiến hành truy thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (dochênh lệch giữa giá hợp đồng và giá tối thiểu) và xử phạt theo quy định hiệnhành. Trường hợp có khó khăn vướng mắc thì phối hợp ngay với cơ quan thuế địaphương để kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp nhận xác định chính xác số lượngnguyên liệu đưa vào sản xuất và số lượng bán ra thị trường, có biện pháp xử lýthích đáng. Cần lưu ý quan tâm đến nguyên liệu kính xây dựng, mặt hàng đang gâykhó khăn nhiều cho sản xuất trong nước.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất không có di chúc ? Làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

3) Định kỳ 3 tháng một lần, Cục Hải quan các tỉnh, thành phốyêu cầu doanh nghiệp đối chiếu nguyên liệu đưa vào sản xuất theo quy định tạiđiểm e khoản 3 phần I Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ nêutrên để quản lý chặt chẽ phần nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp đưa vào sản xuấtđã được áp giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, yêu cầu cácCục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo về Tổng cục Hải quan để xử lý kịp thời.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về ranh giới đất với nhà hàng xóm ?