BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 879/BGDĐT-GDĐH
V/v Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Các đại học, học viện
- Các trường đại học, cao đẳng
- Các sở giáo dục và đào tạo

Kỳ thi tuyển sinh đại học, caođẳng hệ chính qui năm 2010 là năm thứ 9 thực hiện Đề án cải tiến công tác tuyểnsinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 1/2002. Về cơ bản công táctuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính qui năm 2010 vẫn giữ ổn địnhtheo giải pháp 3 chung như các năm trước.

Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiệnNghị quyết 37 của Quốc hội khoá XI về "tiếp tục cải tiến thi cử theo hướnggọn, nhẹ, hiệu quả và thiết thực", đảm bảo cơ cấu nguồn nhân lực theo vùngmiền, ngành nghề, chính sách xã hội và chất lượng tuyển chọn đầu vào, kỳ thituyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 có một số điểm mới so với kìthi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 như sau:

1. Đối tượng dự thi tuyểnsinh đại học, cao đẳng

Đã tốt nghiệp trung học phổthông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên,trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề.

Người tốt nghiệp trung cấp nghềphải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, học đủ khối lượng kiến thức và thitốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo qui định của Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

2. Quy định về số thí sinh vàsố cán bộ coi thi cho mỗi phòng thi

Mỗi phòng thi theo danh sách chỉxếp tối đa không quá 40 thí sinh và phải có hai cán bộ coi thi. Những phòng thilớn cần sắp xếp cho phù hợp với số lượng qui định trên. Không xếp thí sinh thimôn tự luận cùng với thí sinh thi môn trắc nghiệm trong một phòng thi.

3. Nộp hồ sơ và lệ phí đăngký xét tuyển

Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệphí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyểnphát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại các trường.

Các trường tổ chức thu nhận hồsơ và lệ phí đăng ký xét tuyển của thí sinh nộp trực tiếp tại trường, Hiệutrưởng phải chịu trách nhiệm trong tất cả các khâu: Mở sổ theo dõi, vào số nhưnhận công văn đến; tổ chức thu nhận hồ sơ và lệ phí ĐKXT; cấp biên lai cho thísinh khi đến nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT.

Hồ sơ và lệ phí đăng ký xéttuyển của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụchuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại các trường trong thời hạn quy địnhcủa lịch công tác tuyển sinh, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

4. Về việc xác định điểmtrúng tuyển

Các trường xây dựng điểm trúngtuyển chung theo khối thi hoặc theo ngành đào tạo. Điểm trúng tuyển đối với cácnguyện vọng được xác định theo qui định: điểm trúng tuyển nguyện vọng sau khôngthấp hơn nguyện vọng trước, bảo đảm tỉ lệ trúng tuyển hợp lí giữa các nguyệnvọng. Không hạ điểm trúng tuyển, trừ những trường hợp đặc biệt (trường có điểmtrúng tuyển NV1 cao; trường đóng tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặcbiệt khó khăn, khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng Sông Cửu long;một số ngành nghề khó tuyển sinh) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xétquyết định.

5. Học phí đối với các trườngđại học, cao đẳng ngoài công lập

Các trường đại học, cao đẳngngoài công lập công bố công khai mức thu học phí theo tháng, học kì hoặc nămhọc (nếu tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, thì học phí cũng qui đổi theotháng, học kì hoặc năm học) đối với khóa tuyển sinh năm 2010 trong cuốn "Nhữngđiều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2010". Họcphí chỉ tính theo tiền đồng Việt Nam (VNĐ).

I. ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ ĐĂNG KÝXÉT TUYỂN

1. Qui trình và thời hạn thunhận hồ sơ đăng kí dự thi (ĐKDT), lệ phí đăng kí dự thi

a) Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT)

Hồ sơ ĐKDT bao gồm:

- Một túi đựng hồ sơ, phiếu số1, phiếu số 2.

(Phiếu số 1 do Sở GD&ĐT lưugiữ. Phiếu số 2 do thí sinh giữ và được sử dụng trong các trường hợp cần thiết).

- Túi đựng hồ sơ (thực chất làmột phiếu ĐKDT).

- 3 ảnh chân dung cỡ 4´6cm đượcchụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKDT; 3 phong bì đã dánsẵn tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ của thí sinh.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhậnưu tiên (nếu có).

Riêng thí sinh có nguyện vọng 1(NV1) học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ củatrường ĐH, trường CĐ thuộc các ĐH thì cần nộp thêm bản photocopy mặt trước củatờ phiếu ĐKDT số 1.

b) Khai hồ sơ đăng kí dự thi

Tất cả thí sinh có nguyện vọng 1(NV1) vào học tại các trường có tổ chức thi tuyển sinh đều phải ghi đầy đủ têntrường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành (hoặc mã chuyên ngành) vào mục 2 củaPhiếu ĐKDT.

Riêng thí sinh có nguyện vọng 1(NV1) học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ củatrường ĐH, trường CĐ thuộc các đại học phải khai hồ sơ như sau:

- Mục 2: Chỉ ghi tên trường, kýhiệu trường và khối thi của trường mà thí sinh dự thi (không ghi mã ngành,chuyên ngành).

- Mục 3: Ghi đầy đủ tên trường,ký hiệu trường, khối thi và mã ngành (hoặc mã chuyên ngành) của trường không tổchức thi hoặc của hệ CĐ của trường ĐH, trường cao đẳng thuộc các đại học mà thísinh có nguyện vọng học (NV1).

c) Nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí đăngkí dự thi

Học sinh đang học lớp 12 THPTtại trường nào thì nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại trường đó.

Các đối tượng khác nộp hồ sơĐKDT, lệ phí ĐKDT tại các địa điểm do Sở GD&ĐT quy định. Các địa điểm nàykhông thu hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT của học sinh đang học lớp 12.

Thời hạn thu nhận hồ sơ ĐKDT, lệphí ĐKDT quy định thống nhất trên phạm vi toàn quốc như sau:

- Theo hệ thống của Sở GD&ĐT:Từ ngày 10/03 đến hết ngày 10/04/2010.

- Tại các trường tổ chức thi: Từngày 11/04 đến hết ngày 17/04/2010.

Các Sở GD&ĐT, các trường ĐHvà CĐ không được thay đổi thời hạn, không được kết thúc việc nhận hồ sơ ĐKDT,lệ phí ĐKDT trước hoặc sau thời hạn quy định.

2. Qui trình và thời hạn thunhận hồ sơ đăng kí xét tuyển (ĐKXT) và lệ phí ĐKXT

Những thí sinh dự thi ĐH theo đềchung của Bộ GD&ĐT, có kết quả thi từ điểm sàn đại học (hoặc cao đẳng) trởlên, nếu không trúng tuyển đợt 1, thì nộp hồ sơ ĐKXT (đợt 2 hoặc đợt 3) quađường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếptại trường vào ngành cùng khối thi, trong vùng tuyển quy định của một trườngđại học (hoặc cao đẳng) còn chỉ tiêu xét tuyển.

Việc xét tuyển được thực hiệntrong 3 đợt theo đúng quy trình và thời hạn quy định như sau:

- Đợt 1: Các trường công bố điểmtrúng tuyển NV1 chậm nhất là ngày 20/8/2010

Các trường nhận hồ sơ ĐKXT và lệphí ĐKXT đợt 2 (NV2) và đợt 3 (NV3) của thí sinh nộp theo đúng thời hạn sau đây:

- Đợt 2: từ ngày 25/8/2010 đến17 giờ ngày 10/9/2010.

- Đợt 3: từ ngày 15/9/2010 đến17 giờ ngày 30/9/2010.

Các trường không được kết thúcviệc nhận hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT của thí sinh nộp trong thời hạn quy địnhtrên. Chỉ nhận Giấy chứng nhận kết quả thi có chữ ký và dấu đỏ của trường tổchức thi (không nhận bản sao, bản photocopy).

Thí sinh nếu không trúng tuyểnđợt 1 có kết quả thi đại học bằng hoặc lớn hơn điểm sàn cao đẳng đối với từngđối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0) sẽ được cấp hai Giấy chứngnhận kết quả thi đại học, cao đẳng có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (số 1và số 2). Thí sinh dùng Giấy số 1 để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2. Nếu vẫnkhông trúng tuyển đợt 2 thì dùng Giấy số 2 để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt3. Thí sinh có kết quả thi đại học thấp hơn điểm sàn cao đẳng được cấp Phiếubáo điểm, nhưng không được dùng để tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ sửdụng kết quả thi ĐH theo đề thi chung để xét tuyển.

Những thí sinh dự thi cao đẳngtheo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu không trúng tuyển vào trườngcao đẳng đã dự thi, nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn mức điểm tối thiểutheo quy định đối với từng đối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0)được trường cao đẳng tổ chức thi cấp hai Giấy chứng nhận kết quả thi cao đẳng(số 1 và số 2), có đóng dấu đỏ của trường cao đẳng tổ chức thi. Thí sinh dùngGiấy chứng nhận kết quả thi này để tham gia ĐKXT (đợt 2 hoặc đợt 3) vào cáctrường CĐ khác hoặc hệ cao đẳng của các trường đại học hoặc trường cao đẳngthuộc các đại học còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định củatrường.

3. Một số lưu ý về việc ĐKDTvà ĐKXT

a) Thí sinh đã trúng tuyển ĐH,nếu có nguyện vọng học tại trường CĐ địa phương cùng khối thi và trong vùng tuyển,phải làm đơn kèm Giấy báo trúng tuyển gửi trường CĐ có nguyện vọng học đểtrường xét tuyển.

b) Thí sinh dự thi ĐH theo đềthi chung chỉ được tham gia xét tuyển vào các trường ĐH khi có tổng điểm 3 mônthi từ điểm sàn ĐH trở lên; vào các trường CĐ (hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặctrường cao đẳng thuộc các đại học) khi có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn CĐtrở lên (không có môn nào bị điểm 0).

Các trường quy định mức điểmnhận hồ sơ xét tuyển không thấp hơn điểm sàn.

c) Thí sinh dự thi cao đẳng theođề thi chung, chỉ được tham gia xét tuyển vào các trường CĐ (hoặc hệ CĐ củatrường ĐH; trường CĐ thuộc các ĐH) khi có tổng điểm 3 môn thi từ mức điểm tốithiểu theo quy định trở lên (không có môn nào bị điểm 0). Các trường cao đẳngquy định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển không thấp hơn mức điểm tối thiểu quyđịnh.

II. ĐỢT THI VÀ LỊCH THI TUYỂNSINH

1. Đợt thi tuyển sinh đạihọc, cao đẳng năm 2010

a) Đợt I: Ngày 04/07 và05/07/2010 thi đại học khối A và V.

Thí sinh thi khối V, sau khi dựthi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến 08/07/2010.

b) Đợt II: Ngày 09, 10/07/2010thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu.

Thí sinh thi khối năng khiếu,sau khi dự thi các môn văn hoá (Khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; Khối Mthi Văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B;Khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến14/07/2010.

c) Đợt III: Ngày 15/07 và16/07/2010 thi cao đẳng.

Các trường cao đẳng có thi cácmôn năng khiếu đến 20/07/2010.

2. Lịch thi tuyển sinh

a) Đối với hệ đại học

Đợt I, ngày 04/07 và 05/07/2010thi đại học khối A và V:

Ngày

Buổi

Môn thi

Ngày 03/7/2010

Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 04/7/2010

Sáng

Toán

Chiều

Ngày 05/7/2010

Sáng

Hoá

Chiều

Dự trữ

Đợt II, ngày 09/07 và 10/07/2010thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu:

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối B

Khối C

Khối D

Ngày 08/7/2010

Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 09/7/2010

Sáng

Sinh

Văn

Văn

Chiều

Toán

Sử

Toán

Ngày 10/7/2010

Sáng

Hoá

Địa

Ngoại ngữ

Chiều

Dự trữ

b) Đối với hệ cao đẳng

Các trường cao đẳng tổ chức thi,sẽ thi trong 2 ngày 15 và 16/7/2010 (trừ các môn năng khiếu kéo dài đến20/7/2010)

Ngày

Buổi

Môn thi

Khối A

Khối B

Khối C

Khối D

Ngày 14/7/2010

Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 15/7/2010

Sáng

Vật lý

Sinh

Văn

Văn

Chiều

Toán

Toán

Sử

Toán

Ngày 16/7/2010

Sáng

Hoá

Hoá

Địa

Ngoại ngữ

Chiều

Dự trữ

Dự trữ

Dự trữ

Dự trữ

3. Thời gian biểu từng buổithi tuyển sinh đại học, cao đẳng

a) Thời gian biểu từng buổi thicác môn tự luận

Thời gian

Nhiệm vụ

Buổi sáng

Buổi chiều

6g30 – 6g45

13g30 – 13g45

Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

6g45 – 7g00

13g45 – 14g00

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi

7g00 – 7g15

14g00 – 14g15

Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh

7g15 – 10g15

14g15 – 17g15

Thí sinh làm bài thi

10g15

17g15

Cán bộ coi thi thu bài thi

b) Thời gian biểu từng buổi thicác môn trắc nghiệm

Thời gian

Nhiệm vụ

Buổi sáng

Buổi chiều

6g30 – 6g45

13g30 – 13g45

Phát túi đề thi cho CBCT 1; phát túi phiếu TLTN và túi tài liệu cho CBCT 2; cả 2 CBCT về ngay phòng thi, ghi số báo danh lên bàn thí sinh và ký tên vào phiếu TLTN.

6g45 – 7g00

13g45 – 14g00

Gọi thí sinh vào phòng thi; phát phiếu TLTN; hướng dẫn thí sinh điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN.

7g00 – 7g15

14g00 – 14g15

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh; sau khi phát đề xong, cho thí sinh kiểm tra đề và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

7g15

14g15

Bắt đầu giờ làm bài (90 phút)

7g30

14g30

Thu đề thi và phiếu TLTN còn dư tại phòng thi giao cho Ban thư ký.

8g30

15g30

CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

8g45

15g45

Hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

Thu phiếu TLTN và bàn giao cho Ban thư ký.

4. Thời gian làm bài của mỗimôn thi tuyển sinh

- Các môn thi tự luận: 180 phút.

- Các môn thi theo phương pháptrắc nghiệm: 90 phút.

III. CỤM THI ĐẠI HỌC

1. Các cụm thi quốc gia

Các cụm thi quốc gia vẫn giữ ổnđịnh như các năm trước, cụ thể là:

a) Cụm thi tại thành phố Vinh:Dành cho thí sinh thi vào Trường Đại học Vinh và các thí sinh có hộ khẩu thườngtrú tại 4 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, có nguyện vọng thi vàocác trường đại học đóng tại khu vực Hà Nội. Cụm thi này do Trường ĐH Vinh chủtrì phối hợp với các trường đại học liên quan tổ chức thi.

b) Cụm thi tại thành phố QuyNhơn: Dành cho thí sinh thi vào Trường Đại học Quy Nhơn và các thí sinh có hộkhẩu thường trú tại 6 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi,Quảng Nam có nguyện vọng thi vào các trường đại học đóng tại khu vực Hà Nội vàTp.HCM. Cụm thi này do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì phối hợp với các trườngđại học liên quan tổ chức thi.

c) Cụm thi tại thành phố CầnThơ: Dành cho thí sinh thi vào Trường ĐH Cần Thơ và các thí sinh có hộ khẩuthường trú tại 9 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, HậuGiang, Trà Vinh, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ có nguyện vọng thi vào các trườngđại học đóng tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Cụm thi này do Trường Đại học Cần Thơchủ trì phối hợp với các trường đại học liên quan tổ chức thi.

d) Riêng thí sinh của các tỉnhnói tại mục a, b, c, nếu đăng ký dự thi vào các trường ĐH khối Quốc phòng vàCông an hoặc các trường và các ngành năng khiếu vẫn phải đến trường ĐH, CĐ đểdự thi (không dự thi ở cụm). Cụ thể là: Thể dục thể thao, Nghệ thuật, Mỹ thuật,Nhạc, Hoạ, Sân khấu điện ảnh, Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp, Văn hoá quầnchúng và các ngành năng khiếu của các trường sư phạm.

Thí sinh có hộ khẩu thường trútại tỉnh (thành phố) được chỉ định dự thi tại cụm thi TP Vinh, Quy Nhơn hoặcCần Thơ nhưng tốt nghiệp THPT tại các tỉnh (thành phố) khác, thí sinh tự dokhông bắt buộc phải dự thi tại cụm thi được chỉ định theo hộ khẩu thường trú.

2. Trách nhiệm của các trườngđại học có thí sinh dự thi tại cụm thi TP Vinh, TP Quy Nhơn và TP Cần Thơ.

- Trước ngày 20/5/2010, thôngbáo cho Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường cụm thi số lượng thí sinh dự thivào từng khối của trường mình.

- Gửi giấy báo dự thi cho thísinh.

- Trước ngày 20/5/2010 cử vàthông báo cho Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường danh sách cán bộ tham giaHội đồng coi thi liên trường, cán bộ làm Trưởng điểm thi, cán bộ giám sát thivà Ban thư ký tương ứng với số lượng thí sinh.

- Ngày 01/7/2010, tất cả cán bộcủa các trường được cử tham gia công tác thi tại cụm thi phải có mặt ở TP Vinh,TP Quy Nhơn hoặc TP Cần Thơ để 8h00 ngày 02/7/2010 tiến hành gặp gỡ và trao đổicông tác với cán bộ coi thi, cán bộ y tế và lực lượng bảo vệ thi.

Tùy theo điều kiện riêng, cáctrường có thể trực tiếp thoả thuận với Trường Đại học Vinh, Trường Đại học QuyNhơn hoặc Trường Đại học Cần Thơ về những vấn đề liên quan đến việc tổ chức thitại cụm thi, kể cả việc cử hoặc không cử cán bộ đến cụm thi.

3. Trách nhiệm của Trường Đạihọc Vinh, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Cần Thơ.

- Bảo đảm đủ số phòng thi chocác trường. Mỗi phòng thi có đủ bàn ghế, ánh sáng và các điều kiện về trật tự,an toàn, nước uống, phục vụ y tế cho thí sinh.

- Trước ngày 25/5/2010, thôngbáo cho các trường địa chỉ cụ thể của các điểm thi và các phòng thi; số lượngthí sinh mỗi phòng thi.

- Tổ chức in sao đề thi, đónggói, bảo quản, phân phối đề thi theo đúng quy chế. Có phương án dự phòng in đềthi khi mất điện. Chú ý phòng ngừa thiên tai, hoả hoạn...

- Cử đủ cán bộ coi thi, cán bộ ytế, cán bộ phục vụ và lực lượng bảo vệ thi. Tổ chức tập huấn kỹ cho các cán bộtham gia tuyển sinh.

- Hướng dẫn và giúp đỡ cáctrường bố trí nơi ăn, ở cho cán bộ tham gia tuyển sinh.

- Hướng dẫn và tạo điều kiệngiúp đỡ nơi ăn, ở cho thí sinh và gia đình thí sinh ở các địa phương về thànhphố dự thi.

- Có phương án dự phòng và xử lýcác tình huống thiên tai bất thường.

Trong quá trình thực hiện nhiệmvụ, nếu có phát sinh, các trường báo cáo Bộ GD&ĐT và Hội đồng coi thi liêntrường tìm biện pháp giải quyết kịp thời.

IV. XÉT TUYỂN VÀ TRIỆU TẬPTHÍ SINH TRÚNG TUYỂN

1. Điểm sàn: Trước ngày10/8/2010 Bộ GD&ĐT xác định và công bố điểm sàn ĐH, CĐ cho các khối thi A,B, C, D (điểm sàn là điểm không nhân hệ số).

2. Các trường có ngành năngkhiếu nhưng không tổ chức thi vào các ngành này theo đề thi riêng thì được xéttuyển thí sinh trong vùng tuyển, đã dự thi ngành đó tại các trường khác, có cácmôn văn hoá thi theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các trường đại học có đào tạohệ cao đẳng, các trường cao đẳng thuộc các đại học không tổ chức thi tuyển sinhriêng cho hệ này, mà phải xét tuyển thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của BộGiáo dục và Đào tạo có cùng khối thi, trong vùng tuyển qui định của trường.

4. Các trường dùng chung đề thiđại học, cao đẳng và sử dụng chung kết quả thi chủ động trong việc xét tuyểntheo nguyên tắc sau đây:

- Chỉ xét tuyển thí sinh đã dựthi đại học hoặc cao đẳng theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

- Các trường có thể xác địnhđiểm trúng tuyển theo khối thi, theo ngành học hoặc điểm trúng tuyển chung.Điểm trúng tuyển không được thấp hơn điểm sàn.

- Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơĐKXT đợt 2 không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơĐKXT đợt 3 không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 2. Nguyên tắc xét tuyển là lấytừ điểm cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu.

- Chênh lệch điểm trúng tuyểngiữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực là 0,5 điểm.

Trong quá trình xét tuyển, Hộiđồng tuyển sinh các trường cần dành chỉ tiêu hợp lý để tuyển thí sinh trong đợt2, đợt 3 có kết quả thi cao nhằm tăng chất lượng tuyển chọn và bảo đảm mốitương quan hợp lý giữa các nguyện vọng.

5. Các trường cao đẳng hoặc hệcao đẳng của các trường đại học hoặc các trường cao đẳng thuộc các đại học cóthể sử dụng kết quả thi cao đẳng của những thí sinh dự thi theo đề thi chungcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển, nếu còn chỉ tiêu, có cùng khối thi vàtrong vùng tuyển quy định của trường. Nguyên tắc xét tuyển là lấy từ điểm caotrở xuống cho đủ chỉ tiêu.

6. Thời hạn xét tuyển và triệutập thí sinh trúng tuyển

Các trường phải thực hiện đúngthời hạn xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển quy định tại Lịch công táctuyển sinh ĐH, CĐ 2010, không được thay đổi.

7. Việc in Giấy chứng nhận kếtquả thi đại học, cao đẳng số 1 và số 2; Phiếu báo điểm

a) Các trường Đại học thi theođề thi chung của Bộ GD&ĐT in Giấy chứng nhận kết quả thi đại học số 1 và số2 cho thí sinh có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên theo từng khu vực vàđối tượng; in Phiếu báo điểm cho thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn caođẳng. Chỉ in điểm các môn thi chưa nhân hệ số.

Giấy chứng nhận kết quả thi đạihọc số 1 và số 2, Phiếu báo điểm phải thống nhất mẫu đã thiết kế, không đượcthay đổi và phải điền đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định của Quy chếtuyển sinh hiện hành. Cả hai loại Giấy này đều phải đóng dấu đỏ của trường đểthí sinh có thể sử dụng đăng ký xét tuyển vào trường ĐH, CĐ hoặc TCCN.

Ngoài phiếu điểm các trường đạihọc đã cấp cho thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn cao đẳng trong kì thituyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 theo đề thi chung, thí sinhcó thể dùng bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 hoặc số 2 (nếu chưatrúng tuyển vào đại học hoặc cao đẳng) để đăng kí xét tuyển vào các trườngtrung cấp chuyên nghiệp.

b) Các trường CĐ thi theo đề thichung của Bộ Giáo dục và Đào tạo in Giấy chúng nhận kết quả thi cao đẳng số 1và số 2 cho thí sinh không trúng tuyển vào trường mình, nhưng có kết quả thi từmức điểm tối thiểu theo quy định (không có môn nào bị điểm 0) theo từng đốitượng và khu vực (theo mẫu đã qui định). Chỉ in điểm các môn thi chưa nhân hệsố.

8. Việc bổ sung, sửa đổi đốitượng và khu vực ưu tiên trong hồ sơ ĐKDT của thí sinh, việc giải quyết thắcmắc và đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi tuyển sinh do Chủ tịchHội đồng tuyển sinh các trường, căn cứ Quy chế tuyển sinh, trực tiếp xử lý theothẩm quyền.

V. QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÁCTRƯỜNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH VÀ CÁC TRƯỜNG KHÔNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH

Để bảo đảm quyền lợi cho nhữngthí sinh có nguyện vọng 1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinhhoặc hệ CĐ của trường ĐH, trường CĐ thuộc các ĐH, Bộ GD&ĐT yêu cầu cáctrường thực hiện đúng những quy định sau đây:

1. Thí sinh có nguyện vọng 1(NV1) học tại trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trườngĐH, trường CĐ thuộc các ĐH phải nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT, lệ phí dự thi vàdự thi tại trường ĐH tổ chức thi có cùng khối thi.

2. Các trường ĐH, CĐ có tổ chứcthi, sau khi chấm thi xong, không xét tuyển thí sinh có NV1 học tại các trườngkhông tổ chức thi tuyển sinh trong đợt 1, mà gửi Giấy chứng nhận kết quả thi số1 và số 2 (nếu kết quả thi từ sàn CĐ trở lên), Phiếu báo điểm cùng dữ liệu kếtquả thi cho trường không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của trường ĐH, hoặc trường CĐthuộc các đại học trước ngày 10/8/2010 để các trường này trực tiếp lên thống kêđiểm trên máy tính, xét tuyển thí sinh trong đợt 1, gửi Giấy triệu tập cho thísinh trúng tuyển; Giấy chứng nhận kết quả thi (số 1 và số 2) cho thí sinh khôngtrúng tuyển, nhưng có kết quả thi từ điểm sàn CĐ trở lên, phiếu báo điểm chothí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn cao đẳng để các Sở chuyển cho thí sinh(Các trường căn cứ mã tỉnh để gửi các Sở, các Sở căn cứ mã đơn vị ĐKDT để gửicho thí sinh).

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đàotạo, các đại học, học viện và các trường đại học, cao đẳng quán triệt và tổchức thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- UBVHGD-TTN-NĐ của QH (để b/c);
- VP Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- Các Bộ, Ngành (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Các Cục, Vụ, Viện, TTr (để thực hiện)
- Lưu VP, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNGNĂM 2010

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Hội nghị thi và tuyển sinh năm 2010

Bộ GD&ĐT

Đại diện các Sở GD&ĐT; các trường ĐH, CĐ; các Bộ, Ngành hữu quan

Tháng 01/2010

2

Các Sở, các Trường nhận Quy chế, Những điều cần biết tại Hà Nội, TP HCM hoặc qua bưu điện (theo đăng ký của Sở, Trường).

Vụ GDĐH

Các Sở, các Trường

Trước 10/03/2010

3

Tập huấn công tác tuyển sinh, máy tính và đăng ký hộp thư điện tử

Vụ GDĐH

Trưởng phòng GDCN, đào tạo và chuyên viên máy tính của các Sở, các Trường

Từ 03/3/2010 đến 05/3/2010 (Sẽ có giấy triệu tập của Bộ GD&ĐT)

4

Các Sở tổ chức hội nghị tuyển sinh

Các Sở GD&ĐT

Các phòng GDCN và các trường THPT

Trước 15/3/2010

5

Các trường THPT thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT. Các Sở thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT của thí sinh tự do

Các trường THPT và các Sở

Các Sở GD&ĐT

Từ 10/3/2010 đến 17h00 ngày 10/4/2010 (không kết thúc trước hoặc sau thời hạn này)

6

Các trường ĐH, CĐ thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT mã 99

Các trường ĐH, CĐ

Từ 11/4/2010 đến 17h00 ngày 17/4/2010 (không kết thúc trước hoặc sau thời hạn này)

7

Các Sở bàn giao hồ sơ và lệ phí ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ. Các Sở và các trường bàn giao lệ phí tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT

Vụ GDĐH Cục KT và KĐCLGD

Các Sở, các trường ĐH, CĐ

- Tại Hà Nội: 8h00 ngày 05/5/2010

- Tại TP.HCM: 8h00 ngày 07/5/2010

8

Các Sở truyền và gửi đĩa dữ liệu ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ và cho Vụ GDĐH

Các Sở GD&ĐT

Các trường ĐH, CĐ và Vụ GDĐH

Từ 02/5/2010 đến 06/5/2010

9

Các trường ĐH, CĐ xử lý dữ liệu ĐKDT

Các trường ĐH, CĐ

Từ 08/5/2010 đến 30/5/2010

10

Các trường ĐH có thí sinh thi tại các cụm thi thông báo cho Hội đồng coi thi liên trường số lượng thí sinh của từng khối thi.

Các trường ĐH

Hội đồng coi thi liên trường

Trước 20/5/2010

11

Hội đồng coi thi liên trường thông báo cho các trường ĐH thứ tự phòng thi, địa danh phòng thi và số lượng thí sinh mỗi phòng thi.

Hội đồng coi thi liên trường

Các trường ĐH

Trước 25/5/2010

12

Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị TS của các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ và kiểm tra các địa điểm sao in đề thi

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT

Các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Từ 25/5/2010 đến 25/6/2010

13

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT xúc tiến công tác chuẩn bị biên soạn đề thi

Cục KT&KĐCL

Các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Tháng 5/2010

14

Các trường ĐH lập phòng thi, in giấy báo dự thi và gửi giấy báo dự thi cho các Sở.

Gửi các trường không tổ chức thi và hệ CĐ của các trường ĐH dữ liệu ĐKDT của thí sinh có nguyện vọng học (NV1) học tại các trường và các hệ CĐ này.

Các trường ĐH, CĐ tổ chức thi

Các Sở và các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi

Trước 30/5/2010

15

Các Sở gửi giấy báo dự thi cho thí sinh

Các Sở

Hệ thống tuyển sinh của Sở

Từ 30/5/2010 đến

5/6/2010

16

- Thi ĐH đợt I: Khối A, V

- Thi ĐH đợt II: Khối B,C,D, N,H,T, R, M, K

- Thi đợt III: Các trường CĐ thi tuyển sinh

Các trường ĐH, CĐ

Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

- 4/7 và 5/7/2010

- 9/7 và 10/7/2010

- 15/7 và 16/7/2010

Bộ GD&ĐT công bố đề thi ĐH, CĐ kèm đáp án, thang điểm

Bộ GD&ĐT

Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Sau mỗi đợt thi

17

Các trường ĐH có tổ chức thi TS hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Vụ Giáo dục Đại học.

Các trường ĐH có tổ chức thi tuyển sinh

Trước 01/8/2010

18

Các trường CĐ có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Vụ Giáo dục Đại học.

Các trường CĐ có tổ chức thi TS

Trước 05/8/2010

19

Vụ GDĐH xử lí dữ liệu, công bố điểm sàn, kết quả làm bài thi của thí sinh trên mạng internet và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vụ GDĐH, Trung tâm Tin học

Các trường ĐH, CĐ

Trước 10/8/2010

20

Gửi giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ (số 1 và số 2), phiếu báo điểm của thí sinh và dữ liệu kết quả thi cho các trường không tổ chức thi tuyển sinh và hệ CĐ của các trường ĐH

Các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi tuyển sinh

Vụ GDĐH, các trường ĐH không tổ chức thi TS

Trước 10/8/2010

21

Các trường ĐH, CĐ FAX báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo Biên bản điểm trúng tuyển và công bố điểm trúng tuyển (đợt 1), gửi Giấy chứng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho các Sở GD&ĐT.

Các trường ĐH, CĐ

Các Sở

Trước 15/8/2010

22

Xét tuyển đợt 2:

- Nhận hồ sơ ĐKXT

- Công bố điểm trúng tuyển và gửi giấy báo trúng tuyển cho các Sở GD&ĐT.

Các trường ĐH, CĐ

Các Sở

- Từ 25/8/2010 đến 10/9/2010

- Trước 15/9/2010

23

Xét tuyển đợt 3:

- Nhận hồ sơ ĐKXT

Các trường ĐH, CĐ

Các Sở

- Từ 15/9 đến 30/9/2010

- Công bố điểm trúng tuyển và gửi giấy báo trúng tuyển cho các Sở GD&ĐT.

Các trường ĐH, CĐ

Các Sở

-Trước 05/10/2010

24

Các trường ĐH, CĐ công bố trên mạng Internet và trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách thí sinh trúng tuyển. Gửi kết quả tuyển sinh cho các Sở GD&ĐT

Các trường ĐH, CĐ

Ngay sau khi xét tuyển và chậm nhất là trước ngày 15/10/2010

MẪU SỐ 3

MẪUGIẤY BÁO DỰ THI

(Khổgiấy A4)

Trường: .………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc————————————

……….., ngày .…... tháng …... năm 2010

GIẤY BÁO DỰ THI

BTS: ………….….

Mã đơn vị ĐKDT:

Số phiếu: …….…..

Trường: ………………………………….…

Báo cho thí sinh: ……………………………

Sinh ngày: ……………………………………

Đối tượng: ……….

Nơi học THPT (hoặc tương đương): Ghi rõ tên trường, địa chỉ nơi trường đóng vào đường kẻ chấm; ghi mã tỉnh nơi trường đóng và mã trường vào ô:

Lớp 10: …………………………………

Lớp 11: …………………………………

Lớp 12: …………………………………

Hưởng khu vực: ……………

Số báo danh: ………..…………Khối thi ……………………….…...

Nguyện vọng 1 học tại trường: …………………………………

Tên ngành có nguyện vọng học: …………………………………

Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành

Xin mời Anh (Chị) đúng ..….... giờ ..…... ngày ………….…………

Đến tại Phòng thi số: ………………………………………………...

Địa chỉ phòng thi: ……………………………………………………

Để làm thủ tục dự thi

Ghi chú:

- Thí sinh phải đọc kỹ giấy này. Khi phát hiện có sai sót cần thông báo ngay cho HĐTS trường trước ngày thi để cán bộ tuyển sinh trường sửa chữa, bổ sung, ghi và ký xác nhận vào Phiếu số 2.

- Khi đến trường làm thủ tục dự thi, thí sinh phải mang theo Giấy báo dự thi, Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tạm thời, Chứng minh thư, Giấy chứng nhận sơ tuyển (nếu thi vào các trường có yêu cầu sơ tuyển).