Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 8809 TC/TCT NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2001
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI MẶT HÀNG THUỐC DIỆT NẤM, TẨY KHỬ MÙI DÙNG CHO XE Ô TÔ VÀ MÁYLẠNH

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 3615/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2001 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàngthuốc diệt nấm, tẩy khử mùi dùng cho xe ô tô và máy lạnh theo Biểu thuế nhậpkhẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,Danh mục sửa đổi bổ sung tên và mức thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặthàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyên tắc phân loạihàng hoá theo Biểu thuế thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính.

Tham khảo Bản giải thích hàng hoá xuất nhập khẩu của Hộiđồng hợp tác Hải quan Thế giới, dữ liệu hàng hoá nhập khẩu ghi tên đĩa CD-ROMcủa Tổ chức hải quan Thế giới, ý kiến của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 3359/TCHQ-KTTT ngày 7/8/2001; thì:

- Mặt hàng: Chất khử mùi phòng đã được pha chế, có hoặckhông có mùi thơm hoặc đặc tính tẩy uế, thuộc nhóm 3307, mã số 3307.49.00, thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi là 50% (năm mươi phần trăm).

- Mặt hàng: Chế phẩm của than hoạt tính được đóng gói để bánlẻ dùng để khử mùi, tẩy uế cho máy lạnh, ô tô, thuộc nhóm 3307, mã số3307.49.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 50% (năm mươi phần trăm).

- Mặt hàng: Thuốc diệt nấm, tẩy khử trùng dùng cho xe ô tôvà máy lạnh, có thành phần là hỗn hợp chứa hoạt chất lsopropyl methyl phenol,butylparaben và phụ gia hoặc hỗn hợp chứa hoạt chất lsopropyl methyl phenol vàphụ gia, để bảo vệ và chống lại sự phát triển của nấm mốc (ví dụ các sản phẩmdựa trên các hợp chất của đồng) hoặc để diệt trừ nấm đang tồn tại sẵn (ví dụsản phẩm dựa trên fomadehyt) trong đó thành phần chính là thuốc diệt nấm mốc,các thuộc tính khử mùi chỉ là phụ, thuộc nhóm 3808, mã số 3808.20.90, thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi là 1% (một phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quanđịa phương kiểm tra cấu tạo, đặc điểm hàng thực tế nhập khẩu thuộc chủng loạinào trong 3 chủng loại nêu trên, xác định mức thuế nhập khẩu thực tế đã thu đốivới từng mặt hàng, đảm bảo thu đúng, thu đủ cho Ngân sách, tránh thay đổi mứcthuế đang áp dụng gây xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tạo kẽ hở đểcác đối tượng lợi dụng xin hoàn trả thuế.