TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 883/TXNK-PL V/v mã số và thuế GTGT đối với hàng hóa

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP Armephaco.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 230/AMP-XNK ngày 15/3/2017 của Công ty CP Armephaco (Công ty) đề nghị Cục Thuế XNK hướng dẫn về mã số hàng hóa và thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm máy điều trị giảm đau Scrambler Therapy MC-5A. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về mã số hàng hóa:

Theo thông tin tại công văn số 230/AMP-XNK và tài liệu kèm theo, máy điều trị giảm đau Scrambler Therapy MC-5A có cấu tạo gồm 1 máy chính, 1 xe đẩy, 05 cáp nối điện cực, 10 bộ điện cực đi kèm, dây nguồn, phương thức điều trị hoàn toàn không xâm nhập, sử dụng các xung điện để điều trị các chứng đau như: bệnh viêm xương khớp mã tính và cấp tính, viêm động mạch khớp gối và khớp vai mạn tính, viêm gân mạn và cấp tính, đau xương cẳng chân... Máy có công suất 100W ở chế độ liên tục, 200W ở mức đỉnh trong chế độ xung, tần số 27,12 MHz, chủ yếu được sử dụng để chữa các bệnh về khớp, có thể coi là dụng cụ đa chức năng dùng để trị liệu cơ học, phù hợp thuộc nhóm 90.19, phân nhóm 9019.10 -

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì:

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch, truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn như sau:

Công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015 hướng dẫn về thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế;

Công văn số 17278/BTC-TCT ngày 20/11/2015 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT.

Theo đó, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong y tế nhập khẩu không được nêu tên cụ thể tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 (được thay thế bởi Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015) của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty CP Armephaco biết./.

Nơi nhận- Như trên;

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh