Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 8841 TC/VP NGÀY 25 THÁNG 08 NĂM 2003
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 110/2003/QĐ-BTC

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

- Cục Hải quan, cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ngày 25/07/2003, Bộtrưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Biểuthuế thuế nhập khẩu ưu đãi. Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo, nên có một sốsai sót, Bộ Tài chính xin đính chính lại như sau:

I. PHẦN DANH MỤC HÀNG HOÁ

Đã in

Đính chính

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Mã hàng

Mô tả hàng

4011

94

-- Loại dùng cho xe và máy xây dựng hoặc xếp dỡ công nghiệp, kích thước vành không quá 61 cm

4011

94

-- Loại dùng cho xe và máy xây dựng hoặc xếp dỡ công nghiệp, kích thước vành trên 61 cm

7605

29

10

--- Có đường kính không quá 0,254 m

7605

29

10

--- Có đường kính không quá 0,254 mm

8438

90

11

--- Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8438.30 (hoạt động bằng tay hoặc sức kéo động vật) hoặc 8438.80.00 (máy xay vỏ cà phê)

8438

90

11

--- Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8438.30 (hoạt động bằng tay hoặc sức kéo động vật) hoặc 8438.80 (máy xay vỏ cà phê)

8438

90

21

--- Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8438.30 (hoạt động bằng tay hoặc sức kéo động vật) hoặc 8438.80.00 (máy xay vỏ cà phê)

8438

90

21

--- Của hàng hoá thuộc phân nhóm 8438.30 (hoạt động bằng tay hoặc sức kéo động vật) hoặc 8438.80 (máy xay vỏ cà phê)

8481

80

96

---- Có đường kính trong của cửa nạp và cửa thoát trên từ 1 cm đến 2,5 cm

8481

80

96

---- Có đường kính trong của cửa nạp và cửa thoát từ 1 cm đến 2,5 cm

8481

80

97

---- Có đường kính trong của cửa nạp và cửa thoát trên dưới 1 cm hoặc trên 2,5 cm

8481

80

96

---- Có đường kính trong của cửa nạp và cửa thoát dưới 1 cm hoặc trên 2,5 cm

8481

80

98

---- Loại khác, điều khiển bằng tay, trọng lượng dưới 3 kg, đã được xử lý bề mặt hoặc làm bằng thép không gỉ hoặc ni ken

8481

80

98

--- Loại khác, điều khiển bằng tay, trọng lượng dưới 3 kg, đã được xử lý bề mặt hoặc làm bằng thép không gỉ hoặc ni ken

8481

80

99

---- Loại khác

8481

80

99

--- Loại khác

Dòng phía trên phân nhóm hàng 8704.22.41 (trang 614)

---- Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn

Dòng phía trên phân nhóm hàng 8704.22.41 (trang 614)

---- Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 6 tấn

II. PHẦN CHÚ GIẢI DANH MỤC HÀNG HOÁ

1. Chú giải Chương 25, trang 97: chú giải 2 (h) sửa cụm từ"Sáp chơi bi-a" thành "Phấn chơi bi-a".

2. Chú giải Chương 29, trang 127: chú giải 1 (c) "Các sảnphẩm thuộc nhóm 29.36 đến 29.39 hoặc ete đường, acetal đường và este đường vàcác muối của chúng, các sản phẩm thuộc nhóm 29.40 hoặc 29.41 đã hoặc chưa xácvề mặt hoá học" được sửa lại như sau: "Các sản phẩm thuộc nhóm 29.36 đến 29.39hoặc ete đường, acetal đường và este đường và các muối của chúng, của nhóm 29.40,hoặc các sản phẩm của nhóm 2941, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học".

3. Chú giải Chương 76, trang 447: Gộp nội dung điểm 2 và 3,chú giải phân nhóm thành: "2. Theo chú giải 1 (c) của chương này và mục đíchcủa phân nhóm 7616.91, khái niệm "dây" chỉ áp dụng cho các sản phẩm ở dạng cuộnhoặc không, có hình dạng mặt cắt bất kỳ, kích thước mặt cắt ngang không quá 6mm".

4. Chú giải Chương 84, trang 479: điểm 1, phần chú giải phânnhóm, sửa cụm từ "chú giải 5 (B)" thành "chú giải 5".

Bộ Tài chính xin chân thành cáo lỗi.