BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 886/QLCL-CL1
V/v: giải trình một số nội dung tại Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcKiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp)

Trên cơ sở các nội dung đã thảo luận tại buổi làmviệc ngày 31/5/2013 giữa đại diện của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ CôngThương) và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) về nội dung“Tạm ngừng xuất khẩu” quy định tại Điều 31, Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT vớimong muốn Quý Cục có đầy đủ, chính xác và toàn diện các căn cứ pháp lý và yêucầu thực tiễn có liên quan đến nội dung quy định nêu trên, Cục Quản lý Chấtlượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Về việc quy định”tạm ngừng xuất khẩu vào các nước nhập khẩu tương ứng” tại Thông tư số55/2011/TT-BNNPTNT :

a. Căn cứ pháp lý:

- Khoản 17 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm về giảithích từ ngữ đã quy định “Sự cố về an toàn thực phẩm là tình huống xảy ra dongộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinhtừ thực phẩm gây hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người

- Khoản 1, Điều 53 Luật An toàn thực phẩm quy định“Tổ chức, cá nhân phát hiện sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra trong nước hoặcnước ngoài nhưng có ảnh hưởng tới Việt Nam phải khai báo với cơ sở y tế, Ủyban nhân dân địa phương nơi gần nhất hoặc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn, Bộ Công Thương để có biện pháp khắc phục kịp thời”. Đồngthời, khoản 2 Điều 53 đã quy định các biện pháp khắc phục sự cố về an toàn thựcphẩm, trong đó có điểm c về “đình chỉ sản xuất kinh doanh”.

Việc lô hàng bị cơ quan thẩm quyền nước ngoài cảnhbáo vi phạm an toàn thực phẩm (có tồn dư hóa chất, vi sinh vật gây bệnh) là tìnhhuống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng conngườivà do vậy biện pháp “tạm ngừng xuất khẩu” do Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn quy định tại Điều 31 Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT làhoàn toàn phù hợp với Luật An toàn thực phẩm.

b. Yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn:

- Việc doanh nghiệp có đến 4 lô hàng bị thị trườngcảnh báo trong vòng 6 tháng cho thấy hệ thống tự kiểm soát an toàn thực phẩmcủa doanh nghiệp đang có vấn đề, đang mất kiểm soát hoặc kiểm soát chưa hiệuquả tại công đoạn/quá trình sản xuất nào đó. Trong trường hợp này, nếu doanhnghiệp không tạm dừng xuất khẩu vào thị trường đó để điều tra nguyên nhân và cóbiện pháp khắc phục chấn chỉnh lại hoạt động tự kiểm soát thì xác suất các lôhàng xuất khẩu tiếp theo bị cảnh báo là rất cao. Điều này có thể dẫn đến việc thịtrường cấm nhập khẩu không những của doanh nghiệp đó mà của cả Việt Nam. Thực tếcho thấy Băng-la-đét, Ấn Độ đã từng bị Ủy ban Châu Âu (EC) cấm xuất khẩu thủysản vào EU; Malaysia đã từng chủ động dừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu thủysản, Thái Lan tạm dừng xuất khẩu rau vào EU để tránh bị EU tiếp tục cảnh báo vàcấm nhập khẩu thủy sản, rau từ các nước này.

Như vậy, biện pháp “tạm ngừng xuất khẩu” do Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Điều 31 Thông tư số55/2011/TT-BNNPTNT là để tránh rủi ro bị nước nhập khẩu cấm nhập khẩu thủy sảnđối với toàn bộ quốc gia (ví dụ: Liên bang Nga đình chỉ nhập khẩu thủy sản ViệtNam 2008), ảnh hưởng không chỉ đến một doanh nghiệp cụ thể mà ảnh hưởng đếntoàn bộ hoạt động xuất khẩu thủy sản của quốc gia.

2. Về việc nghiêncứu, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủysản

- Sau khi nhận được phản ánh, kiến nghị của cácdoanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản về một số khó khăn, vướng mắc quy địnhtrong Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản vàThủy sản đã chủ động nghiên cứu, rà soát và đề xuất xây dựng Thông tư thay thếThông tư 55/2011/TT-BNNPTNT trên nguyên tắc phù hợp/hài hòa với thông lệ quốctế bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi tốiđa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (Thông tư này đã nằmtrong kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn)

- Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT đã được gửi lấy ý kiến các cơ quan đơn vị có liên quan của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thànhphố, từng doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản và Hiệp hội VASEP. Hiện CụcQuản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đang tích cực tổng hợp các ý kiếngóp ý để tiếp tục hoàn thiện, trình ban hành theo đúng trình tự, thủ tục quyđịnh.

(dự thảo Thông tư thay thế Thông tư55/2011/TT-BNNPTNT được đăng tải tại website của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâmsản và Thủy sản, địa chỉ:htttp://www.nafiqad.gov.vn/a-tin-tuc-su-kien/gop-y-du-thao-van-ban/).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Trần Bích Nga (để biết);
- VASEP (để biết);
- Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp