BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9038/BCT-XNK
V/v xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Y tế;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các Hiệp hội ngành hàng;
- Các Sở Công Thương tỉnh, thành phố.

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩuuy tín do Bộ Công Thương thực hiện từ năm 2004 đến nay đã nhận được sử hưởngứng tích cực từ các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trêncả nước. Đây là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạođiều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương vớidoanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm ghi nhận đóng góptích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của ViệtNam và giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tácnước ngoài.

Năm 2013, xuất khẩu của Việt Namtiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể, góp phần vào tăng trưởng chung củacả nước. Dự kiến xuất khẩu năm 2013 đạt được khoản 131 tỷ USD, tăng 14,3% sovới năm trước, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đã thông qua.

Tiếp tục chương trình xét chọnDoanh nghiệp xuất khẩu uy tín của các năm trước đây, với mục tiêu ghi nhận đónggóp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc nâng cao sứccạnh tranh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng tìm kiếm thị trường xuấtkhẩu, Bộ Công Thương triển khai tổ chức chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuấtkhẩu uy tín năm 2013.

Bộ Công Thương xin được thông báođến các Bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngànhhàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố về chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuấtkhẩu uy tín năm 2013 như sau:

1. Quy trình và thủ tục xét chọnDoanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013 được thực hiện theo quy định tại Quy chếxét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ban hành kèm theo Quyết định số 7312/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Kim ngạch xuất khẩu trong 12 thángliên tục tính đến thời điểm xét chọn đối với từng nhóm hàng/ mặt hàng đạt mứctối thiểu như sau:

(1) Gạo: 6 triệu USD

(2) Cà phê: 10 triệu USD

(3) Cao su:

+ cao su nguyên liệu: 5 triệu USD

+ cao su thành phẩm: 2 triệu USD

(4) Hạt tiêu: 4 triệu USD

(5) Hạt điều: 6 triệu USD

(6) Chè các loại: 1 triệu USD

(7) Rau, củ, quả và các sản phẩm từrau, củ, quả: 2 triệu USD

(8) Sản phẩm thịt: 1 triệu USD

(9) Thủy sản: 10 triệu USD

(10) Sản phẩm gỗ: 8 triệu USD

(11) Dệt may: 15 triệu USD

(12) Giày dép: 20 triệu USD

(13) Thủ công mỹ nghệ (gốm sứ, mâytre, cói, thêu ren…): 2 triệu USD

(14) Sản phẩm nhựa: 3 triệu USD

(15) Máy vi tính, điện tử và linhkiện điện tử: 15 triệu USD

(16) Dây điện và cáp điện: 5 triệuUSD

(17) Vật liệu xây dựng: 3 triệu USD

(18) Sản phẩm cơ khí: 3 triệu USD

(19)Dược và thiết bị y tế

+ Thiết bị y tế: 1 triệu USD

+ Dược: 0,5 triệu USD

(20) Túi xách, ví va li, mũ và ôdù: 3 triệu USD

(21) Thủy tinh và các sản phẩm từthủy tinh: 2 triệu USD

(22) Điện thoại các loại và linhkiện: 20 triệu USD

(23) Máy ảnh, máy quay phim và linhkiện: 3 triệu USD

(24) Các mặt hàng khác (trừ khoángsản): 10 triệu USD cho mỗi mặt hàng.

2. Các Bộ, ngành, Phòng Thương mạivà Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố:

- Thông báo chương trình xét chọnDoanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013 đến các doanh nghiệp trực thuộc và hướngdẫn các doanh nghiệp kê khai Đơn đăng ký xét chọn theo quy định.

- Tổ chức xét chọn theo quy địnhtại Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ban hành kèm theo Quyết địnhsố 7312/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2013 nêu trên của Bộ Công Thương.

- Gửi kết quả xét chọn về Bộ CôngThương (Cục Xuất nhập khẩu), Số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội muộn nhất là ngày 25tháng 12 năm 2013. Sau thời hạn này, kết quả xét chọn gửi về Bộ Công Thươngđược coi là không hợp lệ.

Bộ Công Thương đánh giá cao sự phốihợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệphội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trong công tác triển khai tổchức xét chọn và tuyên truyền cho chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tíncủa Bộ Công Thương từ năm 2004 đến nay.

Bộ Công Thương hy vọng sẽ tiếp tụcnhận được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan và cộngđồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới. Bộ Công Thương mongrằng các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sẽ tham gia ngày càng đông đảo hơn vàochương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương, góp phần nângcao hơn nữa hình ảnh và uy tín của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Namtrên trường quốc tế./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ Thị trường ngoài nước. Cục XTTM, Cục TMĐT&CNTT, Trung tâm TTCN&TM, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh