công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 9072/TC-VP NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2003
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 110/2003/QĐ-BTC

Kính gửi: - Các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW

- Cục Hải quan, cục Thuế cáctỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ngày 25 tháng 07 năm2003, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC về việc banhành Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi. Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo, nêncó sai sót, Bộ Tài chính xin đính chính lại như sau:

Đã in

Đính chính

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

2934

99

30

--- Axit penicillanic 6-Amino

5

2934

99

30

--- Axit penicillanic 6-Amino

0

Bộ Tài chính xin chân thành cáo lỗi.