BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CH
NG
HIV/AIDS
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/AIDS-ĐT
V/v: Khám và cấp thuốc ARV cho người bệnh trong tình hình dịch COVID - 19

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội;
- Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương;
- Bệnh viện Nhi Trung ương;
- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế;
- Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí, Quảng Ninh.

Tình hình dịch COVID -19 đang diễn biến hết sức nghiêm trọng, đã xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID - 19 trong cộng đồng, một số cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS có nguy cơ bị cách ly hoặc phong tỏa. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021, để đảm bảo người nhiễm HIV không bị gián đoạn điều trị thuốc ARV trong tình hình mới, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Lập kế hoạch, xây dựng các phương án duy trì khám và cấp thuốc ARV cho người nhiễm HIV, người điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) (sau đây gọi là người bệnh) trong trường hợp cơ sở điều trị HIV/AIDS, cơ sở điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (sau đây gọi là CSĐT) bị cách ly hoặc phong tỏa hoặc người bệnh bị cách ly hoặc sống tại khu dân cư bị cách ly hoặc giãn cách xã hội. Một số điểm lưu ý:

- Trường hợp tỉnh/thành phố chỉ có duy nhất một CSĐT và cơ sở này bị phong tỏa: Sở Y tế quyết định cơ sở y tế thay thế chịu trách nhiệm khám, cấp thuốc ARV cho người nhiễm HIV. Việc lựa chọn cơ sở y tế thay thế cần đảm bảo điều kiện thanh quyết toán các dịch vụ điều trị HIV/AIDS do Quỹ BHYT chi trả. Trường hợp chuyển người bệnh sang các CSĐT của tỉnh, thành phố giáp ranh, đề nghị báo ngay cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS để phối hợp giải quyết.

- Các phương án cần bao gồm cho người bệnh đang điều trị tại cơ sở y tế của tỉnh/thành phố khác. Ưu tiên phương án cấp thuốc ARV tại trạm y tế xã/phường gần nơi người bệnh sống nhưng cần được đồng thuận của người bệnh và trạm y tế đảm bảo bí mật cho người bệnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các CSĐT triển khai các phương án đảm bảo điều trị thuốc ARV cho người nhiễm bệnh trong trường hợp CSĐT bị phong tỏa hoặc người bệnh bị cách ly hoặc khi thực hiện giãn cách xã hội do COVID-19.

2. Chỉ đạo cho các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

2.1. Đối với cơ sở điều trị:

- Tiếp tục thực hiện phân luồng khám bệnh hợp lý ngay từ khâu tiếp đón người bệnh, phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn đối với cán bộ y tế và người bệnh.

- Thực hiện khám bệnh, tiếp nhận, chuyển tuyến điều trị và kê đơn thuốc ARV cho người nhiễm HIV theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ Y tế về Quản lý điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV (Thông tư số 28/2018/TT-BYT ). Căn cứ tồn kho thuốc ARV, nhu cầu sử dụng và tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, CSĐT quyết định cấp thuốc ARV cho người bệnh với số lượng không quá 90 ngày sử dụng. Điều chỉnh việc thực hiện xét nghiệm định kỳ trong theo dõi điều trị thuốc ARV để giảm tối đa nguy cơ mắc COVID - 19 cho người bệnh.

>> Xem thêm:  Biết bị HIV vẫn quan hệ tình dục không an toàn phải chịu trách nhiệm hình sự thế nào?

- Thông báo cho người bệnh cách thức xử trí để được tiếp tục điều trị thuốc ARV trong trường hợp CSĐT bị phong tỏa hoặc người bệnh bị cách ly hoặc sống tai khu vực bị phong tỏa, cách ly.

- Trường hợp CSĐT bị phong tỏa: nhân viên y tế của CSĐT bị phong tỏa khẩn trương thông báo cho người bệnh về việc không tiếp nhận điều trị, đồng thời tư vấn, hướng dẫn người bệnh điều trị tiếp tục tại CSĐT theo phương án được Sở Y tế hướng dẫn để đảm bảo người bệnh được duy trì điều trị thuốc ARV liên tục.

- Trường hợp người bệnh bị cách ly hoặc sống tại khu vực bị phong tỏa, không thể đến CSĐT để khám, lĩnh thuốc: nhân viên y tế tiếp cận người bệnh, xác định phương án cấp thuốc ARV, đảm bảo tiếp tục duy trì điều trị cho người bệnh.

- Trường hợp người bệnh đang điều trị thuốc ARV tại cơ sở y tế ở tỉnh/thành phố khác nhưng không thể đến cơ sở này để lĩnh thuốc do giãn cách xã hội: CSĐT căn cứ thông tin trên Sổ Y bạ của người bệnh, liên hệ với cơ sở y tế đang điều trị người bệnh, đề nghị gửi Phiếu chuyển tuyến làm cơ sở cho khám, cấp thuốc cho người bệnh.

2.2. Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố:

- Thực hiện điều tiết thuốc ARV giữa các cơ sở y tế trong tỉnh theo quy định tại Quyết định số 165/QĐ-AIDS ngày 25/8/2014 về Hướng dẫn quản lý, cung ứng thuốc kháng HIV trong Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS và theo Thông tư số 22/2020/TT-BYT ngày 02/12/2020 quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

- Trường hợp người bệnh được chuyển đến khám và cấp thuốc ARV tại tỉnh, thành phố khác, đề nghị khẩn trương báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS để hỗ trợ, điều phối.

3. Thông báo, đề nghị các bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện bộ/ngành điều trị người nhiễm HIV trên địa bàn về các phương án và phối hợp xử trí đảm bảo người nhiễm HIV không bị gián đoạn điều trị thuốc ARV.

Khi các cơ sở điều trị HIV/AIDS hết phong tỏa, không còn giãn cách xã hội, người bệnh hết cách ly, công tác khám, điều trị cho người bệnh HIV/AIDS tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018. Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để thống nhất giải quyết, điện thoại liên hệ: 0243.7377851.

Trân trọng cảm ơn./.

>> Xem thêm:  Phát hiện bị nhiễm HIV thì cần làm những gì ? Có phải nhiễm HIV là mang án tử ?

 

Nơi nhận:- Như trên;
- Thứ trư
ng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Cục trư
ng (đ báo cáo);
- B
QL các Dự án PC HIV/AIDS, Dự án USAID/EPIC, Tổ chức HAIVN (đ phối hợp);
- Đăng tải trên Website của Cục;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hương