BỘ TÀI CHÍNHNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 9271/TCHQ-TXNKV/v kết quả phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

Kính gửi: Công ty CP Thương mại Dệt may Nhà Bè.P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 25/8/2016 của Công ty cổ phần Thương mại Dệt may Nhà Bè ng nht với Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo kết quả phân tích số 477/TB1 -CNHP ngày 14/6/2016 của Trung tâm PTPL Hàng hóa Xuất nhập khẩu Chi nhánh tại Tp. Hải Phòng thì mặt hàng là “Vải dệt thoi kiểu dệt vân chéo 3 sợi, đi từ xơ sợi cotton tẩy trắng, tỷ trọng cotton trên 85%, đã nhuộm màu, bề mặt chưa tráng phủ, chưa in vẽ hay trang trí, dạng cuộn, khổ 152cm, định lượng 232g/m

Căn cứ Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 15/11/2015;

Theo nội dung và cấu trúc nhóm 52.09, các phân nhóm 1 gạch và mã số chi tiết áp dụng cho mặt hàng là “vải dệt thoi”, không áp dụng cho mặt hàng “sợi”. Do vậy, tên hàng 100% cotton, khổ 58/59” (sợi đã tẩy trang trước khi dệt) định lượng 235 GSM) và mã số khai báo của doanh nghiệp thể hiện là loại “sợi đã tẩy trắng”, không phải “vải đã tẩy trắng”. Mặt khác, việc phân loại phải dựa trên sản phẩm cuối cùng. Do vậy, mặt hàng có kết quả phân tích như nêu trên không “- Đã tẩy trắng” và 5209.32.00.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Thương mại Dệt May Nhà Bè được biết./.


- Như trên;
-
Cục Kiểm định Hải quan (để biết);- Cục HQ Tp. Hải Phòng (để biết);

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC
TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh