BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/BGTVT-VT V/v: Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Y tế GTVT;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Thực hiện Công văn số 36/VPTT-TH ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển; trong thời gian gần đây, do chênh lệch về giá lợn thịt, các sản phẩm từ lợn giữa Việt Nam với các nước láng giềng nên các đối tượng đã lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển trọng điểm các tỉnh, thành phố trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia đã được một số cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin, phản ánh.

Dự báo tình hình trên có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp trong dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có nguy cơ lây lan các dịch bệnh.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình chỉ đạo các lực lượng chức năng trong ngành thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Phối hợp với các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 389 các ngành, lực lượng chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và việc tổ chức đồng bộ các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới trên các địa bàn trọng điểm.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không; đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn đang có ổ dịch để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của ngành Y tế, Công an, Thú y, Quản lý thị trường, Hải quan và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia để ngăn ngừa vận chuyển sản phẩm từ lợn trên các phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách.

4. Tuyên truyền rộng rãi tới các đơn vị kinh doanh vận tải bằng nhiều hình thức tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an toàn thực phẩm.

5. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện, xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân để tình hình vận chuyển buôn bán trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới địa bàn mình quản lý, phụ trách diễn biến phức tạp, kéo dài mà không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả hoặc để xảy ra hoạt động tiếp tay, bao che, bảo kê... cho các hoạt động vi phạm nêu trên; đồng thời làm tốt công tác động viên, khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới.

6. Kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức, thực hiện.

>> Xem thêm:  Tội buôn lậu bị phạt như thế nào theo quy định mới nhất 2022 ?

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ389QG (để b/c)
- Bộ trưởng (đế b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, Công an, Y tế, Công Thương, Tài chính (để phối hợp);
- Ban chỉ đạo 389 Quốc gia (để phối hợp);
- Báo GTVT, Trung tâm CNTT Bộ;
- Lưu: VT, VTải (Ng5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ