BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 94/BXD-VP
V/v: Trao đổi biện pháp triển khai thực hiện NQ của CP về nhà ở XH và chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

Uỷ ban nhân dân, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện và báo cáo Chính phủ dự thảo Nghịquyết về một số cơ chế, chính sách nhà ở cho học sinh, sinh viên, nhà ở xã hộicho công nhân và một số đối tượng có thu nhập thấp gặp khó khăn về nhà ở. Đểtrao đổi các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết trên, đồng thời trao đổivề chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức họp trực tuyếngiữa Bộ Xây dựng với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, ĐồngNai, Bình Dương.

1. Nội dung:

- Trao đổi các biện pháp triểnkhai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh,sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp và mộtsố đối tượng có thu nhập thấp gặp khó khăn về nhà ở.

- Trao đổi về các vướng mắc,kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTgngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

2. Thời gian: 08 giờ 30 ngày14/4/2009.

3. Thành phần tham dự:

- Về phía Bộ Xây dựng:

+ Lãnh đạo Bộ - Chủ trì; lãnhđạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Chánh Văn phòng và lãnh đạo cácCục, Vụ, Viện có liên quan.

+ Các Tổng công ty HUD, Xây dựngHà Nội, Xây dựng Sông Hồng, VIGLACERA, VINACONEX. Các Tổng công ty Xây dựng số1, IDICO, FICO chủ động liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh để thamdự buổi họp trực tuyến này.

- Về phía địa phương:

+ Lãnh đạo UBND tỉnh hoặc Giámđốc Sở Xây dựng - Chủ trì, các phó giám đốc, các Trưởng phòng chuyên môn cóliên quan của Sở Xây dựng.

+ Đại diện: Sở Kế hoạch đầu tư,Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kiến trúc quy hoạch.

+ Đại diện một số doanh nghiệpcó liên quan.

(Số lượng đại biểu mời theo sốchỗ có tại phòng họp của Công ty Viễn thông Quân đội tại địa phương).

4. Địa điểm: Phòng họp trựctuyến của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội tại địa phương (có danh sách gửikèm).

Để buổi họp trực tuyến đạt đượchiệu quả cao, Bộ Xây dựng yêu cầu đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng:

- Chuẩn bị báo cáo và các sốliệu theo đề cương (được đính kèm văn bản) và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày10/4/2009, để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Gửi giấy mời cho các đơn vị sẽtham gia với nội dung bao gồm: Nội dung buổi họp trực tuyến, thời gian (ngày,giờ), địa điểm.

- Liên hệ ngay với Đại diện củaTổng Công ty Viễn thông Quân đội tại địa phương để được sử dụng phòng họp trựctuyến vào đúng ngày giờ diễn ra buổi họp trực tuyến (Đã có thoả thuận giữa BộXây dựng và Tổng Công ty Viễn thông Quân đội).

- Cử người có trách nhiệm làmđầu mối liên hệ với Bộ Xây dựng để chuẩn bị và tổ chức buổi họp trực tuyến.

Buổi họp trực tuyến này có ýnghĩa rất thiết thực, qua đó giúp các địa phương nhanh chóng triển khai thựchiện Nghị quyết của Chính phủ về nhà xã hội và chính sách hỗ trợ hộ nghèo vềnhà ở, góp phần quan trọng thực hiện giải pháp cấp bách của Chính phủ là kíchcầu đầu tư để chống suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Đề nghị đồngchí Giám đốc các Sở Xây dựng trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện Buổi họp trựctuyến tại địa phương

Trong thời gian chuẩn bị, Bộ Xâydựng cử đồng chí Trịnh Trường Sơn - Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản- điện thoại: 091 306 0341, làm đầu mối liên hệ về nội dung Buổi họp trựctuyến; đồng chí Lê Thanh Trà - Trung tâm Thông tin - điện thoại: 091 203 5352,làm đấu mối liên hệ về kỹ thuật kết nối hệ thống Buổi họp trực tuyến giữa BộXây dựng và địa phương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam;
- Các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra, VP, TTTT;
- Các TCT: HUD, XD Hà Nội, XD Sông Hồng, XD số 1, IDICO, VIGLACERA, FICO, VINACONEX;
- Lưu: VP(01).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Văn Tới

DANH SÁCH CÁC PHÒNG HỌP TRỰCTUYẾN CỦA VIETTEL

(Địachỉ và đầu mối liên hệ)

TT

Tên tỉnh/ thành phố

Địa chỉ

Số lượng ghế ngồi

Đầu mối liên hệ

Số điện thoại

1

Hà Nội

Tầng 2, số 1 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Hà Nội

50

A. Tuất

0983.000081

2

Thành phố Hồ Chí Minh

158/2A Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình

20

Trương Văn Thắng

0983.344355

3

Vĩnh Phúc

Số 402 Đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên

30

A. Đức

0983.026123

4

Bình Dương

Đường ĐT 742, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một

50

Đỗ Minh Thiềm

0983.337307

5

Đồng Nai

18-19-20 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa

100

A. Vi

0982.339379

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO HỌP TRỰCTUYẾN

(Tổchức vào lúc 08 giờ 30 ngày 14 tháng 04 năm 2009)

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦACHƯƠNG TRÌNH:

1. Công tác chuẩn bị việc đầu tưxây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề (gọi chung là cơsở đào tạo), nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất,khu công nghệ cao (gọi chung là khu công nghiệp tập trung), nhà thu nhậpthấp dành cho các đối tượng thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở, nhàở xã hội trên địa bàn;

- Tổng hợp số liệu cần giảiquyết (với nhà ở cho học sinh, sinh viên không phân biệt công lập hay dânlập);

- Số dự án dự kiến triển khai(riêng đối với các cơ sở đào tạo, cần có số dự án đầu tư tập trung, số dự ánđầu tư theo trường): trong đó

+ Số dự án đầu tư;

+ Quy mô của các dự án đầu tư:tổng mức đầu tư, số m2 sàn, số lượng người được giải quyết, tiến độ thực hiện;

+ Nguồn vốn thực hiện: Nhà nước,huy động..

- Các vướng mắc, kiến nghị;

2. Công tác chuẩn bị hỗ trợ nhàở cho các hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổng hợp số hộ nghèo cần hỗtrợ nhà ở;

- Tổng kinh phí hỗ trợ;

Trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ ngân sáchtrung ương;

+ Kinh phí hỗ trợ từ ngân sáchđịa phương;

+ Kinh phí huy động từ cộng đồng;

+ Kinh phí huy động từ các nguồnkhác;

- Tiến độ thực hiện:

- Các vướng mắc, kiến nghị;

II. YÊU CẦU:

1. Các địa phương chuẩn bị kỹnội dung để tiết kiệm thời gian;

2. Các vướng mắc và kiến nghịcần đi sâu vào các nội dung chủ yếu.