ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 957/UBND-VX
V/v điều chỉnh cụm, khối thi đua quận – huyện, sở - ban – ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, tổng công ty thuộc thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Ban Đảng thuộc Thành ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Sở, Ban, ngành thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị, Tổng công ty, Công ty thuộc thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Thực hiện việc chia cụm, khốithi đua tại Văn bản số 8428/UBND-VX ngày 13 tháng 11 năm 2006 và Văn bản số 5740/UBND-VX ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong quátrình thực hiện và qua ý kiến đề xuất của một số cơ quan, đơn vị trong việcchia cụm, khối thi đua; Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung, điều chỉnh chia lạicác cụm, khối thi đua quận, huyện, Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, các cơ quan, đơnvị, Tổng công ty, Công ty thuộc thành phố như sau:

I. CÁC CỤM THI ĐUA, QUẬN –HUYỆN:

Vẫn giữ nguyên theo chia cụm tạiVăn bản số 8428/UBND-VX ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Cụm 1:

- Quận 1

- Quận 10

- Quận 3

- Quận 11

- Quận 5

- Quận Tân Bình

+ Cụm trưởng: Quận 10

2. Cụm 2:

- Quận 4

- Quận Gò Vấp

- Quận 6

- Quận Phú Nhuận

- Quận 8

- Quận Tân Phú

- Quận Bình Thạnh

+ Cụm trưởng: Quận Bình Thạnh

3. Cụm 3:

- Quận 2

- Quận 12

- Quận 7

- Quận Bình Tân

- Quận 9

- Quận Thủ Đức

+ Cụm trưởng: Quận Bình Tân

4. Cụm 4:

- Huyện Bình Chánh

- Huyện Củ Chi

- Huyện Nhà Bè

- Huyện Hóc Môn

- Huyện Cần Giờ

+ Cụm trưởng: Huyện Nhà Bè

II. CÁC KHỐI THI ĐUA SỞ, BAN,NGÀNH, ĐOÀN THỂ, CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY THUỘC THÀNH PHỐ:

1. Khối 1:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường(Khối trưởng)

2. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

3. Sở Công Thương

4. Sở Khoa học và Công nghệ

5. Sở Giao thông vận tải

6. Sở Thông tin và Truyền thông

7. Sở Quy hoạch – Kiến trúc

8. Sở Xây dựng

2. Khối 2:

1. Sở Ngoại vụ (Khối trưởng)

2. Văn phòng HĐND và UBND thànhphố

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

4. Sở Nội vụ

5. Cục Thống kê

6. Văn phòng Tiếp Công dân thànhphố

7. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốchội thành phố

8. Trung tâm Xúc tiến Thương mạivà Đầu tư thành phố

3. Khối 3

1. Cục Thuế thành phố (Khốitrưởng)

2. Sở Tài chính

3. Cục Hải quan thành phố

4. Kho bạc Nhà nước thành phố

5. Bảo hiểm Xã hội thành phố

6. Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị

7. Quỹ Phát triển Nhà ở thànhphố

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Namchi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

4. Khối 4:

1. Sở Y tế (Khối trưởng)

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

3. Sở Văn hóa – Thể thao và Dulịch

4. Sở Lao động – Thương binh vàXã hội

5. Lực lượng Thanh niên xungphong thành phố

6. Ủy ban Phòng chống AIDS thànhphố

7. Ủy ban về Người Việt Nam ởnước ngoài thành phố

5. Khối 5

1. Đài Tiếng nói Nhân dân thànhphố (Khối trưởng)

2. Đài Truyền hình thành phố

3. Trường Cán bộ thành phố

4. Trường Đại học Sài Gòn

5. Trường Đại học Y khoa PhạmNgọc Thạch

6. Viện Nghiên cứu Phát triểnthành phố

7. Báo Sài Gòn Giải phóng

8. Nhà Xuất bản Tổng hợp thànhphố

6. Khối 6:

1. Thanh tra thành phố (Khốitrưởng)

2. Công an thành phố

3. Sở Cảnh sát Phòng cháy vàChữa cháy

4. Sở Tư pháp

5. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòngthành phố

7. Viện kiểm sát Nhân dân thànhphố

8. Tòa án nhân dân thành phố

9. Ban Chỉ đạo thành phố vềPhòng chống tham nhũng

7. Khối 7:

1. Công ty Phát triển Côngnghiệp Tân Thuận (Khối trưởng)

2. Ban Quản lý khu Nam

3. Ban Quản lý các Khu chế xuấtvà công nghiệp

4. Ban Quản lý khu Đô thị mớiThủ Thiêm

5. Ban Quản lý khu đô thị TâyBắc thành phố

6. Công ty Phát triển Khu Côngnghiệp Sài Gòn

7. Liên minh Hợp tác xã Việt Namthành phố

8. Khối 8:

1. Ban Quản lý Khu công nghệ cao(Khối trưởng)

2. Ban Quản lý Khu nông nghiệpCông nghệ cao

3. Ban Đổi mới Quản lý doanhnghiệp

4. Ban Quản lý Dự án Nâng cấp Đôthị thành phố

5. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị

6. Ban Quản lý Khu Y tế Kỹ thuậtcao

7. Ban Quản lý Khu di tích Lịchsử Văn hóa dân tộc thành phố.

9. Khối 9:

1. Tổng Công ty Thương mại SàiGòn (Khối trưởng)

2. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

3. Tổng Công ty Bến Thành

4. Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn

5. Công ty Vàng bạc đá quý thànhphố

6. Công ty Dược Sài Gòn

7. Liên hiệp Hợp tác xã Thươngmại thành phố

10. Khối 10:

1. Tổng Công ty Cơ khí Giaothông Vận tải Sài Gòn (Khối trưởng)

2. Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn

3. Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

4. Tổng Công ty Công nghiệp SàiGòn

5. Tổng Công ty Nông nghiệp SàiGòn

6. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

7. Tổng Công ty Công nghiệp inBao bì Liksin

11. Khối 11:

1. Bưu điện thành phố (Khốitrưởng)

2. Viễn thông thành phố

3. Công ty Dệt may Gia Định

4. Công ty Dịch vụ Cơ quan nướcngoài

5. Công ty Điện lực thành phố

6. Công ty Xuất nhập khẩu và Đầutư Chợ lớn

7. Công ty Quản lý Kinh doanhNhà thành phố

12. Khối 12:

1. Văn phòng Thành ủy (Khốitrưởng)

2. Ban Tổ chức Thành ủy

3. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy

5. Ban Dân vận Thành ủy

6. Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏeThành ủy

7. Ban Công tác Người Hoa

13. Khối 13:

1. Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (Khối trưởng)

2. Đảng ủy Khối Dân – Chính –Đảng thành phố

3. Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xâydựng

4. Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế

5. Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa– Thể thao và Du lịch

6. Đảng ủy khối cơ sở Đại họcquốc gia

7. Đảng ủy khối cơ sở các trườngCao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

14. Khối 14:

1. Đảng ủy khối cơ sở Tổng Côngty Xây dựng Công trình giao thông 6 (Khối trưởng)

2. Đảng ủy khối Ngân hàng

3. Đảng ủy khối Doanh nghiệpCông nghiệp Trung ương

4. Đảng ủy khối Doanh nghiệpThương mại Trung ương

5. Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giaothông vận tải

6. Đảng ủy khối cơ sở Tổng Côngty Hải sản Biển Đông

7. Đảng ủy khối cơ sở Tổng Côngty Thủy sản Việt Nam Seaprodex

8. Đảng ủy khối cơ sở Tổng Côngty Xây dựng 4

15. Khối 15:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam thành phố (Khối trưởng)

2. Hội Nông dân thành phố

3. Liên đoàn lao động thành phố

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ thànhphố

5. Hội Cựu chiến binh thành phố

6. Đoàn Thanh niên cộng sản HồChí Minh thành phố

16. Khối 16:

1. Hội Liên hiệp Thanh niên ViệtNam thành phố (Khối trưởng)

2. Hội Sinh viên Việt Nam thànhphố

3. Hội Chữ Thập đỏ thành phố

4. Hiệp hội Doanh nghiệp thànhphố

5. Hiệp hội Doanh nghiệp các khucông nghiệp thành phố

6. Liên hiệp các Hội khoa học kỹthuật thành phố

7. Liên hiệp các Hội văn họcnghệ thuật thành phố

8. Liên hiệp các Tổ chức hữunghị thành phố

17. Khối 17:

1. Ban Đại diện Hội Người caotuổi thành phố (Khối trưởng)

2. Hội Người mù thành phố

3. Hội Phụ nữ Từ thiện thành phố

4. Hội Bảo trợ Trẻ em thành phố

5. Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tậtthành phố

6. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèothành phố

7. Hội Bảo trợ Người tàn tật vàtrẻ mồ côi thành phố

8. Câu lạc bộ Truyền thống khángchiến thành phố

18. Khối 18:

1. Hội Luật gia thành phố (Khốitrưởng)

2. Đoàn Luật sư thành phố

3. Hội Khuyến học thành phố

4. Hội Nghiên cứu dịch thuậtthành phố

5. Hội Cựu giáo chức Việt Namthành phố

6. Hội Cựu Thanh niên xung phong

Văn bản này thay thế cho văn bảnsố 5740/UBND-VX ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT TW;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB, CT các PCT;
- Ban TĐ-KT TP (80b)
- VPHĐ-UB: CPVP; các Phòng CV;
- Lưu VT, (VX/P)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài