BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 960/BXD-KTQH
V/v: trả lời Tờ trình số 1834/TTr -UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về Dự án đường Đỗ Xá - Quan Sơn và dự án thu hồi vốn BT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây

Bộ Xây dựng nhậnđược Tờ trình số 1834/TTr -UBND ngày 22/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tâyvề việc xin ý kiến thoả thuận quy hoạch xây dựng dọc trục đường Đỗ Xá- Quan Sơnvà dự án đô thị hoàn vốn dự án BT.

Căn cứ vào Chỉthị số 260/CT-TTg ngày 4/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 5/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạchxây dựng vùng Thủ đô; ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về chủ trươngđầu tư xây dựng đường Đỗ Xá - Quan Sơn, tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BTvà một số dự án phụ trợ để hoàn vốn đầu tư dự án BT tại văn bản số 1740/TTg-CNngày 15/11/2007; Báo cáo về một số dự án đường trục kinh tế số 21/BC-UBND ngày20/3/2008 và công văn số 2165/UBND-TH ngày 9/5/2008 về xác định hướng tuyếnđường Đỗ Xá- Quan Sơn của tỉnh Hà Tây, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về quy hoạchtrục đường Đỗ Xá - Quan Sơn:

Trục đường Đỗ Xá- Quan Sơn có vị trí, hướng tuyến phù hợp với hướng nghiên cứu giao thông vậntải quan trọng của Vùng Thủ đô theo hướng Vùng Tây Bắc – Hoà Bình - Đường HồChí Minh – Đường cao tốc số 5 – Cảng Hải Phòng, đây là tuyến giao thông có ý nghĩaquan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Namtỉnh Hà Tây nói riêng và vận tải quá cảnh của khu vực Tây Bắc qua vùng Thủ đô nóichung. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Hà Tây có thể tiếp tục triển khai dự án trục đườngĐỗ Xá - Quan Sơn theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, do khuvực phía Nam của tỉnh Hà Tây hiện có các dự án về giao thông khác đã và đangtriển khai đầu tư là đường trục phía Nam và đường trục phát triển KT-XH Bắc Namtỉnh Hà Tây, đề nghị Tỉnh xem xét, cân nhắc về hướng tuyến của trục giao thôngnày, đặc biệt là đoạn tuyến từ nút giao cắt với trục đường phía Nam tỉnh Hà Tây(do TCTy Cienco 5 đầu tư) đến nút nhập với đường trục Bắc Nam tỉnh Hà Tây (doCTy tập đoàn Nam Cường đầu tư). Nghiên cứu điều chỉnh tuyến đường theo hướngkhả thi hơn: từ Quan Sơn (điểm nối QL21 hiện hữu) đi trùng tuyến ĐT424 qua xãPhù Lưu Tế, xã Phùng Xá (huyện Mỹ Đức) vượt sông Đáy qua phía Nam Thị trấn VânĐình, xã Phượng Tú (huyện ứng Hoà) tới xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên) nhập vàotuyến đường phát triển KTXH Bắc Nam. Hướng tuyến này sẽ đảm bảo sự nối kết hợplý hơn về giao thông, sử dụng đất đai có hiệu quả, tiết kiệm trong đầu tư xâydựng và không chồng chéo về quy hoạch trên cùng một địa bàn. Sau khi xác địnhhướng tuyến, Tỉnh cần chỉ đạo lập, phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng hai bêntrục đường để quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị theo đúng quy hoạch.

2. Về dự án Khuđô thị Minh Quang để thu hồi vốn dự án BT tuyến đường, có vị trí cơ bản phù hợpvới sự phân bố dân cư trong quá trình đô thị hoá của Vùng Thủ đô.

- Việc xác địnhquy mô khu đô thị dọc trục đường cần căn cứ trên việc cân đối hoàn vốn dự ánBT, các quy định của Nghị định 02/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/1/2006 vềQuy chế khu đô thị mới và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

- Do vị trí củakhu đô thị này nằm hai bên Đường trục phát triển KT-XH Bắc Nam, đề nghị Tỉnhchỉ đạo chủ đầu tư phải khớp nối về quy hoạch không gian, hạ tầng kỹ thuật, đấunối hợp lý về giao thông với trục đường này và có khoảng cách ly cây xanh.

3. Đối với khucông nghiệp Khu Cháy với quy mô đề xuất 1180ha, có vị trí nằm trên địa bànhuyện ứng Hoà, tiếp giáp phía Nam tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn và tuyến đườngtrục phía Nam tỉnh Hà Tây: đây là khu vực nằm trong khu vực đất nông nghiệpnăng suất cao, có hướng nghiên cứu quy hoạch sân bay của Vùng Thủ đô và Hà Nộimở rộng. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Hà Tây xem xét, nghiên cứu thêm về vị trí,quy mô và tính chất của khu công nghiệp này trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựngtại công văn số 850/BXD-KTQH ngày 7/5/2008.

4. Đồ án Quy hoạch chung xây dựngThủ đô mở rộng đang được Bộ Xây dựng tổ chức triển khai nghiên cứu, trong quátrình triển khai các bước tiếp theo, UBND tỉnh Hà Tây cần phối hợp chặt chẽ vớiBộ Xây dựng để đảm bảo phù hợp với Định hướng quy hoạch Thủ đô mở rộng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngđể UBND tỉnh Hà Tây triển khai thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, Vụ KTQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính