BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 968/BGTVT-VT V/v: tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;- Các Cục: Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam;- Các Tổng công ty: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Vận tải thủy, Đường sắt Việt Nam;- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;- Các Sở Giao thông vận tải.

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã ban hành Công văn số 35/VPTT-TH về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển. Trong những tháng cuối năm 2020, nhất là từ khi Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (Nghị định số 137/2020/NĐ-CP) được ban hành, tình hình buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ trên các tuyến, địa bàn, vùng biển trọng điểm tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn trong cả nước.

Các đối tượng lợi dụng việc Chính phủ cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa và được sử dụng pháo hoa trong dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật để tổ chức buôn lậu, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ. Nổi lên là hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ nước ngoài qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển vào Việt Nam, tập trung tại địa bàn các tỉnh, thành phố trọng điểm trên các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và các vùng biển khu vực phía Bắc, Bắc Trung bộ.

Dự báo trong thời gian tới, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, lợi dụng nhu cầu sử dụng pháo hoa theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP trong nhân dân tăng cao, các đối tượng sẽ tăng cường các hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ nước ngoài qua các tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển về tiêu thụ tại các địa bàn trong cả nước để thu lợi bất chính, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép pháo nổ trong thời gian tới; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị: các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải và đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Ngành thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (Nghị định số 137/2020/NĐ-CP).

2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không; đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện các hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ; đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận chuyển trái phép pháo nổ.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tại các đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga, cảng) từ khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển vào các địa bàn nội địa; kiên quyết từ chối vận chuyển trái phép pháo nổ. Thủ trưởng bến xe, nhà ga, cảng và doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong bốc, xếp và vận chuyển đặc biệt là các loại pháo nổ tại đơn vị mình.

4. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

>> Xem thêm:  Tội buôn lậu bị phạt như thế nào theo quy định mới nhất 2022 ?

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;
- Bộ Tài chính;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Báo GTVT;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, V.Tải (Ng5).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ