BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 982/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Trả lời công văn số 90/TTĐT-BĐ ngày 29/01/2010 của Cổngthông tin điện tử Chính phủ về việc trả lời công dân Nguyễn Quang Mẫn. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 9c, Mục III, Phần I, Thông tư số 95/2005/TT-BTCngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luậtvề lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

"Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụngchung của hộ gia đình (đồng đứng tên chủ sở hữu, sử dụng tài sản trong giấychứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản) khi phân chia tài sản đó do nhữngngười trong hộ gia đình thì người được chia tài sản không phải nộp lệ phí trướcbạ.

Đối với giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng tài sản chỉ do mộtngười đứng tên thì không phải là tài sản thuộc sở hữu, sử dụng chung của hộ giađình. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tế Việt Nam, nếu chủ tài sản chuyển giaotài sản của mình cho vợ (chồng), cha mẹ (kể cả cha nuôi, mẹ nuôi), con (kể cảcon nuôi, con dâu, con rể) thì người nhận tài sản không phải nộp lệ phí trướcbạ. Trường hợp này, người nhận tài sản kê khai lệ phí trước bạ phải cung cấpcho cơ quan Thuế bản sao có công chứng nhà nước một trong những giấy tờ sau:

- Sổ hộ khẩu gia đình (trong đó có ghi mối quan hệ với chủtài sản);

- Giấy chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng);

- Giấy khai sinh (nếu là cha mẹ với con);

- Quyết định công nhận nuôi con nuôi của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp cha mẹ nuôi với connuôi).

Trường hợp không có một trong các giấy tờ nêu trên (trừQuyết định công nhận nuôi con nuôi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quyđịnh) thì phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi chủ tài sản hoặcngười nhận tài sản xác nhận về mối quan hệ vợ, chồng, cha, mẹ, con".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông Nguyễn Quang Tùngcó thửa đất 200m2 bìa đỏ số 1732/BĐ sau đó cắt cho con trai là ông Nguyễn QuangMẫn 100m2 như trong đơn thư phản ánh thì không thuộc diện phải nộp lệ phí trướcbạ đăng ký quyền sở hữu sử dụng khi tách thửa.

Tổng cục Thuế trả lời để Cổng thông tin điện tử Chính phủđược biết và hướng dẫn công dân Nguyễn Quang Mẫn liên hệ với Cục thuế tỉnhQuảng Nam để được giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương