BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0996/TM-CATBD
V/v tăng cường quan hệ thương mại Việt Nam - Lào

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2001

Kính gửi: Thủtướng Chính phủ

Triển khai Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoahọc - kỹ thuật năm 2001 đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, trên cơsở các văn bản thoả thuận đã ký giữa hai Chính phủ, Bộ Thương mại xin báo cáo Thủtướng Chính phủ về mố số vấn đề như sau:

1. Việc miễn, giảm thuế cho hàng hóa của Lào nhập khẩuvào Việt Nam:

- Từ 9/1997 cho tới nay, Bạn đã cho phép hàng hóa củaViệt Nam và Trung Quốc nhập khẩu vào Lào được giảm 50% mức thuế ưu đãi.

- Đối với hàng hóa của Lào vào Việt Nam: Tại Thoả thuậnCửa Lò 1998 Bạn đã đưa ra danh mục 6 nhóm mặt hàng (khoảng 38 mặt hàng cụ thể),đề nghị Ta giảm 50% thuế nhập khẩu.

Thực hiện Quyết định số 181/1998/QĐ .TTg ngày21/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thương mại đã cùng các Bộ liên quan banhành Thông tư liên tịch số 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ ngày 22/6/1999, cho phépgiảm thuế với một số mặt hàng nhưng các mặt hàng này chủ yếu thuế suất nhậpkhẩu bằng 0%.

Căn cứ Văn bản số 2252/VPCP-QHQT ngày 6/5/2000 của Vănphòng Chính phủ, Bộ Thương mại đã trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính để chuẩn bịthông tư liên tịch hướng dẫn việc miễn giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa của Lào;Tuy vậy, văn bản chưa ban hành được do vướng mắc ở khâu xác nhận xuất xứ củahàng hóa do Ta chưa trao đổi với Bạn tại Thoả thuận Cửa Lò 1998.

Ngày 20/9/2000, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4003/VPCP-QHQT giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộcó liên quan sớm trình Chính phủ các biện pháp khả thi về xác nhận xuất xứ hànghóa sản xuất tại Lào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Lào nhập khẩuvào Việt Nam. Bộ Thương mại đã lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan và đã tổnghợp báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Công văn số 4882/TM-CATBD ngày07/11/2000 và Công văn số 5171/TM-CATBD ngày 24/11/2000 gửi Văn phòng Chính phủđể xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc giảm thuế cho hàng hóa của Lào vàoViệt Nam. Tuy vậy, đến nay Bộ Thương mại vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo củaVăn phòng Chính phủ.

Để khuyến khích doanh nghiệp trao đổi hàng hóa với Làotạo điều kiện cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước và để tương xứng vớinhững ưu đãi mà bạn đã dành cho Ta, Bộ Thương mại xin kiến nghị Thủ tướng Chínhphủ cho phép giảm 50% thuế nhập khẩu cho hàng hóa của Lào vào Việt Nam theo cácphương án như sau:

Phương án 1: Giảm 50% thuế nhập khẩu cho hàng Lào nhậpkhẩu vào Việt Nam như Lào đã giảm cho hàng của Việt Nam nhập khẩu vào Lào:

Tính riêng năm 1999 và năm 2000 với kim ngạch nhập khẩutừ Việt Nam là 164 triệu USD/1999 và 66 triệu USD/2000, việc giảm 50% thuế nhậpkhẩu cho khối lượng hàng hóa đó đã là khoản 22 triệu USD. (Xin xem phụ lục 1đính kèm).

Phương án này nếu được thực hiện thì thương xứng vớiưu đãi Bạn đã dành cho Ta nhưng Ta gặp khó khăn trong việc quản lý, có thể hàngcủa Thái Lan hoặc hàng của nước khác lẫn lộn với hàng hóa của Lào để hưởng ưuđãi.

Phương án 2: Giảm 50% thuế nhập khẩu hàng hóa theo danhmục Bạn đề nghị Tại Thoả thuận Cửa Lò 1998. Với danh mục và số lượng như Bạnyêu cầu năm 2000 thì khoản giảm thuế của Ta khoảng 3 triệu USD (Xin xem phụ lục2 đính kèm). Với phương án này Ta có thể quản lý đối với về chủng loại cũng nhưsố lượng hàng của Lào nhập khẩu vào Việt Nam, khuyến khích Bạn phát triển mộtsố mặt hàng công nghiệp của Bạn, hạn chế được hàng Thái Lan hoặc hàng nước kháclẫn lộn với hàng của Lào để hưởng ưu đãi.

Phương án 3: Ta có thể giảm 50% thuế nhập khẩu cho hàngnông, lâm sản của Lào, với phương án này phần giảm thuế của Ta không lớn, dohàng nông, lâm sản của Bạn không nhiều, thuế suất thuế nhập khẩu không cao; nếuáp dụng phương án này thì có khả năng bạn cũng sẽ xem xét lại việc Bạn đã giảm50% thuế cho tất cả hàng hóa của Ta.

Theo ý kiến của Bộ Thương mại, việc áp dụng phương án2 sẽ đặt được hiệu quả hơn các phương án khác do đó Bộ Thương mại kiến nghị Thủtướng Chính phủ cho giảm 50% thuế nhập khẩu đối với những mặt hàng và số lượnghàng như đề nghị của Bạn tại Thoả thuận Cửa Lò. (Trừ xe máy, bia, thuốc lá đượcquy định riêng).

2. Việc mở cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của Làotại Việt Nam:

Lào đã cho Việt Nam mượn 4 địa điểm bán và giới thiệusản phẩm của Việt Nam tại Lào. Bạn mong muốn bước đầu mở 1 cửa hàng bán và giớithiệu hàng hóa của Lào tại Hà Nội nhưng chưa thực hiện được. Nguyên nhân:

- Doanh nghiệp đối tác Việt Nam không có địa điểm ởHà Nội nên không thể cho Bạn mượn được.

- Giá đất ở Hà Nội cao gấp nhiều lần so với giá đấttại Viêng chăn (Trung bình từ 10-20 lần) doanh nghiệp của Bạn không có khả năngtự trang trải.

Xét ý nghĩa chính trị của việc mở cửa hàng của Lào tạiHà Nội, đồng thời cũng muốn tương xứng với những ưu đãi Bạn đã dành cho các cửahàng của Ta mở ở Lào, Bộ Thương mại đã đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nộicho Bạn thuê một địa điểm, miễn phí trong một năm đầu, nhưng Uỷ ban nhân dânThành phố Hà Nội không thu xếp được với lý do các doanh nghiệp hiện nay đều làcác đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập tự chịu lỗ, lãi nên phải thu một mức nhấtđịnh để bù các chi phí.

Bộ Thương mại và Du lịch Lào rất tha thiết có một cửahàng bán hàng Lào tại Hà Nội. Cửa hàng này vừa có ý nghĩa chính trị vừa có ýnghĩa kinh tế, sẽ bán được một số mặt hàng của Lào mà Chính phủ Ta đã cho phépnhư bia, thuốc lá Lào...

Để có thể mở được một cửa hàng bán hàng hóa của Làotại Hà Nội với những ý nghĩa nêu trên, Bộ Thương mại kiến nghị Thủ tướng Chính phủcho phép trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm cho Lào khoản tiền từ 120-150triệu đồng trong năm 2001 để giúp Lào mở một cửa hàng tại Hà Nội.

Bộ Thương mại báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xin ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề nêu trên.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu