ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 997/UBND-PCNC
Về ngăn chặn nguy cơ gây cháy nổ do đốt thả đèn trời và sử dụng các loại pháo

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Lãnh đạo Sở-ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận-huyện;
- Ban quản lý các KCX-KCN thành phố;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn thànhphố tuy có giảm về số vụ và thiệt hại, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụcháy xảy ra còn nhiều và thiệt hại về người và tài sản còn nghiêm trọng. Nguyênnhân gây cháy nổ, chủ yếu do chạm, chập điện gây ra. Tuy một số ngành, địaphương đã có quan tâm cải tạo lại mạng lưới, hệ thống điện tại một số cơ sở,khu dân cư, nhưng chưa nhiều, chưa đáp ứng so với thực trạng và yêu cầu chung.Gần đây lại xuất hiện và nổi lên một số nguyên nhân khác cũng gây ra nguy cơcháy, nổ rất nghiêm trọng, làm tăng thêm nguy cơ không đảm bảo an toàn phòngcháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Đáng lo ngại hơn, nguy cơ đó chưa đượcngười dân quan tâm cảnh giác, đó là: việc đốt thả đèn trời cho bay lên khôngphận; đốt pháo hoa, múa lửa tại các vũ trường, quán bar, nhà hàng, nhà caotầng. Tuy hành vi này chưa gây thiệt hại ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đã gâyra 10 vụ cháy trong cả nước (Tết Kỷ sửu 2009) thiệt hại 6000m2 rừng, làm têliệt 172 trạm biến áp hạ thế, gây nguy hiểm cho Tổng kho xăng dầu Thượng Lý(Hải Phòng) và Chánh Mỹ (Bình Dương). Ở nước ngoài, do đốt pháo hoa gây cháy:sân khấu ca nhạc Vũ Vương (Quảng Đông, Trung Quốc) làm chết 43 người, bị thương88 người; hộp đêm Santika Bangkok (Thái Lan) làm chết 61 người, bị thương 200người…

Để chủ động phòng ngừa và hạn chế tối đa các nguy cơ gâycháy từ những hành vi đốt các loại pháo, múa lửa và đốt thả đèn trời trên địabàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trungương đóng trên địa bàn thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, theo chức năng nhiệm vụ của mình, khẩntrương tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sau đây:

1. Quản lý hoạt động sản xuất, vận chuyển, kinh doanh vàviệc đốt thả đèn trời:

a) Kịp thời kiểm tra, quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở (cánhân, hộ gia đình, hộ tập thể; tổ dân phố, tổ nhân dân và các tổ chức đoàn thểtự quản khác ở cơ sở) các cá nhân, tổ chức trong việc sản xuất, mua bán, vậnchuyển đèn trời trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kiên quyết ngăn chặn cáchoạt động đốt thả đèn trời trong mọi trường hợp. Trước mắt vận động, giáo dục,thuyết phục để người dân, cán bộ - công chức - viên chức tự giác chấp hành,nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

b) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… có hoạt động, kinhdoanh, dịch vụ liên quan đến xăng dầu, khí đốt và các loại hóa chất, bông vảisợi, điện lực, bưu chính, viễn thông, các loại rừng và các cơ sở sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ có nhiều nguy cơ cháy nổ khác; cần tăng cường tổ chức công tác tựbảo vệ, tuần tra, canh gác; trường hợp phát hiện có đèn trời, phải chủ động tổchức ứng phó, ngăn chặn hiệu quả từ xa với khoảng cách đảm bảo an toàn, trườnghợp đến gần phải có biện pháp tích cực xử lý theo phương án chữa cháy cao nhất;kiên quyết ngăn ngừa thiệt hại do cháy gây ra. Chú trọng các cơ quan, đơn vị,doanh nghiệp trong tổng kho xăng dầu, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu côngnghệ cao, các khu rừng…

c) Các lực lượng công an, quân đội, quản lý thị trường… tăngcường công tác kiểm tra, kiểm soát theo chức năng mỗi ngành và phối hợp thườngxuyên, chặt chẽ, giữa các ngành liên quan để phát huy cao nhất về chuyên môn, nhằmphát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và sử dụngđèn trời không theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật cóliên quan trên địa bàn thành phố. Làm rõ tính chất từng vụ việc vi phạm, cảnhgiác, phát hiện âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu, lợi dụng đốt thả đèn trời để nhằmmục đích phá hoại.

d) Giao Sở - ngành thành phố:

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở -ngành
liên quan, thống nhất nội dung, có văn bản kiến nghị Bộ chuyên ngành
sớm quy định cụ thể về việc đốt thả đèn trời, bảo đảm tuân thủ nghiêm hệ thốngpháp luật của Nhà nước và đáp ứng với yêu cầu công tác phòng chống cháy nổ.

- Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy chủ trì, phối hợp SởTư pháp và sở - ngành liên quan khác, rà soát hệ thống văn bản quy phạm phápluật của thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương ban hành mớihoặc ban hành bổ sung văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc đốt thả đèntrời trên địa bàn thành phố.

Trước mắt, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy phối hợp SởTư pháp và các cơ quan báo, đài thành phố; các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dânquận - huyện, phường - xã - thị trấn; tổ chức liên tục, đa dạng, nhiều đợttuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ - công nhân - viênchức (trong từng tổ dân phố, cơ quan, xí nghiệp, trường học… ) về những nguy cơ,thiệt hại về người và tài sản, kể cả tác hại của các vụ cháy lớn gây ngưng trệvề kinh doanh, sản xuất, ô nhiễm nghiêm trọng về môi trường do việc đốt thảđèn trời gây ra.

2. Quản lý hoạt động sản xuất, vận chuyển, kinh doanh và việcđốt pháo hoa, múa lửa:

a) Đối với chủ cơ sở vũ trường, quán bar, nhà hàng, nhà caotầng:

- Xây dựng, bổ sung quy chế, nội qui bảo vệ cơ quan, phòngcháy chữa cháy, qua đó quy định rõ: Tuyệt đối không sử dụng ngọn lửa trần đểphục vụ biểu diễn. Trong trường hợp thực sự có nhu cầu phục vụ, phải có phươngán phòng cháy chữa cháy cụ thể, phù hợp, hiệu quả và phải được cơ quan chứcnăng có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

- Nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về cấm tàngtrữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng các loại pháo nổ, pháo hoa, pháo sáng và cácloại pháo biến tướng khác.

- Thường xuyên tự kiểm tra chặt chẽ về điều kiện an toàn củacác hệ thống: điện, thoát nạn, thông gió, hút khói… đảm bảo đúng theo tiêuchuẩn đã được quy định.

b) Các sở - ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

 Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi viphạm về sử dụng ngọn lửa trần để phục vụ biểu diễn; tàng trữ, mua bán, vậnchuyển và sử dụng các loại pháo nổ, pháo hoa, pháo sáng và các loại pháo biếntướng khác… tại các cơ sở vũ trường, quán bar, nhà hàng, nhà cao tầng. Nơi nàoxảy ra vi phạm phải làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trực tiếp quản lýđể xử lý nghiêm minh, kể cả biện pháp tạm đình chỉ hoặc rút giấy phép kinhdoanh của cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thànhphố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân cóliên quan, thực hiện nghiêm các nội dung công tác tại Công văn này và có báocáo kết quả về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định chung ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam TP;
- Các đoàn thể Thành phố;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- Viện kiểm soát nhân dân TP;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên, Trung tâm;
- Lưu: VT, (NC-P) P.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín