Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4900 TCT/NV4 NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH LỆ PHÍTRƯỚC BẠ

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Báo Tuổi trẻ ngày 15/11/2001, bài "Thu hàng trăm tỷ đồngtiền thuế từ mức chuẩn ảo" đã nêu việc Chi cục Thuế huyện Xuân Lộc Cục thuếtỉnh Đồng Nai đã tính lệ phí chức bạ xe máy Trung Quốc theo mức giá cao hơn giámua thực tế.

Tổng cục thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai:

- Kiểm tra tình hình thực tế và báo cáo Tổng cục Thuế về sựviệc Báo Tuổi trẻ đã nêu trên.

- Tổ chức thu lệ phí trước bạ đúng quy định, bảo đảm giátính lệ phí trước bạ phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm thu lệ phítrước bạ. Trường hợp giá cả thị trường có biến động (tăng hoặc giảm) thì CụcThuế phải kịp thời trình UBND tỉnh sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ cho phù hợpvới thực tế, tránh lạm thu lệ phí trước bạ, xâm hại đến quyền lợi của đối tượngnộp lệ phí trước bạ. Khi đối tượng yêu cầu thì cán bộ thuế phải có thái độ đúngmực, hướng dẫn giải thích tận tình, chu đáo, đúng pháp luật.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai báo cáo tình hình thực tế bàibáo đã nêu trên về Tổng cục Thuế trước ngày 10/12/2001.