Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 241/TCHQ-GSQL
NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG XE Ô TÔ

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược công hàm của một số tổ chức, cá nhân là đối tượng được hưởng quyền ưu đãimiễn trừ ngoại giao về việc làm thủ tục chuyển nhượng xe ôtô tạm nhập được miễnthuế. Trong khi chờ sửa Thông tư 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cụcHải quan quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ôtô, xe gắn máy của các đốitượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Chủ xe có thể làm thủ tục hải quan để chuyển nhượng xe ởbất cứ đơn vị Hải quan nào và phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của phápluật về thủ tục hải quan, các loại thuế phải nộp, giám định chất lượng còn lạicủa xe...

2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép tạm nhậpthực hiện việc cấp giấy phép chuyển nhượng xe theo quy định tại Thông tư02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan.

3. Các quy định khác thực hiện theo quy định tại02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001.

Quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, đề nghị Cụctrưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan (Vụ Giámsát Quản lý) để có chỉ đạo.