Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CỤCQUẢN LÝ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
SỐ 92/QLN NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 1982

Kính gửi : Sở Nhà đấtHà Nội

Tiếp theo Công văn số703-CS ngày 23/7/1982 của Sở hỏi về chính sách đối với nhà vắng chủ, sau khinghiên cứu Cục quản lý nhà và công trình đô thị Bộ xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với những đơn thư của chủ nhà xin lại nhà, xin thừa kế,uỷ quyền quản lý nhà vắng chủ, Bộ xây dựng đã có Văn bản số 581-BXD-QLN ngày28/5/1982 gửi các Sở, Ty về nghiên cứu vận dụng giải quyết.

Riêng đối với một số trường hợp sở nêu lên trong công văn703-CS trong khi chờ chính sách toàn diện đối với nhà vắng chủ thì căn cứ tinhthần văn bản hướng dẫn của Bộ và thực tế tình hình nhà cửa ở địa phương mànghiên cứu vận dụng giải quyết như:

1) Nhà của chủ đã vào Nam trước năm 1954 có người ở lại quảnlý hợp pháp, nhưng sau đó người quản lý đã làm đơn giao nhà cho Nhà nước quảnlý cho thuê thì nay Nhà nước tiếp tục quản lý nhà đó. Khi nào chủ trở về và cónhu cầu về nhà ở, Nhà nước sẽ xét giải quyết đối với chủ nhà.

Trường hợp chủ nhà vào Nam trước năm 1954 đã uỷ quyền cho bốmẹ hoặc con quản lý nhà của họ lâu nay, gần đây sau ngày miền Nam hoàn toàngiải phóng (30/4/1975) người quản lý nhà chết, thân nhân của chủ nhà và ngườithuê tranh chấp quyền quản lý sử dụng nên thành phố tạm thời quản lý nhà đó(không thuộc diện nhà vắng chủ). Nay chủ nhà là người lương thiện, có đơn xinlại nhà thì đề nghị Sở xem xét giải quyết như tinh thần Công văn số 80-BXD ngày29/6/1982 của Bộ đã gửi UBND thành phố và sở.

2) Chủ nhà đi kháng chiến hoặc tản cư ra vùng tự do làm ănsinh sống (không thuộc diện có nhà cải tạo hay xử lý). Nay chủ được trở về cưtrú làm ăn tại Hà Nội. Nếu không có nhà ở hoặc chưa được phân phối nhà của nhànước thì xét từng trường hợp, giao lại quyền sở hữu nhà cho họ, hoặc sắp xếpcho chủ một diện tích nhà khác để ở, tránh gây sáo trộn, trở ngại đến sinh hoạtcủa những người đang ở trong nhà đó.

3) Chủ sở hữu vào Nam công tác kháng chiến và đã cư trú làmăn sinh sống ở các tỉnh, thành miền Nam không trở về Hà Nội nữa, nay có đơn xinlại nhà, xin cho thừa kế, uỷ quyền quản lý nhà cửa của họ ở tại Hà Nội.

Nói chung chờ chính sách cụ thể sẽ giải quyết. Trừ trườnghợp đặc biệt ưu tiên, ưu đãi (như người có nhiều cống hiến cho cách mạng vàhoàn cảnh kinh tế khó khăn ...) thì lập hồ sơ trình UBND thành phố xét giảiquyết.

Đề nghị sở nghiên cứu xem xét từng trường hợp cụ thể báo cáoUBND thành phố xét giải quyết và giải thích cho đương sự biết.