Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4282 TCT/CS NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT 0%ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 1134/CT-NV ngày 04/10/2001 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc áp dụng thuế suấtthuế giá trị gia tăng 0% đối với hàng hoá xuất khẩu, Tổng cục thuế có ý kiếnnhư sau:

1. Tại điểm 1.1 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định: "Hàng hoá xuất khẩu được ápdụng thuế suất 0% phải có các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đãxuất khẩu, cụ thể sau đây:

- Hợp đồng bán hàng hoá… ký với nước ngoài,…

- Hoá đơn GTGT bán hàng hoặc xuất trả hàng gia công cho nướcngoài, doanh nghiệp chế xuất và cho các đối tượng khác được xác định như xuấtkhẩu theo quy định của Chính phủ.

- Chứng từ thanh toán tiền hoặc chứng từ xác nhận thanh toáncủa khách hàng nước ngoài hoặc doanh nghiệp chế xuất.

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận hàng đãxuất khẩu của cơ quan hải quan…".

Theo quy định trên thì các hộ kinh doanh cá thể, nộp thuếtheo phương pháp trực tiếp (sử dụng hoá đơn bán hàng) không có hoá đơn GTGT bánhàng cho khách hàng nước ngoài, không đủ điều kiện được áp dụng thuế suất 0%.

2. Các cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừthuế xuất khẩu hàng hoá (kể cả xuất khẩu tiểu ngạch) có đủ các hồ sơ, chứng từtheo quy định nêu trên đều được áp dụng thuế suất 0%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.