Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 7352 TC/TCT NGÀY 3 THÁNG 8 NĂM 2001
VỀ VIỆC CHƯA THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ HÀNG HÓA XNK

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 637/THVN ngày 13/7/2001 của Đài truyền hình Việt Nam kiến nghị xinđược kéo dài thời hạn nộp thuế GTGT đối với các Công ty trúng thầu nhập khẩucung cấp máy móc thiết bị cho các dự án của các Đài phát thanh, truyền hình địaphương. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho các Đài phát thanh, truyền hình hoạtđộng theo đúng kế hoạch, trong khi chờ cơ chế xử lý về thuế GTGT đối với ngànhPhát thanh, Truyền hình, Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo hảiquan các địa phương chưa thực hiện cưỡng chế hợp đồng xuất nhập khẩu của cácCông ty nhập khẩu hoặc được ủy thác nhập khẩu hoặc trúng thầu nhập khẩu còn nợthuế GTGT ở khâu nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tảichuyên dùng loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định của Đàiphát thanh, Đài truyền hình có hợp đồng nhập khẩu ký trước ngày 1/12/2000.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan được biết vàthực hiện.