Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 584/TCHQ-GSQL
NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 1999 VỀ VIỆC CHỨNG THƯ
GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của Hảiquan một số tỉnh, thành phố trong thời gian qua đã phát sinh nhiều trường hợpmột mặt hàng nhưng mỗi tổ chức giám định hàng hoá lại có một kết quả giám địnhkhác nhau. Trong khi Tổng cục đang tổng hợp báo cáo Chính phủ để kiến nghịChính phủ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong Hải quan do công tác giámđịnh hàng hoá xuất nhập khẩu, đềnghị lãnh đạo Cục Hải quan các tỉnh,thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạm thời thực hiện như sau:

1. Khi chủ hàng nộp các Chứng thư giám định chất lượng hànghoá xuất nhập khẩu, hải quan phải tiếp nhận để xác định tính hợp lệ, hợp phápcủa Chứng thư giám định. Trường hợp xác định được cơ quan cấp Chứng thư giámđịnh không có đủ tư cách pháp nhân hoặc không được phép hoạt động nhưng vẫnhoạt động thì không chấp nhận chứng thư giám định đó và lập biên bản giữ lại đểgiải quyết xử lý sau.

2. Những trường hợp cơ quan giám định có giấy phép hoạt độnggiám định hợp pháp nhưng xét thấy cơ quan giám định này không đủ điều kiện vềđội ngũ cán bộ chuyên môn, phương tiện kỹ thuật và kết quả giám định không đúngvới thực tế hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu thì hải quan yêu cầu chủhàng phải giám định lại. Nơi hải quan chỉ định trưng cầu giám định lại là mộttrong các Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng I, II, III thuộc Tổng cụcTiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc VINACONTROL. Kết quả giám định lại nếu phùhợp với thực tế hàng hoá liên quan thì lãnh đạo hải quan cửa khẩu xem xét giảiquyết.

3. Đối với những lô hàng đã qua 2-3 nơi giám định lại theochỉ định của hải quan nhưng kết quả vẫn khác nhau thì báo cáo Cục trưởng Hảiquan tỉnh, thành phố quyết định trên cơ sở kết quả của cơ quan giám định nàoxét thấy không gây thất thu thuế cho Ngân sách Nhà nước theo Luật thuế hiệnhành hoặc không gây tác hại cho các công trình, nhà máy, môi trường, môisinh.... theo các quy định của nhà nước hoặc các quy định quản lý chuyên ngành.

4. Trừ các mặt hàng theo quy định bắt buộc phải kiểm tra nhànước về chất lượng, trong quá trình làm thủ tục hải quan, cán bộ hải quan phảitự kiểm tra, tự xác định chủng loại, số lượng, chất lượng, quy cách, giá trịhàng hoá để ghi kết quả kiểm hoá là chính. Những trường hợp nghi ngờ, nhữngtrường hợp đó phải thông qua máy móc kỹ thuật mới xác định chính xác thì mớiyêu cầu hàng phải qua giám định. Không yêu cầu giám định tràn lan hoặc bất cứtrường hợp nào ãung phải qua giám định; không lấy kết quả giám định của cơ quangiám định để làm căn cứ ghi kết quả kiểm hoá hàng xuất nhập khẩu.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chứcchỉ đạo cụ thể cho từng đơn vị hải quan trực thuộc thực hiện.