Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 3533/TCHQ-GSQL
NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC MẪU C/O EUR NO.1

Kínhgửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 2703/TM-XNK ngày19/7/2000 của Bộ Thương mại thông báo mẫu EUR no.1 là giấy chứng nhận xuất xứ(C/O) của các nước EU cấp cho hàng hoá xuất khẩu sang các nước được hưởng chếđộ ưu đãi thuế quan trong đó có Việt Nam. Theo thư của EU gửi kèm công vănthông báo trên, cơ quan có thẩm quyền cấp EUR no.1 là cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phốthực hiện thông báo trên khi làm thủ tục đối với các trường hợp doanh nghiệpnộp giấy EUR no.1.