Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4804/TCHQ-KTTT
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM THỦ TỤC

Kính gửi: - Các cục Hải quan tỉnh, thành phố

Sau một thời gian thựchiện Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998; số 120/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của liên Bộ Tài chính - Công nghiệp -Tổng cục Hải quan về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ lệ nội địahoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử và Côngvăn số 150/TCHQ-KTTT ngày 9/1/2001 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thu thuếnhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đã phát sinh một số vướng mắc.

Tổng cục Hải quan nhậnđược phản ánh của một số doanh nghiệp và các đơn vị đề nghị được đăng ký tờkhai làm thủ tục nhập khẩu tại nhiều cửa khẩu. Ngày 15/6/2001, Tổng cục Hảiquan đã có fax số 251/GQ1 gửi các đơn vị, nay Tổng cục hướng dẫn thêm như sau:

Đối với những lô hàng bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy đăng kýthực hiện tính thuế theo tỷ lệ nội địa hoá thì Tổng cục Hải quan đồng ý chophép đăng ký tờ khai làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu nơi hàng tới Việt Namhoặc phải làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan nơi đặt dây chuyền lắp rápmà Doanh nghiệp đã đăng ký với Bộ Công nghiệp.

Công văn này thay thế nội dung nêu điểm 1, mục 2, phần IV vềviệc đăng ký tờ khai làm thủ tục nhập khẩu tại Công văn số 150 TCHQ-KTTT ngày9/1/2001.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.