Công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 5906/VPCP-KTTH
NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU GẠO

Kính gửi: - Bộ Thương mại,

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,

- Bộ Tài chính,

- Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - I Rắc,

- Hiệp hội lương thực Việt Nam.

Sau khi xem xét báocáo và một số kiến nghị của Bộ Thương mại tại Công văn số 2824-TM/XNK ngày 20tháng 11 năm 2001, về tình hình xuất khẩu gạo năm 2001 và đầu năm 2002, Phó thủtướng Nguyễn Công Tạn thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao cho Bộ Thương mại làm việc với các doanh nghiệp đượcgiao chỉ tiêu xuất khẩu gạo cho I Rắc xác định số lượng gạo có khả năng giaotheo hợp đồng đã ký với phía bạn; những đơn vị không có khả năng thực hiện đượcchỉ tiêu đã được giao thì Bộ Thương mại giao cho đơn vị khác thực hiện.

Trường hợp không có đủ gạo để giao theo hợp đồng đã ký thìgiao Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - I Rắc trao đổi với phía bạn để giãntiến độ giao hàng theo tình hình thực tế hoặc quyết định việc mua gạo của nướckhác để thực hiện hợp đồng, nếu phía I Rắc không đồng ý giãn tiến độ giao hàng.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đánh giátình hình sản xuất các vụ lúa 2001-2002 để hướng dẫn các tỉnh chủ động bố trínguồn hàng xuất khẩu gạo trong năm 2002.

3. Bộ Tài chính khẩn trương thanh toán các lô gạo đã đượcgiao cho Cu Ba trong quý II năm 2001 để giảm lãi vay ngân hàng cho các doanhnghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan liên quanbiết, thực hiện.