CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 1351
NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1992 VỀ VIỆC GIÁM ĐỊNH
THƯƠNG TẬT Đà XẾP VĨNH VIỄN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

các tỉnh, thành phố

Thi hành Nghị định số 236/HĐBT , ngày 18/9/1985 của Hội đồngbộ trưởng. Ngày 27/11/1985 Liên Bộ Y tế - Thương binh và xã hội đã ban hànhThông tư số 32/TT-LB quy định về tiêu chuẩn thương tật 4 hạng (mới).

Để giải quyết một số trường hợp xem xét có thể nâng hạngtheo bản tiêu chuẩn thương tật mới; ngày 15/2/1986 Bộ Thương binh và xã hội đãcó văn bản số 35/TBXH phân cấp cho các Sở Lao động - Thương binh và xã hội giớithiệu anh chị em khám phúc quyết tại Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố.Sau một thời gian thực hiện, ngày 11/2/1988 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđã ra Thông tư số 03/LĐTBXH-TBLS quy định "Việc giải quyết giám định ở Hộiđồng y khoa tỉnh, thành phố đối với những thương binh, người hưởng chính sáchnhư Thương binh đã được xếp hạng thương tật vĩnh viễn và những người có tỷ lệthương tật 21% là không hợp lệ. Riêng một số trường hợp có hạng thương tật giápranh mà có vết thương được nâng tỷ lệ theo tiêu chuẩn thương tật 4 hạng mớinhư: mù mắt, cụt chi.... đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hộiđồng giám định y khoa Trung ương phân cấp thì cũng phải giải quyết gọn và kếtthúc vào quý I/1988. Các sở gửi quyết định điều chỉnh hạng thương tật về Bộ đểlưu vào hồ sơ".

Theo quy định trên nhiều địa phương đã tập trung chỉ đạothực hiện nghiên cứu và từ tháng 4/1988 trở đi đã duy trì về nề nếp giới thiệukhám phúc quyết tại Hội đồng giám định y khoa Trung ương nhưng thương binh đãxếp hạng thương tật vĩnh viễn, song qua kiểm tra, và thanh tra ở Vĩnh Phú, HảiPhòng và nắm tình hình ở một số địa phương đã có hàng trăm trường hợp giám địnhkhông đúng thủ tục, quyền hạn theo quy định, gây nêu sự bất bình trong nhândân, phản ứng trong các đối tượng chính sách. Cụ thể là Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội vẫn giới thiệu và Hội đồng Giám định y khoa địa phương vẫn khámphúc quyết những trường hợp lẽ ra thuộc thẩm quyền của Hội đồng giám định ykhoa Trung ương, một số trường hợp địa phương tự ý giám định lại tới 2, 3 lần,một số trường hợp đã giám định ở Trung ương nhưng địa phương lại khám phúcquyết để nâng hạng. Nghiêm trọng hơn là có trường hợp không qua giám định nhưngvẫn được nâng hạng thương tật. Bên cạnh việc giám định cho thương binh, có địaphương còn tự ý khám để chuyển hạng bệnh binh hạng 1/3 mà không có ý kiến củaHội đồng giám định y khoa Trung ương.

Để khắc phục việc làm không đúng trên đây, Bộ lưu ý các sởLao động - Thương binh và Xã hội.

1. Chấm dứt ngay việc giới thiệu những thương binh, ngườihưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật đã xếp hạng vĩnh viễn vàngười có tỷ lệ thương tật dưới 21% đến giám định ở Hội đồng giám định y khoatỉnh, thành phố. Những trường hợp thoả đáng cần được khám lại thì Sở xem xét,giới thiệu anh chị em khám phúc quyết tại Hội đồng giám định y khoa Trung ương;nếu có trường hợp cá biệt không đến Hội đồng giám định y khoa Trung ương được thìSở thống nhất với Hội đồng giám định y khoa cùng cấp báo cáo cụ thể về Bộ vàHội đồng giám định y khoa Trung ương.

2. Phối hợp với Hội đồng giám định y khoa Tỉnh, thành phốsoát xét lại toàn bộ những trường hợp đã giám định thương tật từ tháng 4/1988đến nay, lập danh sách (theo mẫu đính kèm văn bản này) những thương binh đã xếphạng thương tật vĩnh viễn và những thương binh có tỷ lệ thương tật dưới 21% màsở đã giới thiệu giám định tại Hội đồng giám định y khoa địa phương báo cáo vềBộ (Vụ Thương binh liệt sỹ) trước ngày 31/8/1992. Địa phương nào không có hiệntượng này thì phản ảnh ngay về Bộ biết.

3. Bộ nhắc lại các địa phương không giám định chuyển lênhạng đối với bệnh binh. Sau khi giám định lại nếu có trường hợp đặc biệt mà mấtsức từ 81% trở lên do bệnh cũ tái phát thì cũng được Hội đồng giám định y khoaTrung ương xem xét và hướng dẫn cụ thể.