Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 3595/TCHQ-GSQL
NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC GỬI CAO SU Ở
KHO NGOẠI QUAN TẠI UCRAINA

Kính gửi: Cục hải quan các Tỉnh, Thành phố

Ngày 26/7/2001, Vănphòng Chính phủ có công văn số 3304/VPCP- KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm về việc tổng công ty' cao su Việt Nam đưa sản phẩmcao su sang gửi kho ngoại quan ở nước ngoài để tìm hiểu cơ hội xuất khẩu và yêucầu các cơ quan có liên quan có hướng dẫn cụ thể.

Ngày 26/7/2001, Thủtướng Chính phủ cũng có Quyết định số 908/QĐ-TTg về các biện pháp đẩy mạnh xuấtkhẩu, quản lý nhập khẩu trong 6 tháng cuối năm 2001, trong đó tại Điểm 6 có quyđịnh:"Đối với hàng xuất khẩu, không nhất thiết phải quy định thương nhânxuất trình hợp đồng ngoại thương khi làm thủ tục hải quan".

Để thực hiện sự chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại 02 văn bản trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫnmột số điểm sau về thủ tục hải quan đối với cao su đưa sang gửi kho ngoại quanở Ucraina như sau:

1. Thủ lục hải quan để đưa lô hàng sản phẩm cao su sang gửikho ngoại quan ở Ucraina được thực hiện bình thường như đối với một lô hàngxuất khẩu.

2. Riêng hợp đồng thương mại trong bộ hồ sơ nộp cho hải quanđược thay thế bằng hợp đổng thuê kho ngoại quan và doanh nghiệp phải nộp mộtlán, bản chính khi làm thủ tục hải quan cho lô hàng sản phẩm cao su đầu tiênxuất khẩu. Các lần sau doanh nghiệp không phải nộp hợp đồng thuê kho ngoại quannữa nhưng doanh nghiệp đã đăng ký làm thủ tục hải quan ở đâu thì phải làm thủtục hải quan tại đó cho đến hết số lượng cao su trong hợp đồng thuê kho ngoạiquan. Doanh nghiệp có thể đăng ký tờ khai 1 lần theo quy định tại Quyết định số 01/2001/QĐ ~TCHQ ngày 03/01/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việcban hành Quy chế tạm thời đăng ký tờ khai một lần trong quy trình làm thủ tụchải quan.

3. Trong ô: "người nhập khẩu" của Tờ khai hải quanđối với hàng xuất khẩu, doanh nghiệp khai là hàng đưa gửi kho ngoại quan ởUcraina, tên và địa chỉ của kho ngoại quan này.

4. Nếu vì một lý do nào đó, sản phẩm cao su đã đưa sang gửikho ngoại quan ở Ucraina nhưng không bán được phải tái nhập thì doanh nghiệpphải làm thủ tục hải quan cho lô hàng tái nhập tại đơn vị hải quan đã làm thủtục hải quan xuất khẩu cho lô hàng cao su.

Yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức triển khaivà hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện. Nếu có vướng mắc thì báo cáo về Tổng cụcHải quan xin ý kiến chỉ đạo.