CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4746/TCHQ - KTTT
NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC HOÀN TRẢ TIỀN THU
CHÊNH LỆCH GIÁ DO SAI SÓT TRONG TÍNH TOÁN

Kính gửi: Cục Hải quancác tỉnh, thành phố

Trong quá trình thực hiện thu chênh lệch giá (phụ thu), theosự phản ánh của hải quan một số địa phương và khiếu nại của doanh nghiệp, phátsinh yêu cầu hoàn lại các khoản thu chênh lệch giá đã nộp.

Tổng cục Hải quan đã đề nghị Bộ Tài chính, Ban Vật giá Chínhphủ chỉ đạo giải quyết việc này. Sau đó theo đề nghị của Bộ Tài chính, Vănphòng Chính phủ đã có công văn số 4093/VPCP-KTTT ngày 25/9/2000 nêu rõ:"Việc thu một phần chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu chỉ thực hiện khiphát sinh chênh lệch giá quá lớn, không có chênh lệch giá thì không thu, vì vậykhông quy định cơ chế miễn giảm, hoàn lại khoản chênh lệch giá đã thu".

Như vậy theo chỉ đạo này, các khoản thu chênh lệch giá đãthu là không được thực hiện việc hoàn trả".

Riêng đối với các trường hợp trong quá trình thực hiện dosai sót của doanh nghiệp khi tự tính thuế, tính chênh lệch giá phải nộp hoặc dohàng thực nhập khẩu ít hơn khai báo hoặc do được cơ quan hải quan điều chỉnh(giảm) giá tính thuế dẫn tới số thu chênh lệch giá phải nộp ít hơn số doanhnghiệp đã thực nộp vào Quỹ hỗ trợ xuất khẩu: Doanh nghiệp cần có công văn giảitrình cụ thể, có xác nhận của cơ quan hải quan và Kho bạc nơi nộp tiền, kèmtoàn bộ hồ sơ gửi về Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách Nhà nước) để được giải quyết.

Cục hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ vào công văn nàyhướng dẫn cho các doanh nghiệp thuộc diện trên thực hiện cho đúng. Các vướngmắc phát sinh gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu)để được giải quyết kịp thời.