CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 5167 TCHQ/KTTT
NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC LINH KIỆN CKD, IKD
NHẬP KHẨU TỪ NHIỀU NGUỒN

Kính gửi: - Các Cục hải quan tỉnh, thành phố

Để tính thuế đối vớibộ linh kiện dạng CKD, IKD nhập khẩu từ các nguồn khác nhau. Tổng cục Hải quanhướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất như sau:

- Căn cứ Công văn số 4443TC/TCT ngày 26/10/2000 của Bộ Tàichính.

Trường hợp các doanh nghiệp được phép nhập khẩu bộ linh kiệndạng CKD, IKD của các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử,nhập khẩu các linh kiện, chi tiết dạng CKD, IKD của các sản phẩm, phụ tùng nàytừ các nguồn khác nhau, nhưng vẫn đảmbảo các điều kiện quy định của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, đượcáp dụng thuế suất thuế nhập khẩu của bộ linh kiện dạng CKD, IKD của các sảnphẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tửquy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiệnhành.

Các doanh nghiệp nhập khẩu bộ linh kiện dạng CKD, IKD củacác sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử từ các nguồn khácnhau, để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩucủa bộ linh kiện dạng CKD, IKD của các sản phẩm phụ tùng này quy địnhtại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, theo như quy định nêu trên, phải thựchiện đầy đủ các điều kiện sau:

1. Từng lô hàng trước khi nhập khẩu doanh nghiệp phải lậpbảng kê chi tiết, liệt kê cụ thể từng loại linh kiện theo từng chuyến, từngnước. Khi làm thủ tục nhập khẩu chuyến hàng đầu tiên thuộc lô hàng nhập khẩu từnhiều nguồn, ngoài những qui định chung về thủ tục Hải quan hiện hành, doanhnghiệp phải nộp toàn bộ các tài liệu này để cơ quan Hải quan theo dõi được liêntục, tránh nhầm lẫn, sai sót.

2. Doanh nghiệp phải đăng ký tờ khai nhập khẩu tại một cửakhẩu đối với toàn bộ các lô hàng linh kiện CKD, IKD nhập khẩu không đồng bộ.Trường hợp hàng về cửa khẩu khác thì làm thủ tục chuyển tiếp về cửa khẩu làmthủ tục đăng ký tờ khai để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục đăng ký tờ khai tiến hànhmở sổ theo dõi từng lô hàng nhập khẩu không đồng bộ trên cơ sở bảng đăng ký cácnguồn nhập khẩu bộ linh kiện của doanh nghiệp và căn cứ hàng thực nhập khẩu đốichiếu bản đăng ký để quyết toán nhập khẩu đồng bộ cho các lô hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các cơ quan đơn vị được biếtvà thực hiện.