Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3864 TCT/NV3 NGÀY 27 THÁNG 09 NĂM 2001
VỀ VIỆC Mà SỐ THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục thuế nhậnđược Công văn số SVME-01F 054/V ngày 06/09/2001 của Công ty TNHH Công nghệ caovề thiết bị Y tế SHIMADZU Việt Nam kiến nghị không thu thuế GTGT đối với hàngviện trợ nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 20, mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BCT ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT, thì:

Hàng hoá do Công ty TNHH Công nghệ cao về thiết bị Y tếSHIMADZU Việt Nam nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ký với Tổ chức Unicef tạiViệt Nam (tổ chức Unicef tại Việt Nam thay mặt Chính phủ Australia dùng tiềnviện trợ của Chính phủ Australia để thanh toán hợp đồng) dùng để viện trợ chocác đơn vị trong nước thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Hồ sơ để không thuthuế GTGT khâu nhập khẩu đối với trường hợp này gồm:

+ Thoả thuận viện trợ của Chính phủ Australia với Chính phủViệt Nam.

+ Văn bản của Chính phủ Australia về việc uỷ quyền cho Tổchức Unicef tại Việt Nam thay mặt Chính phủ Australia thực hiện viện trợ theocam kết giữa Chính phủ hai nước.

+ Hợp đồng mua bán ký giữa Tổ chức Unicef tại Việt Nam vàCông ty TNHH Công nghệ cao về thiết bị y tế SHIMADZU Việt Nam.

+ Giấy xác nhận hàng viện trợ của Bộ Tài chính

Tổng cục thuế có ý kiến để Tổng cục Hải quan được biết vàchỉ đạo thực hiện.