Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 11033 TC/TCT NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2001
VỀ VIỆC MIỄN PHẠT CHẬM NỘP

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 48/DAP /VP ngày 16/10/2001 của Công ty nông phẩm Đà Lạt về việc miễnphạt chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Vềvấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ; Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày22/12/1998 của Bộ Tài chính; công văn số 489/CP-KTTH ngày 4/6/2001 của Chínhphủ, điểm 2.4 Công văn số 8131 TC/TCT ngày 27/8/2001 của Bộ Tài chính: Bộ Tàichính đồng ý miễn tiền phạt chậm nộp thuế tương ứng với số tiền thuế đã nộp củacác lô hàng lon rỗng do Công ty nông phẩm Đà Lạt nhập khẩu để sản xuất hàngnhập khẩu do chất lượng không đạt phải tiêu huỷ.

Trường hợp doanhnghiệp thuộc đối tượng được miễn tiền phạt chậm nộp nhưng đã nộp vào ngân sáchsẽ không được hoàn lại.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan được biết vàthực hiện.