Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 11138 TC/TCT NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2001
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI MẶT HÀNG MÁY QUÉT MÀU VI TÍNH

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Công ty Điện tử Tân Long

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 1244/TCHQ-KTTT ngày 02/04/2001 của Tổng cục Hải quan về việc phânloại mã số thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng máy quét màu vi tính, Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

Về việc này, ngày 28/03/2001 Tổng cục thuế đã có Công văn số977 TCT/NV3 trả lời cụ thể cho đơn vị và có sao gửi cho Tổng cục Hải quan. NayBộ Tài chính xin nhắc lại:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (cóhiệu lực từ ngày 1/1/1999); Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của BộTài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuấtkhẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩucủa Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới; thì:

Mặt hàng máy quét màu vi tính sử dụng trong ngành in, thuộcnhóm 8471, mã số 84716000, có thuế suất thuế nhập khẩu 10% (mười phần trăm).

Bộ Tài chính trả lời để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện.