CÔNG VĂN

CỦA BỘCÔNG NGHIỆP SỐ 4380/CV-KHĐT NGÀY 15 THÁNG 12
NĂM 1997 VỀ VIỆC SẢN XUẤT XE ĐẠP TRONG NƯỚC
SAU KHI DÁN TEM XE ĐẠP NHẬP KHẨU

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất xe đạp

Nhà nước đã có Quyếtđịnh từ 01/12/1997 dán tem thuế đối với mặt hàng xe đạp nhập khẩu. Sau khiquyết định này được ban hành, giá xe đạp nhập khẩu trên thị trường đã tăngkhoảng 10-15% do mất cân đối về quan hệ cung - cầu. Để tránh tình trạng thươngnhân lợi dụng chủ trương của Nhà nước để tăng giá xe sau khi có quyết định dántem, Bộ Công nghiệp lưu ý các đơn vị sản xuất xe đạp một số điểm sau đây:

1. Số lượng xe đạp nhập khẩu chắc chắn sẽ giảm sau khi cóquyết định dán tem của Nhà nước. Việc cung ứng sản phẩm xe đạp để đáp ứng kịpthời nhu cầu của thị trường phần lớn sẽ do các nhà sản xuất xe đạp nội địa đảmnhận. Tuy nhiên, không vì nhu cầu thị trường tăng mà làm giảm chất lượng của xeđạp xuất xưởng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

2. Các đơn vị sản xuất xe đạp, các đại lý bán xe cố gắng duytrì giá xe đạp ổn định, tạo tâm lý tin tưởng của người mua, đối với sản phẩm xeđạp nội địa và chính sách vĩ mô của Nhà nước đối với ngành hàng này.

3. Các doanh nghiệp cần tính toán kỹ và thời sự hoá lại theoyêu cầu mới của mình trong việc đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị, công nghệđể thực hiện các mục tiêu trên trong chương trình sản xuất xe đạp. Bộ Côngnghiệp đã trình Chính phủ đề án khôi phục ngành sản xuất xe đạp và đang tiếptục xem xét, kiến nghị với Nhà nước các chính sách, cơ chế đầu tư thích hợp choviệc khôi phục và phát triển ngành hàng này.

4. Các doanh nghiệp phải theo dõi chặt chẽ các động thái củathị trường xe đạp, phối hợp, giúp đỡ các cơ quan chức năng của Nhà nước nhưCông an, Thuế vụ, Quản lý thị trường, Hải quan v.v... để phát hiện những hànhvi, thủ đoạn gian lận trong việc kinh doanh xe đạp nhập khẩu, làm hàng giả đểcó các biện pháp ngăn chặn kịp thời.