Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2268/TCHQ-KTTT
NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC TẠM GIẢI TOẢ CƯỠNG CHẾ

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Sau 4 tháng thực hiệncác Luật thuế mới, nhìn chung các doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm chỉnh việcnộp thuế theo luật định. Tuy nhiên, một số do có khó khăn về vốn, về thị trườngtiêu thụ, về khả năng vay ngân hàng nên dẫn đến việc không đảm bảo thời hạn nộpthuế, đặc biệt là đối với các mặt hàng tiêu dùng, hàng của các doanh nghiệpnhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng. Để tạo điều kiện thông thoáng hàng hoá vàgiúp đỡ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan chỉ đạo:

1. Đối với doanh nghiệp có nợ thuế hàng kinh doanh xuất nhậpkhẩu quá thời hạn quy định (hàng xuất khẩu: 15 ngày, hàng nhập khẩu: 30 ngày,hàng tiêu dùng: nộp thuế ngay).

- Tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế đối với: các lô hàng (tờkhai) hàng xuất khẩu, tạo điều kiện tối đa cho hàng xuất khẩu.

- Tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế đối với hàng nhập khẩulà: Thuốc bảo vệ thực vật, vác xin, huyết thanh với điều kiện doanh nghiệp phảinộp đủ thuế nhập khẩu (nếu có) trước khi giải phóng hàng.

- Tạm thời không thực hiện cưỡng chế những lô hàng nhập khẩukhi doanh nghiệp xuất trình bản chính và nộp bản photocopi chứng minh để nộptiền thuế cho lô hàng bị cưỡng chế qua ngân hàng, qua Kho bạc nhưng đang trongthời gian tiền luân chuyển vào tài khoản của hải quan.

- Tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế làm thủ tục nhập khẩu lôhàng gia công, hàng liên doanh đầu tư không thuế, hàng thuộc nguồn vốn ODA,hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tạm nhập để tái xuất khẩu.

- Đối với doanh nghiệp nhập khẩu hàng phục vụ quốc phòng:nếu doanh nghiệp xuất trình được giấy phép của Bộ Thương mại xác nhận lô hàngdoanh nghiệp xin làm thủ tục là hàng phục vụ quốc phòng, cùng giấy xác nhậnnhập khẩu trang bị vật tư phục vụ quốc phòng của Cục vật tư (Bộ Quốc phòng) thìCục Hải quan địa phương cho phép làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đó.

2. Về thời điểm nộp thuế:

Đối với trường hợp doanh nghiệp nộp tiền thuế cho cơ quanhải quan qua ngân hàng, thời điểm nộp thuế được tính kể từ khi ngân hàng báo nợcho doanh nghiệp để chuyển tiền cho hải quan nơi doanh nghiệp phải nộp thuế(giấy báo nợ phải có xác nhận của cấp có thẩm quyền của ngân hàng báo nợ. Đồngthời số tiền nộp thuế trên giấy báo nợ phải ghi đúng số tài khoản, chương,loại, khoản, hạng mục theo thông báo thuế cho số thuế phải nộp).

Trên đây là một số biện pháp tạm thời trong khi chờ xin ýkiến của Thủ tướng Chính phủ. Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và thựchiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần báo cáo kịp thời đểhướng dẫn trực tiếp.