Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BANCHỈ ĐẠO 127-TW SỐ 0408/BCĐ-TW NGÀY 29 THÁNG 01
NĂM 2002 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH
CHỐNG BUÔN LẬU HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI NĂM 2002

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

- Uỷban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 853,Chỉ thị 31 và nhiều văn bản khác chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu,hàng giả và gian lận thương mại. Nhờ cố gắng của các Bộ, Ngành và chính quyềnđịa phương trong cả nước nên đã thu đượcmột số kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lậnthương mại chưa bị đầy lùi và vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng xấu đếnsản xuất và đời sống, là thách thức lớn đối với việc thực hiện kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội của nước ta, nhấtlà trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường thế giới ngày càng quyết liệt,hàng hoá dư thừa từ các nước trong khu vực đang thâm nhập vào thị trường nướcta qua con đường buôn lậu.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả vàgian lận thương mại, góp phần bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2002, Ban 127/TW đề nghị các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trong cả nước tập trung chỉ đạo làm tốt một số công việc sau:

1- Chỉ đạo các ngành, các cấp thuộc lĩnh vực, địa bàn mìnhphụ trách tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 853/TTg ngày 11-10-1997 củaThủ tướng Chính phủ về đấu tranh chốngbuôn lậu và gian lận thương mại, Chỉ thị 31/TTg ngày 27-10-1999 của Thủ tướngChính phủ về đấu tranh chống sản xuất vàbuôn bán hàng giả và các văn bản khác có liên quan đến công tác này, không đểtình hình buôn lậu, hàng già và gian lận thương mại phát triển trên địa bànmình, nhất là những địa bàn trọng điểm thuộc các tỉnh có chung biên giới ở phíaBắc, Tây và Tây Nam và các đô thị lớn.

Ban chỉ đạo 127 ở địa phương bắt tay ngay vào công việc xâydựng chương trình, kế hoạch hoạt động thật cụ thể, tổ chức tốt sự phối hợp trênđịa bàn, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo tốt nhiệm vụ này.

2- Tại các cửa khẩu có lượng hàng hoá xuất nhập khẩu lớn,Tổng cục Hải quan một mặt bảo đảm thông quan nhanh hàng hoá xuất nhập khẩu, mặtkhác tăng cường bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn hàng xuất nhậpkhẩu lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc dántem hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp. Đặc biệt chú ý ngăn chặn việc gian lậnvề số lượng, trị giá, chủng loại hàng hoá để trốn thuế nhập khẩu hoặc hoàn thuếVAT và việc quay trở lại của các hàng hoá chuyển khẩu hoặc tạm nhập tái xuất.

3- Tại các đường biên giới nơi không có lực lượng Hải quan,Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức lực lượng liên ngành gồm các thành viên quản lýthị trường, Bộ đội biên phòng, Công an, Thuế kịp thời ngăn chặn hàng lậu, hànggiả và gian lận thương mại xé lẻ và vận chuyển qua biên giới.

4- Tại các tỉnh đã có quyết định của Thủ tướng Chính phủ vềviệc thành lập các trạm kiểm soát liên ngành nhưng chưa thành lập như Trạm CầuSắt (Tây Ninh - Long An) và Trạm Nước Sốt (Hà Tĩnh) cần nhanh chóng kiện toàntổ chức, trụ sở và phương tiện để sớm đi vào hoạt động. Bộ phận thường trực củaBan 127/TW và địa phương giúp Ban 127/TW rà soát lại quy chế hoạt động của cácTrạm cho phù hợp với tình hình mới.

5- Lực lượng Công an tập trung điều tra phát hiện và xử lýcác đường dây, ổ nhóm đầu nậu buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại lớn,đồng thời phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ các lực lượng khác trong công tác đấu tranh chống buôn lâụ,hàng giả và gian lận thương mại; trấn áp những phần tử chống người thi hànhcông vụ và lợi dụng danh nghĩa một số ít anh em thương binh để buôn lậu và vậnchuyển hàng lậu.

6- Lực lượng quản lý thị trường chủ động hoặc phối hợp cáclực lượng liên quan: Công an, Thuế, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành... tậptrung kiểm tra xử lý những mặt hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại bầybán, vận chuyển, tàng trữ trên thị trường nội địa. Trong năm 2002 tập trung tổchức thực hiện tốt các phương án về kiểm tra xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bántrên thị trường và vải ngoại nhập lậu tại những chợ đầu mối. Ban 127/TW sẽ cóhướng dẫn riêng về việc này. Ngoài ra tổ chức tốt việc kiểm tra, xử lý vi phạmvề quy chế nhãn hiệu hàng hoá.

7- Bộ Tài chính cùng các Bộ Thương mại, Công an và Tổng cụcHải quan sớm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ Hoá đơn chứng từ đốivới hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất nhập khẩu nhằm ngăn chặntình trạng lợi dụng hoá đơn chứng từ để quay vòng và hợp pháp hoá hàng lậu vàgian lận thương mại. Về hàng hoá tịch thu sung công quỹ Nhà nước, các cơ quanhữu quan nhanh chóng xử lý theo quy định, không để tình trạng tồn đọng hoặc lợidụng bộ chứng từ này để buôn lậu. Hội đồng xử lý hàng bán tịch thu xung côngquỹ Nhà nước có trách nhiệm tổ chức dán tem, dán nhãn phụ đối với hàng lậu khitổ chức bán đấu giá theo quy định.

8- Bộ phận thường trực Ban 127 qua công tác đấu tranh chốngbuôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung nhữngcơ chế, chính sách hiện hành chưa phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinhtế.

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lậnthương mại là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và lâu dài, đòi hỏi sự nhất trí caovà sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước. Đồngthời công việc này đòi hỏi các biện pháp đồng bộ: từ công tác chính trị - tưtưởng trong dân tới việc cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nội bộ (cả tổchức Đảng lẫn các cơ quan chính quyền, tư pháp) trong sạch vững mạnh, cơ chếchính sách kinh tế hợp lý. Để chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại có hiệu quả, đề nghị các đồng chí một mặtgiải quyết các vấn đề ở địa phương theo hướng trên, mặt khác quan tâm tranh thủsự tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí, đoàn thể quần chúng nhưMặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Hội cựu chiến binh...

Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc các Bộ,ngành và địa phương báo cáo về Ban 127/TW để trình Thủ tướng Chính phủ xem xétvà giải quyết.