Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 5100/TC-HCSN NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘCHI TIÊU ĐẠI HỘI, TẬP HUẤN, HỌC TẬP

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Các cơ quan Đảng, đoàn thể ở Trung ương

- Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừaqua, Bộ Tài chính đã nhận được đề nghị của một số cơ quan, đơn vị về việc thựchiện chế độ chi phí hoạt động tổ chức đại hội, tập huấn kết hợp thực tế, họctập tham quan ở trong và ngoài nước. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành,địa phương và các đơn vị thực hiện đúng các quy định sau:

1. Về chế độ chi phí cho tổ chức đại hội, tập huấn:

Thực hiện "Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãngphí" ngày 26/2/1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa X; Bộ Tài chính đãban hành Thông tư số 93/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 quy định chế độ chi tiêu hộinghị, trong đó đã có quy định cho việc đại hội, tập huấn đối với các cơ quan,đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp; Thông tư số 94/1998/TT-BTC ngày30/6/1998 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi côngtác trong nước (liên quan đến cả việc đi dự hội nghị). Đối với các đơn vị Đảng,đoàn thể cũng áp dụng theo chế độ quy định này.

Điều 11 Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khoá X thôngqua ngày 20/3/1996, đã quy định "... Kinh phí hoạt động của các tổ chức xãhội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm,ngân sách Nhà nước tài trợ trong một số trường hợp cụ thể theo quy định củaChính phủ". Vì vậy kinh phí tổ chức Đại hội của các tổ chức xã hội, tổchức xã hội- nghề nghiệp sẽ do các Tổ chức (Hội) tự bố trí. Về chế độ tổ chứcđại hội được áp dụng theo quy định của các Thông tư nêu trên và tuỳ khả năngkinh phí của mình các Tổ chức (Hội) sẽ quyết định mức chi cụ thể đối với cáccấp đại hội cho phù hợp.

2. Về chế độ chi phí học tập, kết hợp đi thực tế tham quan ởtrong nước và nước ngoài.

Được thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

2.1 Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 "Quy địnhchế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn (dưới06 tháng) ở nước ngoài để học tập, khảo sát, tham quan, hội thảo"; Thôngtư số 108/1999/TT-BTC ngày 4/9/1999 "hướng dẫn bổ sung Thông tư số45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ công chứcnhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài" của Bộ Tài chính.

2.2 Đối với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, công chức trong nướctheo Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ "Vềcông tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước": trong trườnghợp đơn vị cử cán bộ, công chức đi học tập bồi dưỡng, thì mức đóng góp được căncứ theo mức chi là 3 triệu đồng/suất (10 tháng học/người) quy định tại Thông tưsố 38/TC-NSNN ngày 18 tháng 7 năm 1996 của Bộ Tài chính.

2.3 Đối với cán bộ, công chức được cử đi học theo hình thứctại chức thuộc diện chỉ tiêu được thông báo và tuyển hàng năm của Bộ Giáo dục-Đào tạo, kinh phí đào tạo được Ngân sách bố trí hàng năm qua Bộ Giáo dục và Đàotạo theo mức chi đối với từng ngành nghề quy định tại Văn bản số 562/TC-HCSN ngày 3 tháng 3 năm 1998 của Bộ Tài chính.

2.4 Việc tổ chức đào tạo cán bộ ở trong, ngoài nước cần thựchiện đúng các quy định đã được ban hành. Đối với các cơ quan tổ chức đào tạo,trong công văn chiêu sinh cần nêu rõ mức kinh phí phải đóng góp theo văn bảnđược quy định đối với từng loại hình đào tạo; Đối với cơ quan cử người đi họccăn cứ vào kế hoạch đào tạo và nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán của đơnvị, nêu bố trí được thì cử người theo học và đóng góp theo đúng quy định tạicác Thông tư trên.