Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 582/TCHQ-KTTT
NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU,
THUẾ TTĐB ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU
TRƯỚC NGÀY 01/01/1988

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Sau khi Tổng cục Hảiquan có công văn số 5722/TCHQ-KTTT ngày 11/12/2000 trao đổi với Bộ Tàichính, Bộ Tài chính đã có công văn số 1010/TC /TCT ngày 08/02/2001 trả lời vềthuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu trước khi thihành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch ngày 29/12/1987, naychuyển đổi mục đích sử dụng ban đầu. Để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thựchiện thống nhất, Tổng cục hướng dẫn như sau:

1. Đối với tất cả hàng hoá (kể cả xe ôtô) nhập khẩu tại thờiđiểm chưa phản nộp thuế nhập khẩu (nhập khẩu trước khi Luật Thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu hàng mậu dịch ngày 29/12/1987 có hiệu lực thi hành) sau nàynhượng bán, chuyển đổi mục đích sử dụng ban đầu thì không thuộc đối tượng ápdụng truy thu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) ở khâu nhập khẩu theo quy định áp dụng đốivới hàng nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế tiêu thụ đặc biệtkhi chuyển đổi mục đích sử dụng.

2. Vì vậy, đối với hàng hoá nhập khẩu trước ngày 01/0l/1988dưới hình thức hàng kinh doanh, hàng viện trợ không hoàn lại khi được phépnhượng bán, chuyển đổi mục đích sử dụng hợp pháp thì không phải nộp thuế nhậpkhẩu thuế tiêu thụ đặc biệt. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, chỉ đạovà hướng dán các đơn vị trực tiếp thực hiện thống nhất, đúng chế độ.

Trong các vụ việc cụ thể có phát sinh vướng mắc thì kịp thờibáo cáo về Tổng cục để xem xét giải quyết. Công văn này thay thế Công văn số 4889/TCHQ -KTTT ngày 20/10/2000 và Công văn số 5586/TCHQ-KTTT ngày 30/11/2000của Tổng cục Hải quan.