Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4830 TCT/NV3 NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU MẶTHÀNG VỎ HỘP RỖNG BẰNG THIẾC

Kính gửi: - Công ty hữu hạn TECHNOPIA Việt Nam

- Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 020/TV-BTC /2001 ngày 5/11/2001 của Công ty hữu hạn TECHNOPIA về việc thuế nhậpkhẩu mặt hàng vỏ hộp rỗng bằng thiếc dùng để sản xuất bình xịt thuốc diệt côntrùng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phânloại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tácHải quan thế giới, thì:

- Mặt hàng vỏ hộp rỗng bằng thiếc dùng để sản xuất bình xịtthuốc diệt côn trùng, thuộc chương 80, mã số 80070000, thuế suất thuế nhập khẩuưu đãi 20% (hai mươi phần trăm).

Đề nghị Công ty hữu hạn TECHNOPIA làm việc cụ thể với cơquan Hải quan nơi đơn vị làm thủ tục nhập khẩu để được kiểm tra hàng thực tếnhập khẩu và phân loại, tính thuế theo quy định.