Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 7433/TC-TCT NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 2001
VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Công ty TNHH thương mại Thanh Kim Long

- Công ty TNHH thương mại Hữu Tín

Trả lời Công văn số 63/CV-TKL ngày 29/6/2001 của Công ty TNHH thương mại Thanh Kim Long và Công vănsố 027. 01/CV-HT ngày 2/7/2001 của Công ty TNHH Thương mại Hữu Tín về việc thuếsuất thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mặt hàng vỏ bình gas, Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

Về việc phân loại mặt hàng bình ga, ngày 18/9/2000 Bộ Tàichính đã có Công văn số 4083/TCT-VN3 gửi Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, theotrình bày của Công ty TNHH thương mại Thanh Kim Long và Công ty TNHH thương mạiHữu Tín thì mặt hàng bình ga chứa ga lạnh là chỉ dùng 1 lần. Do vậy, căn cứnguyên tắc 5a, 5b kèm theo Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tàichính về việc hướng dẫn phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hảiquan địa phương kiểm tra, xác định hàng thực nhập khẩu, nếu là mặt hàng bình gacó chứa Dicloruadifloruametan (ga lạnh) chỉ dùng được 1 lần, thì thuộc chương29, nhóm 2903, mã số 29034200, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5% và thuếsuất thuế GTGT là 10%.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị liên quan biết và thựchiện.