Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 3080/TCHQ-GSQL
NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC XÁC NHẬN TỜ NGUỒN GỐC
ĐỐI VỚI BỘ LINH KIỆN XE GẮN MÁY DẠNG CKD NHẬP KHẨU
ĐỔI HÀNG VỚI LÀO

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 16/7/2001 Vănphòng Chính phủ có Công văn số 3139/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu tráchnhiệm việc cho phép các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu đổi hàng với Làotrước ngày 31/12/1999 được tiếp tục thu nợ đến ngày 30/12/2001 bằng xe gắn máydạng CKD, để thống nhất việc thực hiện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy dạng CKD nhập khẩutheo phương thức đổi hàng với Lào vẫn phải khai Tờ khai nguồn gốc xe máy nhậpkhẩu để Hải quan xác nhận theo quy định tại điểm 1 Công văn 2573/TCHQ-GSQL ngày22/6/2001 của Tổng cục Hải quan.