Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 3078/TCHQ-GSQL
NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC XÁC NHẬN TỜ KHAI
NGUỒN GỐC XE ÔTÔ Đà QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược phản ánh của Cục Hải quan Đồng Nai và Hải quan một số địa phương khác vềviệc một số Giấy chứng nhận chất lượng ôtô nhập khẩu do Cục Đăng kiểm Việt Namcấp không ghi rõ ràng về một số thông số kỹ thuật (như số chỗ ngồi, trọngtải....). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong các trường hợp nội dung Giấy chứng nhận chất lượng xeôtô nhập khẩu của Cục Đăng kiểm không rõ ràng (Ví dụ: Không xác nhận khẳng địnhsố chỗ ngồi tại mục số người cho phép chở mà xác nhận tại phần ghi chú với 2 sốliệu khác nhau...) thì Hải quan yêu cầu người nhập khẩu liên hệ Cục Đăng kiểmViệt Nam để được xác nhận rõ vào mục thông số kỹ thuật quy định. Khi có xácnhận rõ của Cục Đăng kiểm, Hải quan mớixác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu.