Cưỡng ép ly hôn là bắt vợ, chồng phải li hôn trong khi họ mong muốn duy trì quan hệ hôn nhân.

Cưỡng ép li hôn thường biểu hiện dưới các hành vi như đối xử tàn tệ, gây đau khổ về thể xác hoặc tinh thần cho vợ, chồng; đe doaạ gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, tài sản cho bản thân vợ, chồng hoặc cho người thân của vợ, chồng... làm cho vợ, chồng phải chấp nhận li hôn trong khi họ thực sự mong muốn duy trì quan hệ hôn nhân. Cưỡng ép li hôn có thể do một bên vợ hoặc chồng thực hiện đối với bên kia hoặc do người khác thực hiện đối với một bên vợ, chồng hoặc đối với cả hai vợ chồng. Cưỡng ép li hôn là hành vi cản trở người khác duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. Vì vậy, hành vi cưỡng ép li hôn không những trái với nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ của Luật hôn nhân và gia đình mà còn vi phạm quy định của luật hình sự. Người thực hiện hành vi cưỡng ép li hôn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.