Gia đình muốn đi NVQS phục vụ ở BTL Bảo Vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh,và hồ sơ của em đã được gửi đi. Đến bây giờ khi em biết mình đã đỗ đại học và các anh chị khuyên nên đi học và tạm thời hoãn đi NVQS. Em xin tư vấn là khi hồ sơ của mình đã hoàn thành để đi NVQS rồi. Nhưng khi có giấy báo nhập học của trường Đại Học thì em có hoãn đi NVQS được không? Mong ban tư vấn trả lời giúp em với ạ. Em xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Đã hoàn thành hồ sơ tuyển nghĩa vụ quân sự có hoãn được nữa không ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, gọi:  1900.6162

Trả Lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Đối với một số thắc mắc của bạn, tôi xin trả lời như sau: 

1. Cơ sở pháp lý:`

Luật nghĩa vụ quân sự 1981 sưa đổi bổ sung 2005.

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

2. Nội dung tư vấn.

Việc tuyển chọn chiến sĩ bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh sẽ được lựa chọn trong số các thanh niên được gọi nhập ngũ hằng năm của địa phương theo đó nếu muốn tạm hoãn tuyển đi nghĩa vũ bảo vệ lăng của Bộ Tư Lệnh Bảo Vệ Lăng Chủ Tịnh Hồ Chí Minh bạn cần phải thuộc một trong số các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Điều 29 luật nghĩa vụ quân sự đó là :

"Điều 29 Luật Nghĩa vụ quân sự 1981, được sửa đổi bổ sung năm 2005 quy định: 

1. Những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:`

a) Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;

c) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;

d) Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;

đ) Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;

e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;

g) Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.

Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ."

Đối với trường hợp của bạn trước khi bạn nhận được giấy báo nhập học đã nhận được lệnh gọi nhập ngũ và hoàn tất các hồ sơ gửi đi rồi như vậy căn cứ theo khoản 1 Điều 1 thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT nếu công dân nhận được lệnh gọi nhập ngũ và giấy báo nhập học vào các trường cùng một thời điểm thì phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và không được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, ở đây bạn đã nhận được lệnh và nộp hồ sơ trước khi có giấy nhập học do đó bạn sẽ không được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ nữa.

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT

1. Bổ sung Điểm đ vào Khoản 1 Điều 2 như sau:

“đ) Công dân đang học tập tại các trường quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều này được tính từ ngày công dân đã làm xong thủ tục nhập học và đang học tập tại trường. Trường hợp công dân nhận được Lệnh gọi nhập ngũ và Giấy báo nhập học vào các trường trong cùng một thời điểm thì phải chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ”.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê