Tôi có trình bày với UBND phường 7 (nơi tôi cư ngụ), được trả lời : Phường lập danh sách lên thành phố diện con tôi là học sinh - sinh viên, nhưng BCHQS TP vẫn điều động.

Tôi phải làm việc với BCHQS TP như thế nào để con tôi được hưởng quyền tạm hoãn theo chương I điều 29 Luật NVQS.

Tôi xin được tư vấn, thời gian khám tuyển gần kề rôi. Chân thành cảm ơn.

Trả lời:
Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và giử câu hỏi cho Chúng tôi. Vấn đề bạn quan tâm Chúng tôi xin trao đổi như sau:

Theo điểm e khoản 1 điều 29 mục 3 chương IV Luật Nghĩa vụ quân sự thì con bạn được hoãn gọi nhập ngũ tuy nhiên bạn cần xuất trình những giấy tờ liên quan để chứng minh việc đang học của con bạn cho Ban Chỉ huy Quân sự địa phương để được xem xét. Cụ thể:

"Điều 29

1. Những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;

c) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;

d) Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;

đ) Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;

e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;

g) Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.

Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

2. Những công dân sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một, con của bệnh binh hạng một;

b) Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ;

c) Một con trai của thương binh hạng hai;

d) Thanh niên xung phong, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nếu tình nguyện thì có thể được tuyển chọn, gọi nhập ngũ.

4. Chính phủ quy định cụ thể vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn".

Theo tôi được biết hiện nay Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương đang có đợt đăng ký quân dự bị, nếu thuộc diện trên con bạn phải về địa phương để đăng ký và xuất trình những giấy tờ liên quan để được xem xét giải quyết.
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến