Người gửi: Anh Thuần

Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Đang hưởng lương hưu thì qua đời, em gái có được nhận tuất hàng tháng?

Luật sư tư vấn lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

Nội dung phân tích:

Theo như thông tin bạn cung cấp bố bạn đang hưởng lương hưu thì mất, cho nên thân nhân của bố bạn sẽ được nhận trợ cấp tuất. 

Để được xác định em gái của bố bạn có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hay không thì phải xét em gái bố bạn có thuộc trường hợp thân nhân được hưởng chế độ này không theo quy định tại điều 64 Luật bảo hiểm xã hội 2006, cụ thể:

"Điều 64. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung."

Như vậy, nếu bố bạn có trách nhiệm nuôi dưỡng bà, bà từ đủ 55 tuổi trở lên, hoặc dưới 55 tuổi nhưng suy giảm khả năng lao động từ 81% thì bà có thể được nhận trợ cấp tuất hàng tháng. Bạn cũng có thể được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nếu bạn dưới 15 tuổi hoặc trên 15 tuổi nhưng suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, không có thu nhập hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Em gái của bố bạn ( cô của bạn) không có gia đình và hết tuổi lao động, không thuộc trường hợp được hưởng tuất hàng tháng. Trừ trường hợp bố bạn có trách nhiệm nuôi dưỡng cô của bạn và cô của bạn phải từ đủ năm mươi năm tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Ngoài ra thì gia đình bạn còn có thể nhận được trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung theo quy định tại điều 63 Luật bảo hiểm xã hội 2006.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.