- Đăng kí tự nguyện nghĩa vụ quân sự tại đâu?
- Thời gian đăng kí nghĩa vụ đợt 2 tại thành phố Huế 2015?
Em xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự Công ty luật Minh Khuê.

Đăng kí tự nguyện nghĩa vụ quân sự ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi : 1900.1975

Trả lời:

Xin chào bạn! Xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho luật Minh Khuê. Dựa theo thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

 

Căn cứ pháp lý

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

Nội dung trả lời

* Với câu hỏi thứ nhất.Điều 15 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về cơ quan đăng kí nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.

2. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.

Bạn có thể đến 1 trong 2 loại cơ quan trên để đăng kí nghĩa vụ quân sự.

* Với câu hỏi thứ hai. Để nắm rõ thông tin tại địa phương, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan tại địa phương để biết thời gian cụ thể. Hoặc theo dõi tên trang web chính thức của Thành phố Huế: https://huecity.gov.vn

Trân trọng.

Bộ phận tư vấn luật dân sự!